Ji*ní Amerika

Report
Čiháková, Chaloupková






Území jižní Ameriky je
rozděleno na šest velkých
přírodních celků:
Brazilská a Guyanská
vysočina
Andy
Patagonie
Amazonská a Orinocká
nížina
Laplatská nížina

Povrch je převážně nížinný
Andy – navazují na severoamerické Kordillery
- Zabírají celý západ světadílu
Nejvyšší hora – Aconcagua – 6959 m. n . M.
Guyanská vysočina – vodopád Salto Angel (nejvyšší na světě)
Brazilská vysočina
Orinocká nížina
Amazonská nížina
Laplatská nížina
Gran Chaco
Pampy – typ krajiny v Jižní Americe
- rovina, traviny, pasoucí se dobytek
Poušť Atacama (Chile) – bez deště několik let
Za výsledky budoucího testu neručíme!!
Zdroje:
www.wikipedia.org
www.google.cz/images
encyklopedie

similar documents