Wat is Leeslink? - Obs Michiel de Ruyter

Report
Begrijpend studerend lezen
Groep 4 tot en met 8
Wat is begrijpend studerend lezen?
Het gaat erom dat kinderen leren om verschillende tekstsoorten op een goede
manier te lezen en te interpreteren. Het gaat om het begrijpen van een tekst, dus
snappen wat er staat en wat de bedoeling van de tekst is.
Wat is Leeslink?
Een leesmethode voor begrijpend studerend lezen.
Kenmerken:
● actueel
● digibordmethode
● kerndoelen
● aansluiting cito
Hoe leer je kinderen om teksten te begrijpen?
Met 7 doelgerichte leesstrategieën
doel bepalen
voorspellen
vragen stellen
kennis ophalen
visualiseren
herstellen
samenvatten
Hoe gaat dat in zijn werk?
● De leerkracht legt een strategie uit en doet de strategie voor, met behulp van
een strategiefilmpje op het digibord.
● Dan lezen de kinderen - met die strategie in het achterhoofd - een actuele tekst.
● Bij de tekst horen gerichte opdrachten: de kinderen oefenen klassikaal, in duo's
of alleen hoe ze de strategie kunnen toepassen op de tekst.
● Ieder blok (7 weken) wordt de kennis van de kinderen over de geleerde
strategieën en de toepassing ervan getoetst.
● Elke leesstrategie komt vier keer per jaar aan bod. De inhoud wordt steeds
verder uitgediept.
Het resultaat?
De kinderen leren om verschillende tekstsoorten op een goede manier te lezen en
te interpreteren. Dat is belangrijk bij alle vakken op de basisschoool, in het
voortgezet onderwijs én in het dagelijks leven.
En nu zelf aan de slag!
● Jullie maken nu in duo's een deel van een les.
● We bespreken de antwoorden gezamenlijk na.
● Snappen jullie welke strategie wordt aangeleerd?
● Zien jullie de logische opbouw van de opdrachten?
Begrijpend studerend lezen
Groep 4 tot en met 8

similar documents