Ji*ní Amerika - ZŠ Schulzovy sady

Report
Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI03
Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady
registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581
Autor: Miroslav Přichystal
Datum: 13.6. 2012
Ročník: 7.ročník
Vzdělávací oblast: Člověk a příroda
Vzdělávací obor / předmět: Zeměpis
Tematický okruh: 6.-7. ročník
Téma: Země jižního rohu
Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Jižní Amerika - země jižního rohu
ZEMĚ JIŽNÍHO ROHU
Paraguay
Uruguay
Argentína
Chile
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm
ons/0/04/South_america.jpg
IKONY JIŽNÍHO ROHU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LAPLATA
ANDY
ATACAMA
PATAGONIE
GAUČO
GUANO
CHILSKÝ LEDEK
TANGO
KOPANÁ
• Úkol:
- vyhledej podtržené pojmy
a zanes je pod písmeny do
mapy
kontrola
•
•
•
•
LAPLATA
ANDY
ATACAMA
PATAGONIE
LAPLATA
• Oblast Laplatské nížiny a
zálivu La Plata
• Zasahuje do území tří
států
• Státy s významnou
zemědělskou produkcí
• Argentina
• Paraguay
• Uruguay
ANDY
•
•
•
•
•
Nejvyšší pohoří Jižní a Severní Ameriky
Nejvyšší vrchol Aconcagua (6959 m.n.m.)
Velmi neklidná tektonická oblast (zemětřesení, vulkány)
2. největší náhorní plošina na Zemi = Altiplano
Zasahují do území dvou států v oblasti Jižního rohu:
- Argentiny
- Chile
ATACAMA
•
•
•
•
Nejsušší poušť na Zemi - 1mm/rok
Nachází se ve výšce cca 4-5 tisíc m.n.m.
V některých oblastech nezaprší stovky let
Příčina vzniku=vlhké větry z oceánu nepřekonají bariéru z
horského pásma
• Nerostné bohatství – ledek, …
PATAGONIE
•
•
•
•
oblast jižní části Chile a Argentiny
součástí je Ohňová země
fauna: Tučńák patagonský, tuleni
zachovalá přírodní krajina
- suché náhorní plošiny(východ)
- vlhké lesy, horské štíty, ledovce (západ)
- Národní parky (Los Glaciares, Torres del Paine, …….)
GAUČO
• honáci dobytka v Jižní
Americe, především v
Argentině = obdoba
severoamerického
kovboje (cowboy)
GUANO
• ptačí trus nahromaděný
do vrstev
• těžba např. v Chile
• velký obsah
fosforu,amoniaku
• surovina přidávaná
do hnojiv
Otázky
• V jakém pohoří leží
ATACAMA?
• Který ze států jižního rohu
nepatří k LAPLATSKÝM?
• Zjisti další suroviny těžené
v poušti ATACAMA.
• Můžeme najít GUANO v
ČR?
• Pro kterou část zemí
jižního rohu jsou typické
národní parky a tučňáci?
• ANDY
• CHILE
• MĚĎ, MOLIBDEN
• ANO
• PATAGONIE
ZDROJE
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aconcagua_13.JPG
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Romanceor_Altiplano_1.jpg
• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baquedano_011.JPG?usel
ang=cs
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cuernos_del_Paine_from_Lake
_Peho%C3%A9.jpg
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Tu%C4%8D%C5%88%C3%A1k_patagon
sk%C3%BD
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:LocationAmericas.png
• http://en.wikipedia.org/wiki/File:Falklander-1936.jpg
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Go%C3%A9land_gris.jpg

similar documents