WORD - tabulky

Report
WORD - tabulky
VYPRACOVALA: MGR. HANA TOFLOVÁ
DNE: 10.9.2012
ICT2/1/3/13
Obsah prezentace:
1) Základní tvorba tabulky – přes nabídku
Wordu.
2) Psaní textu v tabulce
3) Změna šířky a výšky buněk v tabulce
4) Barvy v tabulce
Základní tvorba tabulky – přes nabídku
Wordu
1) Pokud přesně víme, jak má tabulka
vypadat, nejlepší způsob je vytvořit ji
pomocí hlavní nabídky Wordu.
2) V hlavní nabídce Wordu klikneme na
položku Tabulka.
3) V otevřené nabídce zvolíme položku Vložit.
4) Zobrazí se nám další nabídka, v ní
klepnete na položku – Tabulka.
5) Word zobrazí okno Vložit tabulku
s nabídkou parametru pro vytvoření nové
tabulky.
6) Nejdůležitějšími prvky je Počet sloupců
a Počet řádku.
7) Doplníme požadovaný počet sloupců
a řádku budoucí tabulky.
8) Už můžeš kliknout na OK – tabulka
bude vytvořena.
Okno Vložit tabulku obsahuje i další prvky,
které pro základní vytvoření tabulky nejsou
nutné.
Jedná se o prvky:
Pevná šířka sloupce – tato volba je
nastavena při vytváření tabulek na celou šířku
stránky a jednotlivé sloupce budou velikostně
rovnoměrně rozděleny.
Přizpůsobit obsahu – tabulka bude
vytvořená s požadovaným počtem řádku
a sloupců, ale šířka sloupců bude nejmenší sloupce budou úzké.
Šířka každého sloupce se bude zvětšovat
při psaní do sloupců.
Přizpůsobit oknu – volba určená
především pro tabulky a dokumenty, u
kterých se předpokládá převod do HTML
formátu, resp. internetové stránky.
Psaní textu v tabulce
Po políčkách v tabulce se pohybujeme
kurzorovými šipkami na klávesnici, nebo
myší – kliknutím do požadované buňky.
Každá buňka se chová jako samostatný
prostor pro text.
V každé buňce tabulky můžeme nastavit jinou velikost písma, jiné zarovnání, odlišné
stínování a každá buňka muže mít dokonce i
jinou tloušťku a styl čáry.
Při všech úpravách je postup stejný jako při
práci s textem.
Jednotlivé buňky v tabulce mohou být
označovány do bloku a data kopírována nebo
přesouvána.
Změna šířky a výšky buněk v tabulce
Pokud šířka buněk nevyhovuje našim
představám, je nutné se naučit s tabulkou
pracovat, upravovat ji, měnit její vzhled.
Každý sloupec lze zužit nebo rozšířit
pouhým tahem myši.
Nastavíme se myš na hranici dvou buněk
(na svislou čáru).
V okamžiku, kdy se kurzor myši změní na
„oboustrannou šipku“, stiskneme a držíme
levé tlačítko myši.
Změna šířky a výšky buněk v tabulce
Tažením vlevo nebo vpravo změníme šířku
sloupce.
Na požadovanou velikost šířky sloupce
uvolníme tlačítko myši.
Stejným způsobem postupujeme i při změně
výšky řádku v tabulce.
U řádku musíme uchopit vodorovnou čáru.
Barvy v tabulce
V tabulce lze měnit i barvu pozadí buněk,
každá buňka muže mít jinou barvu pozadí.
Označíme buňku, u které chceme změnit
barvu pozadí.
Na panelu nástrojů Tabulky a ohraničení
klikneme na ikonu kyblík“ na šipku směrující
dolu.
Word otevře nabídkou barev k použití.
Vyber si barvu a klepni na ni.
Barvy v tabulce
Grafická úprava tabulky a celého dokumentu
je pro výsledek práce velmi důležitá.
Úkoly:
 1. Vytvoř tabulku ve Wordu.
 2.

similar documents