Ji*ní a Jihovýchodní Asie

Report
Východní Asie
Test
K Východní Asii patří státy ležící na poloostrově:
a) Přední Indie
b) Zadní Indie
c) Korejském
Nejvyspělejším státem Východní Asie je:
a) Čína
b) Japonsko
c) Mongolsko
Východní Asii omývá:
a) Středozemní moře
c) Tichý oceán
b) Indický oceán
K Východní Asii patří ostrovní státy:
a) Japonsko, KLDR, Korea b) Japonsko, Taiwan
c) Japonsko
V horském pásmu Himálaj se nachází nejvyšší hora světa:
a) Mt. Everest
b) Mt. Blanc
c) Mt. Mc Kinley
Další stránka
Hlavním městem nejlidnatějšího státu Východní Asie je:
a) Peking
b) Tokio
c) Šanghaj
Tibet je:
a) Samostatný stát
b) území okupované Čínou
Mezi Japonské ostrovy nepatří:
a) Honšú
b) Hokkaidó
c) nížina
c) Taiwan
Hlavní město nejvyspělejšího státu Východní Asie je:
a) Tokio
b) Ulánbátar
c) Soul
Řekou Východní Asie je:
a) Huang He
b) Iravadi
c) Indus
Další stránka
Největší pouští Východní Asie je:
a) Gobi
b) Sahara
c) Karakum
Socialistický stát, tuhý komunistický režim, silně omezena svoboda
a lidská práva - takto by se dal charakterizovat stát:
a) KLDR
b) Japonsko
c) Mongolsko
Nejrozšířenějším japonským náboženstvím je:
a) taoismus
b) budhismus
c) šintoismus
Největší jádrovou oblast Japonska tvoří Tokio spolu s přístavem :
a) Kóbe
b) Jokohama
c) Kitakjúšú
Japonsko má státní zřízení:
a) císařství
b) království
c) republika
Další stránka
Japonci po 2. světové válce výrazně snížili výdaje na :
a) armádu
b) průmysl
c) zemědělství
Rychlý poválečný rozvoj Japonska byl umožněn širokou podporou:
a) průmyslu
b) vzdělání a vědy
c) zemědělství
K nejrozvinutějším průmyslovým oborům Japonska patří :
a) dopravní strojírenství
b) hutnictví
c) textilní průmysl
Lesy zaujímají asi _____ rozlohy Japonska:
a) 2/3
b) 1/3
c) 1/2
Zimní olympijské hry se uskutečnily ve městě :
a) Tokio
b) Nagoja
c) Nagano
Další stránka
Japonská firma Sony se zabývá výrobou :
a) elektroniky
b) automobilů
c) oděvů
Mezi významné japonské automobilky patří :
a) KIA
b) Seat
c) Nissan
Která z těchto plodin je nejvíce rozšířena v Japonsku?
a) kukuřice
b) rýže
c) pšenice
Hospodářským centrem japonského ostrova Hokkaidó je:
a) Ósaka
b) Sapporo
c) Tokio
V energetice Japonska zaujímají nejvyšší podíl _____ elektrárny:
a) jaderné
b) tepelné
c) vodní
Další stránka
V současnosti žije v Číně asi _____ obyvatel:
a) 1,3 miliardy
b) 1,0 miliarda
c) 1,5 miliardy
Nejhustěji zalidněnou oblastí Číny je :
a) západní část země
b) východní pobřeží
c) centrální část
Mezi nejrozšířenější čínská náboženství patří:
a) buddhismus, taoismus a hinduismus
b) buddhismus, konfucianismus a taoismus
c) buddhismus, konfucianismus a hinduismus
Významným čínským komunistickým vůdcem byl:
a) Mao Ce-tung
b) Mahátmá Ghándí
c) Čankajšek
Bývalou britskou kolonií byl:
a) Šanghaj
b) Honkong
c) Taiwan
Další stránka
První zahraniční investoři přicházejí do Číny:
a) V 80. letech 20.stol.
b) v 90.letech 20.stol.
Hospodářsky nejvyspělejší oblastí Číny je :
a) západní část země
b) východní pobřeží
c) počátkem 20.stol.
c) centrální část
Po druhé světové válce se čínská ekonomika zaměřila na:
a) zemědělství, těžbu surovin a těžký průmysl
b) výrobu elektroniky a textilu
c) intenzivní zemědělství a vývoz rýže
Čína je největším světovým producentem _____ masa:
a) vepřové
b) hovězí
c) skopové
Největším čínským městem je :
a) Šanghaj
b) Peking
c) Kanton
Další stránka
Jižně od řeky Chang Jiang se pěstuje především :
a) brambor, žito, oves
b) rýže, bavlník, sója
c) rýže, brambory
Většinu čínského exportu představují :
a) průmyslové výrobky
b) nerostné suroviny
c) potraviny
V souvislosti se stále rostoucí spotřebou je Čína nucena dovážet:
a) hnědé uhlí
b) černé uhlí
c) ropa
Okolí Kantonu je proslulé produkcí :
a) hedvábí
b) juta
c) len
Přehrada Tři soutěsky se nachází na řece :
a) Xi Jiang
b) Huang He
c) Chang Jiang
Další stránka
Mongolské zemědělství je zaměřeno na :
a) pastevectví
b) pěstování ovoce
c) pěstování rýže
S kterou oblastí centrální Asie je spojen Dalajláma?
a) Taiwan
b) Macao
c) Tibet
Čína má asi 1/5 světových zásob :
a) ropa
b) černé uhlí
c) bauxit
Většina pevniny východní Asie je v _____ podnebí:
a) subtropické
b) mírné
c) tropické
Nejvyšší urbanizace je v:
a) Japonsko
b) Čína
c) KLDR
Konec testu
Zkus to ještě jednou
Zde
Správně
Pokračuj v testu
Zkus to ještě jednou
Zde
Správně
Pokračuj v testu
Zkus to ještě jednou
Zde
Správně
Pokračuj v testu
Zkus to ještě jednou
Zde
Správně
Pokračuj v testu
Zkus to ještě jednou
Zde
Správně
Pokračuj v testu
Zkus to ještě jednou
Zde
Správně
Pokračuj v testu
Zkus to ještě jednou
Zde
Správně
Pokračuj v testu
Zkus to ještě jednou
Zde
Správně
Pokračuj v testu
Zkus to ještě jednou
Zde
Správně
Pokračuj v testu
KONEC

similar documents