Ji*í wolker

Report
Identifikátor materiálu: EU – 14 - 30
Anotace
Žák se seznámí s dílem Jiřího Wolkera ….
Autor
Tomáš Krsek
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Ústně interpretuje dílo J. Wolkera, pojmenuje versologické prvky v díle
- žádné –
spisovatel, sbírka, sociální balada
Prezentace
Aktivita / Výklad / Kombinace
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina
14 - 15 let / 9. ročník
Celková velikost
cca 140 kB (0,14 MB) – soubor .ppt
JIŘÍ WOLKER
Metodické pokyny
-DUM slouží k seznámení se základními údaji o životě a díle
českého spisovatele Jiřího Wolkera
- obsahuje také úkoly, které mají procvičit správnou
interpretaci Wolkerova díla
- k názorné orientaci v DUMu slouží slide č. 4 „Obsah“
- slidy č. 5-9 obsahují v pravém horním rohu tlačítko akce
„zpět“, které vrací prezentaci na slide č. 4 „Obsah“
- slide č. 5 obsahuje také odkaz (podtržený text) na vysvětlení
pojmu „proletářská poezie“
- slide č. 7 obsahuje úkoly k procvičení – při kliknutí na
podtržené otázky se objeví správné odpovědi
Obsah
Životopisné údaje
Výběr z díla
Úkoly k procvičení
Použitá literatura
Závěr
Kliknutím vyberte možnost
Životopisné údaje
- žil v letech 1900-1924
- Pocházel z rodiny bankovního úředníka
- V mládí působil ve skautu
- Po maturitě na gymnáziu odešel studovat práva do Prahy
- Stal se součástí skupiny Devětsil – levicově orientovaná
skupina avantgardních autorů
- Je řazen k předním autorům proletářské poezie
- Onemocněl tuberkulózou
- Přestože se léčil u moře nebo v Tatrách nemoci nakonec
podlehl
Výběr z díla
- Sbírka Host do domu (1921) – vyjadřuje radost z obyčejných
věcí (básně Poštovní schránka, Žně, Kamna aj.)
- Sbírka Těžká hodina (1922) – obsahuje sociální balady s vírou,
že svět se dá změnit (básně Balada o očích topičových, Balada o
nenarozeném dítěti, Balada o snu aj.)
- básně U rentgenu, Na nemocniční postel padá svět, Balada o
námořníkovi již patří do básníkovy pozůstalosti , jsou ovlivněny
vědomím blízké smrti
- pohádky O milionáři, který ukradl slunce (pokus o pohádku se
sociálním námětem); O kominíkovi, který nosil štěstí
- Se svým životem a vlastně i tvorbou se rozloučil Epitafem
Úkoly k procvičení:
Epitaf
Zde leží Jiří Wolker, básník jenž miloval svět
a pro spravedlnost jeho šel se bít.
Dřív, než moh´srdce k boji vytasit,
zemřel, mlád dvacet čtyři let
Které verše Epitafu se rýmují?
1. a 4.; 2. a 3.
O jaký typ rýmu se jedná?
Abba; obkročný
Jaký významný motiv se v Epitafu objevil?
Srdce
Proletářská poezie
Proletářská poezie – vznikla na počátku 20. let 20. století,
reagovala na složité sociální podmínky občanů nově vzniklého
Československa. Snažila se pojmenovat sociální protiklady,
zdůraznit úlohu pracujících, volala po sociální spravedlnosti.
Použitá literatura:
KOŠŤÁK, Jaromír. Literatura III.: Pracovní učebnice pro
6.-9. ročník základních škol. první. Praha: Fortuna,
1995. ISBN 80-7168-263-2.
SOUKAL, Josef. Čítanka 9 : Literární výchova pro 9.
ročník základní školy a odpovídající ročník víceletých
gymnázií. 2. Praha : SPN, 2002. ISBN 80-7235-197-4.
Děkuji za pozornost


similar documents