ppt

Report
VY_32_INOVACE_13_Domácí a
hospodářská zvířata
(SADA ČÍSLO 3)
INFORMACE PRO UČITELE
Jméno autora výukového materiálu: Bc. Věra Kratochvílová, Mgr. Ilona Pauzová
Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen: červenec 2012
Ročník, pro který je VM určen: 7. – 10. ročník ZŠ speciální
Vzdělávací obor: Člověk a příroda
Učivo: hospodářsky významné druhy živočichů /domácí a hospodářská zvířata/
Metodické poznámky: Výukový materiál slouží k seznámení a k opakování učiva.
Prezentace obsahuje výukovou část i část vhodnou pro procvičení daného učiva.
Použité zdroje: DVD 320 000x obrázky – Terasoft, MS Powerpoint
Ahoj kamarádi!
Znáte písničku „Když jsem já sloužil to
první léto?“ Určitě si pamatujete, o kom se
v ní zpívá. Ano, o zvířatech, které člověk
chová pro svůj užitek. Jsou to domácí a
hospodářská zvířata a drůbež.
V Moudré knize se o nich dočteme mnoho
zajímavého. Začínáme listovat.
Všichni již dobře znáte zvířata a určitě si pamatujete, která řadíme mezi domácí a
hospodářská zvířata. Ano, jsou to ta zvířata a ptáci, kteří žijí ve společnosti člověka.
Člověk se o ně stará a oni mu péči oplácejí tím, že mu poskytují různé služby.
O tom všem si budeme na dalších stránkách naší Moudré knihy číst a vyprávět.
Budeme si povídat o tom, jak a podle čeho je poznáme, co potřebují ke svému životu a
jaký užitek od nich člověk má.
Všechna zvířata byla v dávných dobách divoká. Postupně si člověk uvědomil, že když si je
ochočí a bude se o ně starat, získá od nich novou potravu a budou mu pomáhat pracovat.
A tak se postupně z divokých živočichů stali domácí.
DOMÁCÍ MAZLÍČCI
DRŮBEŽ
HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA
OPAKOVÁNÍ
Mezi námi žije mnoho druhů psů. Říkáme psích ras. Jsou různě velcí, různě barevní a
mají různé vlastnosti. Jedno mají společné. Milují svého pána. A štěkají. Chováme je v
bytě nebo venku v boudě.
Ze psa se stal společník člověka. Pes je chytrý a učenlivý a věrný. Pomáhá člověku
tím, že dovede rozeznat nebezpečí, zlého člověka i toho, kdo do jeho „smečky“
nepatří. Hlídá dům, malé děti, stádo ovcí. Také dovede odhalit zloděje, nebezpečné
látky, oheň. Najde člověka pod lavinou nebo ve zbořeném domě.
To vše psům umožňuje výborný čich.
Kočka je kočkovitá šelma. Je to nejoblíbenější domácí mazlíček, protože
nevyžaduje tolik pánova času, jako pes. Je hrdá, mazlí se jenom když ona
chce. Říká se: „Jsi falešný, jako kočka“.
Dovede ošklivě drápnout, když se jí něco nelíbí.
Koček je velmi noho ras, liší se velikostí a barvou srsti, stavbou těla.
Kočka je velmi čistotné zvíře. Dlouhé hodiny si svým hrubým jazýčkem
češe a čistí srst.
Je to masožravec. Je užitečná. Chytá myši a jiné drobné hlodavce.
Občas chytá malé ptáky.
Doma ji krmíme granulemi.
Do kočičí rodiny patří kocour,
kočka a koťata.
Morče pochází z divokého morčete. Nechají se ochočit a většinou nekoušou. Kousnou,
když se brání. Morčat je hodně plemen. Liší se velikostí, barvou a délkou srsti, barvou
očí.
Doma morče chováme v kleci. Morčata jsou ráda ve společnosti člověka, ráda si hrají,
mazlí se.
Potravu tvoří hlavně seno. Důležitá je čerstvá tráva, pampeliškové listy, zelenina a ovoce.
Ráda okusují větvičky stromů. Potřebuje také dostatek čerstvé vody.
Morčatům dorůstají po celý život zuby.
Morče domácí se řadí mezi obvyklé druhy
laboratorních zvířat. Používá se k laboratorním pokusům.
Králík domácí je domácí zvíře, jeho předkem je králík divoký.
Králíků je mnoho ras, které se liší barvou, kvalitou a délkou srsti, mají různě dlouhé
uši, jsou různě velcí.
Králík je býložravec. Jeho potravu tvoří převážně seno, čerstvá tráva a tvrdý chleba.
Patří mezi hlodavce. Celý život mu dorůstají zuby.
Lidé chovají králíka pro maso, které je velmi zdravé. Jeho kůže se využívá v oděvním
průmyslu k výrobě kožešin.
Zakrslé (malé) druhy králíků chovají lidé v bytech jako
domácí mazlíčky.
Holub je pták, kterého člověk chová více pro svou zábavu než jiný užitek.
Holubů je hodně druhů, liší se především svým vzhledem a také vlastnostmi.
Příbytkem holuba domácího je holubník, který si holub vystele trávou a peřím a vytvoří si
hnízdo. Holubice vysedí z vajíček mláďata – holoubata. Líhnou se holá a bezbranná. O mláďata
se starají oba rodiče. Několik týdnů po vylíhnutí je krmí potravou ze svého volete. Holubi jsou
všežravci.
Chovatel holubů – holubář se o holuby stará, šlechtí nové druhy a jezdí s nimi na výstavy.
Holubi mají výborný orientační smysl. Poštovní holuby závodí, který
dříve donese zprávu.
Volně žijící holubi patří mezi škůdce.
Jejich trus poškozuje sochy a jsou také přenašeči nemocí.
Známe ho pod pojmem slepice, to je jeho samička. Samec se nazývá kohout a mládě kuře.
Slepice žijí v kurníku, který je také chrání před nepřáteli, zejména liškou a kunou.
Slepice chová člověk pro maso a vajíčka.
Jsou to všežravci, živí se vyhrabáváním a hledáním semen, zrní, drobných brouků.
Slepice - kvočna snáší do hnízda vajíčka. Po vysezení se z nich vylíhnou mláďata, která jsou
ihned samostatná a učí se hledat potravu.
Kohout kokrhá, slepice kdáká, kuře pípá.
Krůta je největší domácí pták. Samec se nazývá krocan. Je větší a má barevnější peří. Pera na
ocase dovede roztáhnout do vějíře. U nosu má výrazný lalok. Krocani jsou hodně bojovní a často
spolu zápasí. Zastrašují se roztahováním peří a ozývají se hlasitým hudrováním.
Samice se nazývá krůta a mládě krůtě.
Lidé chovají krůty pro maso, které je velmi zdravé, obsahuje málo tuku a hodně bílkovin.
Krůty jsou všežravci. Živí se drobným hmyzem, měkkýši a semeny.
Husa je vodní pták. Rozeznáme ji od kachny podle delšího krku a delších nohou a špičatého
zobáku.
Samec je houser, samice husa a mládě house.
Na nohou má husa plovací blány, aby se mohla ve vodě dobře pohybovat. Na vodě, která nadnáší
její těžké tělo, tráví většinu dne i noci.
Žere především trávu a různé byliny. Svým tvrdým rohovitým zobákem dokáže uškubnout
potravu stejně snadno jako zuby.
Lidé chovají husy pro maso a peří.
Husy jsou dobří hlídači. Při nebezpečí začnou hlasitě kejhat.
Jejich štípnutí je hodně nepříjemné.
Kachna má kratší nohy a krk než husa, je také menší. Při chůzi se kolébá ze strany na stranu.
Její zobák je kulatý.
Ráda žije v blízkosti stojaté vody. Na nohou má plovací blány. Na vodě ji nadnáší peří, které si
promašťuje tukem z tukových žláz. Peří zadržuje vzduch a nepropouští vodu.
Kachny domácí se nepasou, ale spoléhají se
na krmení od člověka. Žerou všechno, hlavně
rostlinou stravu, zrní, kopřivy.
Kachny chováme pro maso a peří.
Její hlas zní: GAGAGA
Tur domácí. Pod tímto pojmenování, se skrývá hospodářské zvíře, kterému říkáme kráva.
Jeho rodinu tvoří samec býk, samice je dojnice, mládě je tele.
Samec, pěstovaný pro maso se nazývá vůl. Samice, která ještě neporodila tele se nazývá
jalovice. Jalovice nedává mléko.
Lidé chovají krávy pro maso, mléko, kůži
i kosti. Jsou to výhradně býložravci.
Žijí v chlévě, říkáme mu kravín.
V létě se pasou na loukách,
kde spásají trávu a byliny. V zimě žerou
seno.
Kráva bučí. BŮŮŮŮŮ.
Ovce domácí je přežvýkavec. Člověk je chová hlavně pro rouno, ze kterého se vyrábí vlna a pro
maso a mléko. Maso se jmenuje skopové.
Pro zahrádkářské účely je využívána také chlévská mrva a následně i hnůj.
Samec se nazývá beran, samice ovce a mládě jehně.
Ovce mají silné, zahnuté rohy.
Žijí ve stádech, pasou se na loukách a stráních
v horských oblastech, kde spásají trávu a byliny.
Ovce bečí. BÉÉÉ.
Prase je savec vyšlechtěný z prasete divokého. Je to všežravec, žere brambory, obilný šrot,
kořeny, hmyz, červi, vejce. Rádo se válí v blátě. Proto říkáme: „Jsi jako prase“.
Lidé ho chovají pro maso, sádlo, kůži a štětiny.
Má velmi dobrý čich. Je využíván pro hledání vzácných hub,
lanýžů a také nebezpečných chemikálií.
Samec se nazývá kanec, samice je prasnice. a mládě sele nebo
podsvinče.
Prase domácí, které se chová výhradně pro potravinářský
průmysl, se nazývá vepř.
Jejich příbytek je vepřín nebo chlívek.
Malé druhy prasat jsou dnes chovány jako domácí mazlíčci.
Prase chrochtá: CHROCHROCHRO.
Koza patří ke zvířatům, která si člověk ochočil již v dávných dobách. Kozy jsou chovány ještě
dnes pro jejich mléko, maso, srst a kůži.
Patří mezi přežvýkavce. Žere trávu, seno, zeleninu. Říká se :“Jsi mlsný, jako koza“.
Koz je velmi mnoho druhů. Liší se velikostí, zabarvením.
Mají také různé tvary rohů.
Kozel – samec má rohy velké, samice
koza je má menší. Mládě se
nazývá kůzle.
Malé druhy koz se chovají jako
domácí mazlíčci.
Koza mečí. MÉÉÉ.
Kůň je lichokopytník, prst nohou mu chrání kopyta. Člověk mu je ještě navíc chrání železnými
podkovami. Kůň má na krku dlouhou hřívu. Ocas má z chlupů, kterým říkáme žíně.
Rodinu koně tvoří hřebec, klisna a hříbě.
Je to býložravec, žere trávu, seno, nepohrdne ovocem, zeleninou a tvrdým chlebem.
Lidé ho chovají jako pomocníka při těžké práci. V nedostupných terénech jim pomáhá stahovat
dřevo, tahat náklady. Lidé využívají koně pro svou zábavu k jízdě a tahání kočárů, cvičí je v
cirkuse.
V potravinářském průmyslu se zpracovává maso.
Ze žíní se vyrábějí smyčce ke
smyčcovým nástrojům.
Kůň řehtá. ÍHAHAHÁ.
Říká se o něm, že je hloupý. Není to pravda. Je jenom hodně tvrdohlavý a vytrvalý.
Je podobný koni. Liší se od něj velikostí, je menší,
má dlouhé uši, krátkou hřívu a krátký ocas.
Je to lichokopytník, jeho prst chrání kopyto.
Osel je býložravec. Žere trávu, byliny a tuhé listy keřů.
Člověk ho chová pro mléko a jako pomocníka
při práci. Nosí těžké náklady, unese až 300 kg
a také vozí lidi.
Samec je osel, samice oslice a mládě oslátko.
Jeho hlas zní ÍÁÍÁ. Říkáme, že hýká.
Doufám, že jste se dověděli opět něco
nového a že jste si také mnoho věcí
zapamatovali.
To si nyní vyzkoušíme. Je před námi
několik úkolů.
Dáme se do jejich plnění?
Držím vám pařáty, ať se vám podaří vše
vyřešit.
kozel
koza
tele
kozel, koza, kůzle
beran
beranice
jehně
beran, ovce, jehně
býk
kráva
sele
býk, kráva, tele
vepř
oslice
sele
vepř, prasnice, sele
hřebec
kráva
hříbě
hřebec, klisna, hříbě
osel
oslice
tele
osel, oslice, oslátko
vepř
prase
sele
vepř, prasnice, sele
Jsem býložravec. Mám krátkou hřívu, dlouhé uši a krátký ocas.
Jsem silný, vytrvalý a pomáhám
lidem nosit těžké náklady.
Ano, jsem
Vyprávěj, co si o mně ještě pamatuješ?
Jsem užitečný všežravec.
Lidé mě chovají pro maso, kůži, štětiny
a sádlo.
Rádo se válím v blátě. Jsem:
Zkus o mně vyprávět.
Jsem velmi užitečná. Lidé mě chovají ve chlévech,
ale ráda se pasu venku na loukách.
Dávám mléko, maso a kůži.
Jsem:
Umíš o mně písničku?
Jsem malá, huňatá, děti mě počítají před usnutím.
Lidé mě chovají pro maso, mléko a z mého rouna
si pletou teplé svetry.
Ano, jsem:
Zahrajte si hru na „Ovečky a vlka.“
Jsem velký, mám dlouhou hřívu a ocas.
Lidé ně chovají pro maso, kůži a žíně, ale i zábavu.
Jezdí na mně zdraví i nemocní lidé.
Jsem rychlý a rád závodím.
Jsem:
Co o mně ještě víš?
Lidé říkají, že jsem mlsná, jsem býložravec.
Dávám mléko, maso a kůži.
Na hlavě mám rohy a dovedu s nimi trkat.
Patřím také mezi domácí mazlíčky.
Ano, jsem:
Víš, kdo patří do mé rodiny?
Kamarádi,
byli jste šikovní a vše jste správně
vyřešili.
Těším se na další setkání a vámi a
Moudrou knihou.
Vaše
Agáta
POUŽITÉ ZDROJE:
DVD 320 000x obrázky – Terasoft, multimedia s.r.o.

similar documents