Siberië & Baïkalmeer

Report
Waterproblematiek in
Siberië
Aardrijkskunde Actuele Topics
Silke BAUTMANS & Jolien STUYVEN
Situering en reliëf
Europa
Kazachstan
Japan
Mongolië
China
Klimaat en vegetatie
Dudinka (69°N, 86°E)
Irkutsk (52°N, 104°E)
Koud klimaat met dooiseizoen
Toendra
Koud gematigd klimaat
Taiga
Klimaat en vegetatie
Permafrost
• Gemid. Jaartemperatuur < 0°C
 Bevroren bodem
 Weinig sneeuwval
• Noorden
• Zuidelijk gebied: warme zomer
 Dooi  Moerassen  Steekmuggen
Taiga
•
•
•
•
Groot naaldwoud
Vochtig gebied
80% = dennen, sparren en lariksen
Illegale houtkap
Bevolking
Transport
• 1905: Transsib (15 milj. USD)
 Personen
 Goederen
• 2008: Oostelijke oliepijpleiding
 Aardolie
Transport
Grondstoffen
Baikalmeer
Baikalmeer
600 km lang
40 km breed
31.500 km2
1630 meter diep
Baikalmeer
•
•
•
•
Diepste, grootste, oudste
Grootste zoetwaterreservoir ter wereld
25 miljoen jaar oud
544 beken en rivieren (kraakhelder en koel)
 Ontstaan?
Tektonisch meer
Ecosysteem Baikalmeer
•
•
•
•
Zuurstof
Constante beweging
Taiga
Diversiteit
 1085 soorten planten
 1550 soorten dieren
 Uniek!
Baikaldieren
• Baikal Omul:
• Baikal sturgeon:
• Baikal grayling:
Baikaldieren
• Baikalrob (nerpa):
 Soort zeehond
 Uniek in wereld
 Stroperij (lekkernij + zachte pels)
 Vergrijzing
Menselijke activiteiten
• Pijpleiding
 Lekken
 Rivieren en moerassen vervuild
 Methaangas
 Barsten
 Permafrost dooit
Menselijke activiteiten
• Papierindustrie
 Grondstof = hout (taiga)
Menselijke activiteiten
• Papierindustrie
 Dioxines
 2000: Milieuwetgeving
 Westerlingen zijn goed bezig
 Russen: Boetes > infrastructuur aanpassen
Menselijke activiteiten
• International Uranium Enrichment Center




Europese en Japanse kerncentrale
Angarsk
Afvaltransport: trein
Risicoplaatsen:
 Spoorlijn
 Opslagplaats
Bedreigingen Baikalmeer
Toetsvragen SO
Vraag 1:
• Waarom is deze Bailkalvis zo belangrijk
voor de plaatselijke bevolking?
• Door welke menselijke activiteiten word
deze vis bedreigd?
Vraag 2:
• Wat is permafrost?
• Waar in Siberië doet permafrost zich voor?
• Wat zijn de gevolgen van de dooi?

similar documents