Jiří z Poděbrad

Report
JIŘÍ Z PODĚBRAD
Autor: Mgr. Marek Kryška
Datum: 5. 3. 2013
Cílový ročník: 7.
Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST – D, VkO

Vzdělávací obor: Dějepis

Tematický okruh: Středověk

Téma: Jiří z Poděbrad



Metodický list/anotace: Prezentace je určena k výkladu a doplnění učiva,
jako podklad pro zápis žáků a opakování probraného učiva.
Jazyk:čeština
Očekávaný výstup: Žáci charakterizují vnitřní vývoj českého státu za
vlády Jiřího z Poděbrad, začlení jej do evropských souvislostí.

Speciální vzdělávací potřeby: žádné

Druh učebního materiálu: prezentace

Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň

Typická věková skupina:12 - 13

Dějiny udatného českého národa, díl 46., Jiří z Poděbrad:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10177109865-dejiny-udatneho-ceskeho-naroda/video/
 1.
Jakým způsobem se Jiří z poděbrad stal
českým králem?
 Byl zvolen.
 2. Proti komu se pokusil sjednotit evropské
panovníky?
 Proti Turkům.
 3. Kdo ještě kromě Jiřího z Poděbrad používal
titulu českého krále?
 Matyáš Korvín.
 Vládne
místo nedospělého
Ladislava Pohrobka jako
zemský správce.
Ladislav Pohrobek
(= narozen až po smrti svého otce).
1.
 Byl
podezříván, že nechal otrávit
Ladislava, aby se mohl stát králem
(zemřel na leukémii).
2.
 Zasloužil
se o
hospodářskou obnovu
a rozvoj zničené země.

Tvrdě zakročil proti
lapkům (zlodějům).
 Obnovil
těžbu stříbra
v Kutné hoře.
3.
 1458
– se stal králem „dvojího lidu“
(husitů i katolíků).
 Umírněný
husita.
ZAHRANIČNÍ POLITIKA
 Navrhl
ostatním evropským panovníkům
podpis společné mírové smlouvy.
 Proti Turkům.
 Papež
zrušil kompaktáta a vyhlásil
proti Jiřímu křížovou výpravu.
V
čele Matyáš Korvín – uherský král.
4.
 Jiří
úspěšný,
ale zemřel v
roce 1471 →
nastupují
Jagellonci.
5.
PRÁCE S ATLASEM: STŘEDOVĚK,
STR. 40/7,8
1. Které země Koruny české ovládal Matyáš
Korvín?
Horní a Dolní Lužice, Slezsko, Morava.
 2. Kde byla obklíčena vojska Matyáše Korvína?
Ve kterém roce?
Vilémov, 1469.
 3. Do kterých zahraničních měst vyslal Jiří svá
poselstva?
Krakov, Budín, Benátky, Řím, Paříž, Dieppe.

OPAKOVÁNÍ: VYSVĚTLI POJMY
1.
2.
3.
4.
POHROBEK
KRÁL DVOJÍHO
LIDU
LAPKOVÉ
KOMPAKTÁTA
1.
2.
3.
4.
Narozen až po smrti otce.
Vládne katolíkům i
kališníkům (husitům).
Potulní zloději.
Dohoda mezi husity a
katolickou církví.
OPAKOVÁNÍ: OTÁZKY
1.
2.
3.
4.
5.
Místo koho vládne
Jiří jako zemský
správce?
Kde byla obnovena
těžba stříbra?
Jaké vyznával
náboženství?
O co se pokusil v
zahraniční politice?
Proti komu bojoval?
1.
2.
3.
4.
5.
Ladislav
Pohrobek.
Kutná hora.
Umírněný husita.
Mírová smlouva
mezi evropskými
panovníky.
Uherský král
Matyáš Korvín.
POUŽITÉ ZDROJE
Monografie


Čechura, J., et al. Dějepis pro 7. ročník základní školy. Dotisk 1. vydání. Praha: SPNpedagogické nakladatelství, spol. s. r. o., 2001. ISBN 80-7235-002-1. s. 62 - 64
Mandelová, H., et al. Středověk – dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá
gymnázia.1. vydání. Praha: Kartografie, 1997. ISBN 80-7011-372-3
Obrázky
1.
Obrázek 1.: BetacommandBot. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ladislas_the_Posthumous_001.jpg
2.
Obrázek 2.: Jedudedek. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_%C5%A0kraml%C3%ADk__Ladislav_Pohrobek_na_smrteln%C3%A9m_lo%C5%BEi_d%C4%9Bkuje_zemsk%C3%A9mu_sp
r%C3%A1vci_Ji%C5%99%C3%ADmu_Pod%C4%9Bbradsk%C3%A9mu.jpg
3.
Obrázek 3.: Marvinus. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Georg_of_Podebrady.jpg
4.
Obrázek 4.: Aloysius. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ales.jpg
5.
Obrázek 5.: Jedudedek. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek__Ji%C5%99%C3%AD_z_Pod%C4%9Bbrad_a_Kun%C5%A1t%C3%A1tu.jpg

similar documents