Svata Ludmila

Report




Narozena roku cca 860
Zemřela roku 921 dne 15. září.
O původu S.L. existují dvě teorie: 1) Kristiánova
legenda-S.L. byla dcerou pšovského knížete
Slavibora (Pšovsko-Mělník). 2) Staroslovanská
legenda-S.L. pocházela ze srbské země.
S.L. si vzala za manžela Bořivoje 1.-1. křesťanský
kníže, se kterým měla tři syny a tři dcery

Svatý Václav, Ludmilin vnuk byl svěřen do výchovy
S.L., která ho vedla ke křesťanství a podílela se na
tom, že dosáhl solidního vzdělání na škole v Budči.
Vychovávala také Boleslava (Václavova bratra).

S.L. se svým manželem rozšiřují křesťanství po české
zemi, budují chrámy, podporují chudé a ujímá se
opuštěných a nešťastných. Po smrti Spytihněva i
Vrastislava (synové S.L.) přichází k moci sv.Václav
(vnuk S.L., syn Vrastislava 1.), který ale pro svůj nízký
věk (cca 15 let) nemohl vládnout. Kmenové
shromáždění rozhodlo o rozdělení moci mezi
Ludmilu a její snachu Drahomíru. Drahomíra
zastupovala Václava do jeho plnoletosti a Ludmila
ho vychovávala.

Mezi Ludmilou a Drahomírou dochází ke sporu,
Drahomíra se bojí o moc bohatství a vadí jí, jak je
Václav veden svou babičkou a prosazuje mladšího
Boleslava. Ludmila ustupuje před Drahomírou a
stěhuje se na Tětín (u Berouna). Tam ale Drahomíra
posílá své dva členy její družiny (Tunnu a
Gommona), aby ji zavraždili-Ludmila je prosí aby ji
propíchli mečem. Nakonec ji uškrtí bílým šálem,
který se stává jejím atributem. Zemřela ve věku
nedožitých 62 let.

Nad místem Ludmilina hrobu nechává Drahomíra
vystavět kostel sv. Michala. Když se roku 924 Václav
ujímá vlády, nechává tělo své babičky přenést do
chrámu sv. Jiří. Ludmila byla cca 200 let po své
smrti svatořečena.

similar documents