Havenlandschappen

Report
Luchtfoto en kaart
Opslagplaatsen
Verkeerswegen
Sluizen
Dokken
Typische kenmerken van een haven?
Landschappelijke kenmerken
Graanterminal: plaats in een haven
speciaal uitgerust voor de snelle
behandeling van granen
1
8
6
2 Dok (Amerikadok)
3
5
1 Rivier (Schelde)
3 Kade + graanzuigers
4 Sluis (Royerssluis)
4
2
7
5 Graansilo ‘s
6 Zeeschip
7 Binnenschip
8 Spoorlijn + autoweg
Delwaidedok –landschapselementen
1
2
3
Containerterminal
Landschapselementen - … terminal
Kranen voor wagons en binnenschepen
800 000m² ruimte voor steenkoolopslag tot 6 miljoen ton
Kranen voor zeeschip
Welke typische elementen van een havenlandschap herken je?
Kruis aan:
5
1
2
7
6
4
3
sluizen
Functies van een haven
Functie
Element
Van basis tot verwerkende
Industrie
Raffinaderij
Binnenscheepvaart
Transport
Kanaal
Verdeling ingevoerde producten
Distributie
Spoorwegen
Opslaan van goederen in haven
Opslag
Loodsen
Overladen goederen op ander
transportmiddel
Overslag
Kranen
Doorvoer
Sluizen
Handel
Douane
Zonder opslag rechtstreeks
vervoeren
Dienstverlening
Vergelijk foto met atlas. Vul cijfers in:
6
5
7
4
3
2
1
8
Containerterminal
containerkranen
containerheftruc
opslag containers
De capaciteit van een containerschip wordt uitgedrukt in TEU:
Twenty feet Equivalent Unit, het aantal containers van ongeveer
6,10 meter dat het schip kan vervoeren.
Grote containerschepen kunnen nu tot 15500 TEU vervoeren en
er zijn plannen voor schepen met een capaciteit van 16000 TEU.
Slechts 13 bemanningsleden!!
Gebouwd
2007
Naam
Ebba Mærsk
Lengte
397.7 m
Breedte
56.4 m
Maximum TEU
14.500
Tonnenmaat
151.687
Landinwaarts
(hinterland)
In de haven
Transport Opslag
Vrachtvervoer
Loodsen
Zeewaarts
Overslag
Containers
Kraan
Containerschip
Voordelen containervervoer
1 Zeer snelle behandeling van goederen: tijdswinst
2 Past op alle vervoersmodi: schip, trein, vrachtwagen
3 Maakt goederentransport over heel de wereld goedkoop
40 containers / uur
In hoeveel jaar is het containervervoer verdubbeld?
In hoeveel jaar is het maritiem verkeer verdubbeld?
In 10 jaar
In 20 jaar
Deurganckdok: het succes
van containervervoer
93ha
51ha
58ha
53ha
Voordelen:
• tijdok: geen sluizen, dus geen wachttijden: time is money!
• voldoende ruimte voor uitbreidingmogelijkheden
Nadelen:
• Verdwijnen van landbouw en biotopen
• Toename verkeer op linkeroever en autowegen
• Verdwijnen woonkern Doel
Bouw Deurganckdok
Voor de kaaimuren was 1,2 miljoen m³ beton nodig. Als evenveel
beton op de Groenplaats zou worden gestort, zou die betonlaag
even hoog reiken als de Onze-Lieve-Vrouwetoren!
en 60.000 ton staal. Dat is genoeg om acht Eiffeltorens te bouwen.
Het Deurganckdok is een getijdendok, en dus
rechtstreeks (zonder sluis) van op de Schelde
toegankelijk voor de containerschepen.
Het Deurganckdok heeft een lengte van 2,6 km en is 450 m
breed. Diepgang: 17,3 m
Succes van A’pen
Zeehaven – Rivierhaven – Kanaalhaven
Gent – Zeebrugge – Antwerpen
Waarom in Gent geen
containerterminals?
Zeebrugge niet goedkoop maar snel
en grotere diepgang
Oorzaak
prijsverschil?
Verklaring
succes A’pen?
A’pen ver landinwaarts gelegen = goedkoop
Kostprijs transport 1 container:
Wegvervoer A’pen - Munchen: 1300,00 EUR
Overzees vervoer A’pen - Zuid-Korea: 850,00 EUR
Troef
Zeebrugge of
Rotterdam?
Begrippen
Kaai: = Rand van een dok waar een schip aanlegt
Terminal : = Plaats in een (lucht)haven, speciaal uitgerust voor de
snelle behandeling van goederen of personen.
Behandelen: = Het overladen of opslaan van goederen
Overslag: = Het overladen van goederen
Distributie:= Het opslaan + vervoeren van goederen
Waarom is een haven een knooppunt van distributie?!!
In een haven worden zeer veel goederen vervoerd en opgeslagen;
hierdoor komen dus zeer veel verkeerswegen en opslagruimtes samen
baggeren drempels
in de Westerschelde
TeTebaggeren
drempels
in de Westerschelde
Betere toegankelijkheid: enkel drempels moeten
gebaggerd worden (ong. 2% van rivieroppervlakte)
Evolutie tijgebonden (11,9m) containertrafieken in
de haven van Antwerpen
Evolutie tijgebonden (11,9m) containertrafieken in de haven van Antwerpen, 1992-2007
35.000.000
30.000.000
Overslag (in ton)
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Het Masterplan Antwerpen
Antwerken > Oosterweelverbinding: In Beeld

similar documents