Ji*í Stanislav Guth

Report
PhDr. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský
(*23. ledna 1861, Heřmanův Městec – 8. ledna 1943, Náchod)
 Vystudoval filozofii v Praze, ze které získal doktorát, první udělený na
české části Karlo-Ferdinandovy univerzity.
 Původním povoláním byl středoškolský profesor češtiny, francouzštiny
a tělesné výchovy. Dále autor povídek, románů a několika básní a
překladatel z němčiny.
 Čtyři roky vychovatelem v knížecí rodině Schaumburg-Lippe v
Ratibořicích a tamější vybrané chování rodiny ho inspirovalo k napsání
několika společenských knih. S knížecí rodinou projel Evropu, Afriku,
Asii a Severní Ameriku.
 V letech 1887 až 1912 působil jako středoškolský profesor v Praze (na
Gymnáziu v Truhlářské) a Klatovech.
 Pracoval jako ceremoniář prezidenta T. G. Masaryka, kdy navrhl statut
řádu Bílého lva, který dodnes propůjčuje nebo uděluje prezident
republiky, zavedl úřadování na zámku v Lánech a vypracoval audienční
řád.
 Byl členem spisovatelské skupiny Máj, překládal literární díla z
francouzštiny a němčiny (např. Émila Zoly, Honoré de Balzaca, či Karla
Maye), které vydával pod různými pseudonymy (Gaston Humbert,
Stanislav Jarkovský či Stanislav Vraný).
 Spolupracovníkem a členem redakce Ottova slovníku naučného
 Širokou veřejností je znám svými díly, kde podává pravidla a normy
chování ve všech oblastech života. Ve svých dílech chování klade důraz
na slušnost, čestnost, skromnost, vzájemnou úctu.
 Byl to český propagátor sportu, generální tajemník Mezinárodního
olympijského výboru(1919-1923) a spoluautor olympijské charty.
 V letech 1900-1929 byl předsedou Českého a po vzniku republiky
Československého olympijského výboru, spoluzakladatel a první
předseda České amatérské atletické unie, předseda a redaktor Klubu
turistů.
 Cesta ještě nezarostla
 Na podzim v ořeší
 Babí léto
 Marná sláva
 Ulomené haluze
 Causerie z cest po Španělsku
 Na moři a za mořem
 Za horama Pyrenejskýma
 Na zeleném Erinu
 K slovanskému jihu
 Na pokraji Sahary
 Společenský katechismus
 Na veřejnosti
 Rodinné události
 Pravidla slušného chování pro mládež
 Slušnost a demokracie
 Stolničení
 Mladému republikánu
 Obchodník gentleman
 Společenský slabikář
 Paměti
 Vývoj českého olympiemi
 Turistika
Stálou vzpomínku na Jiřího Gutha
uchovává Kostelec n. Orl. tím, že
jedna z turisticky nejzajímavějších
stezek v Podorlicku je nazvána jeho
jménem.
 http://www.kostelecno.cz/mesto/rodaci&opt=21#21
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Sta
nislav_Guth-Jarkovsk%C3%BD

similar documents