x - Gymnázium Broumov

Report
Gymnázium, Broumov, Hradební 218
Vzdělávací oblast:
Číslo materiálu:
Název:
Autor:
Třída:
Doporučený čas:
Člověk a společnost
EU030220
Habsburkové 1.
Mgr. Marek Lengál
6. V
15 – 20 minut
Stručná anotace
Materiál slouží k výkladu dějin českého státu za Vlády Maxmiliána II. a Rudolfa II.
Materiál byl vytvořen v rámci projektu „Gymnázium Broumov“ v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0219.
Maxmilián II. (1564 – 1576)
• uměl 7 jazyků, byl velmi vzdělaný a silně tíhnul
k Luteránství, což nebylo u přísně katolických
Habsburků žádoucí
• právě pro sympatie k protestantství k němu
s velkými nadějemi vzhlíželi čeští stavové → on
se však o ně příliš nezajímal
Giuseppe Arcimboldo, Maxmilián II. s rodinou, olej na plátně, 1553.
1
Česká konfese 1575
• vyznání víry společné pro nekatolická
náboženství, text sestavili staroutrakvisté
spolu s novoutrakvisty i zástupci Jednoty
bratrské → Maxmilián ji ústně potvrdil, ale
zakázal ji vytisknout
• na její oficiální schválení si museli počkat až do
r. 1609 → Rudolfův majestát
Rudolf II. (1576 – 1611)
• nebyl příliš úspěšným panovníkem, díky hrozícímu
tureckému nebezpečí přesídlil r. 1583 do Prahy, ze které
učinil svou rezidenci
• nikdy nebyl ženatý a neměl legitimní potomky (don Juan
d´Austria) → to nahrávalo jeho mladšímu bratru Matyášovi,
který proti Rudolfovi všemožně intrikoval
• r. 1608 se Matyáš proti Rudolfovi spojil s uherskými a
moravskými stavy → české stavy zachovaly Rudolfovi
věrnost
• r. 1608 spor ukončen libeňským mírem, ve kterém se
Rudolf zřekl vlády nad rakouskými zeměmi, Moravou a
Uhrami → ponechal si však vládu v Čechách, Lužici a ve
Slezsku
Rudolf II.
2
Matyáš Habsburský
3
Rudolfův majestát 9. července 1609
• vydán jako odměna za věrnost českých stavů → písemně
potvrdil českou konfesi
• potvrdil rovnost mezi nekatolickými a katolickým
náboženstvím
• později Rudolf vydání majestátu a tak se r. 1611 pokusil
poměry v Čechách zvrátit pozváním vojska pasovského
biskupa Leopolda (Rudolfův bratr) → chyba → pasovští
vydrancovali Malou Stranu a Rudolf si tak proti sobě
popudil jak katolíky, tak protestanty → to se stalo příčinou
jeho konce →r. 1611 byl donucen vzdát se vlády a r. 1612
zemřel, patrně na syfilis, kterou se nakazil na četných
erotických radovánkách, které s oblibou pořádal
Vpád Pasovských
4
Rudolfův majestát
5
Rudolf II. a umění
• Rudolf byl velikým milovníkem umění a
sběratelem kuriozit, vytvořil jedny z největších
uměleckých sbírek v Evropě, které však byly r.
1648 z větší části ukradeny švédským vojsky
• umění pomáhalo Rudolfovi unikat stále
častějším stavům melancholie
• zvláštní zálibu nalézal také v alchymii a
astrologii – Kelley, Keppler
Tycho de Brahe
6
7
Giuseppe Arcimboldo – Rudolf II.
Použité materiály a seznam citací
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Giuseppe_Arcimboldi_003.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hans_von_Aachen_003.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lucas_van_Valckenborch_003.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mal%C3%A1_Strana_za_vp%C3%A1
du_Pasovsk%C3%BDch_roku_1611.gif
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Majest%C3%A1t_Rudolfa_II_z_roku
_1609.gif
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tycho_Brahe.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Arcimboldo
Harna, Josef, Fišer, Rudolf. Dějiny českých zemí I. 1. vydání. Praha:
Fortuna, 1995. 296 s. ISBN 80-7168-286-1.

similar documents