Dječji crtež

Report
DJEČJI CRTEŽ
Vježbe iz Razvojne psihologije
Vježba
NACRTAJTE ČOVJEKA
5-6 g
3g
3
4
Crtež ima dvije svrhe:
1. Dijagnostičko sredstvo
 Pokazatelj djetetove zrelosti
 motorički razvoj
 intelektualni i kognitivni razvoj
 Goodenough crtež čovjeka
 House-tree-person test
 Otkrivanje emocionalnih smetnji –
projektivna tehnika
2. godine
3. godine
2.5 godine
4. godine
5. godina
6. godina
Vježba
NACRTAJTE ČOVJEKA NA
KIŠI
Crtež ima dvije svrhe:
2. Terapijsko sredstvo





čovjek na kiši
crtanje emocija
pretvori obitelj u životinje
crtanje traumatskih iskustava
priprema za medicinske postupke primjena crteža u radu zdravstvenih
djelatnika
CRTEŽI DJECE KOJA SU DOŽIVJELA PSIHOLOŠKE
TRAUME
Prikaz traumatskog
događaja
(Ana, 7 godina)
Crtež 12-godišnjakinje koju je
otac seksualno zlostavljao
otkako je imala
devet godina
CRTEŽI DJECE KOJA SU DOŽIVJELA PSIHOLOŠKE
TRAUME
Otac poginuo u prometnoj
WTC
Rat u HR i BIH
CRTEŽ KOD HOSPITALIZIRANE DJECE
• Crtež je koristan zapis dječje
percepcije i osjećaja za određeni
med. postupak (bol)
Crtež stroja za zračenje
• Istraživanje:
• 1/3 zdrave djece crtala je bol
kroz izraz emocija (tuga, plač) za
razliku od hospitalizirane djece
→ prikaz osoba
• Hospitalizirana djeca-crtež boli
kroz med. Postupke i instrumente
• Kognitivna razina bila je viša kod
zdrave skupine, a emocionalna
kod hospitalizirane
CRTEŽ KOD HOSPITALIZIRANE DJECE
Crtež čovjeka sa neljudskim karakteristikama,
7 god, dječak boluje od leukemije
CRTEŽ KOD HOSPITALIZIRANE DJECE
• Misli da je samo krivo za bolest, postavlja ista
pitanja, ne razumije kako funkcionira tijelo →
objasniti što će mu se događati
• Slika tijela
• Pratiti i druge simptome: pomanjkanje apetita,
slab san, sklonost mršavljenju..
• Sudjelovanje u igri ( izrađivanje slikovnica,
plakata, prilagodba sobe, razne lutke, plišane
igračke, čitanje slikovnica npr. Mifffy u bolnici)
Faze u razvoju dječjeg
crteža:
1. Faza šaranja / slučajni realizam (1-3.godine)





Najčešće nije prepoznatljiv za odrasle
Dijete ne crta s namjerom da nešto nacrta
Uživanje u motornoj aktivnosti
Dezorganizirano, longitudinalno, cirkularno (najmanja
motorička spretnost)
Pred kraj razdoblja se imenuju šare
2. Faza simboličkog crteža / neuspjeli
realizam (3.- 6. godine)

Crtež ljudske figure (oko 3.godine)





Punoglavac
Raspoznatljivo ljudsko tijelo s rukama i nogama
(5.godina)
Razaznaje se spol likova (oko 4.godine)
Nema proporcionalnosti
Ne obraćaju pažnju na realnost (simbolički svijet)
• s 3 god. razlikuje boje bez točnog
imenovanja (pridružuje 2 boje)
• s 3 god. vidljiva je dominantna
upotreba desne/lijeve ruke ( 70%
djece)
3. Faza realističnog crtanja (6-10godina)






Oponašanje, stereotipno crtanje
Nema prostorne perspektive
Crteži su puni detalja
2 podfaze:
INTELEKTUALNI REALIZAM
Transparentnost/prozirnost – tzv. rendgenski crtež
VIDNI REALIZAM – crtaju onako kako vide (oko 6.
godine do 9. godine)
Faze u razvoju dječjeg
crteža:
4. Faza umjetničkog crtanja /pseudonaturalistička faza


Javlja se oko 9. godine, ali ne kod sve djece
Kod djece koja imaju specifične sposobnosti,
a uz to su usvojila i određene crtačke tehnike
i znanja
INDIVIDUALNE RAZLIKE IZMEĐU
DJECE
Leona: 2,5 godine
Luka: 2,3 godine
Izvor:
Seifert &
Hoffnung

similar documents