Měření rozložení PMD podél optických tras

Report
SITEL, spol. s r.o.
Zkušenosti z měření PMD podél
optických tras
Bc. Anna Biernátová
SITEL, spol. s r.o.
POLARIZAČNÍ DISPERZE
• Polarizační disperzi (PMD) ovlivňuje mnoho vlivů (teplota,
mikro- a makroohyby) => nelze ji garantovat
• Při malých přenosových rychlostech není nutné PMD měřit
• PMD začíná kvalitu přenosu negativně ovlivňovat při
přenosových rychlostech 10 Gbit/s a vyšších
• U optických tras pro nasazení systémů s přenosovými
rychlostmi 10 Gbit/s a vyššími (40 Gbit/s, 100 Gbit/s) je znalost
velikosti PMD nezbytná
• Důležitost velikosti parametru PMD vzrůstá také u
analogových TV systémů a WDM přenosových systémů
• PMD se měří též pro kontrolu kvality nově instalované trasy
POLARIZAČNÍ DISPERZE – co ji ovlivňuje
•
•
•
•
SITEL, spol. s r.o.
Teplota
Mechanické namáhání
Vibrace
Kvalita vláken při výrobě (geometrie vlákna,
průřez vlákna, namáhání při výrobě)
• Náhodné procesy
POLARIZAČNÍ DISPERZE PODÉL CELÉHO VLÁKNA
SITEL, spol. s r.o.
• Většina „klasických“ měřicích přístrojů určí jako hodnotu PMD
číslo, které je výsledkem za celou trasu
• Společnost SITEL vlastní distribuovaný PMD měřicí přístroj
• Distribuovaným měřením PMD se měří disperze podél celého
vlákna => lze přesně zjistit, ve kterých místech trasy je hodnota
PMD vysoká
SITEL, spol. s r.o.
FTB – 5600: VÝHODY A ÚSKALÍ
• Samotné měření probíhá
s předřadným a zařadným
vláknem
• Dosah měření je do 70
km, v případě delší trasy
se měří z obou konců
• Měření jednoho vlákna z
jedné strany trvá cca 20 –
60 minut
• Měřicí přístroj musí být
před měřením teplotně
stabilizován
SITEL, spol. s r.o.
PŘÍKLAD: MĚŘENÍ NA ZÁVĚSNÝCH OPTICKÝCH KABELECH
SITEL, spol. s r.o.
PŘÍKLADY PRVNÍCH POKUSŮ
•
Špatně: reflektogram s
nedostatečným počtem
vzorkování a polarizací
•
Lépe: vyšší počet
vzorkování a polarizací
SITEL, spol. s r.o.
PŘÍKLAD: NÁMĚR ZÁVĚSNÉHO KABELU
PŘÍKLAD: OPRAVA REÁLNÉ TRASY
Prvotní PMD trasy
(před opravou):
4,190 ps
koeficient PMD:
2,159 ps/√km
SITEL, spol. s r.o.
PMD po opravě:
0,050 ps
koeficient PMD:
0,0259 ps/√km
PŘÍKLAD: NOVÁ TRASA
SITEL, spol. s r.o.
• Nová trasa
• Celkové PMD měřeného úseku trasy (cca 65 km) je 0,361 ps
=> PMD je v pořádku
PŘÍKLAD: DVA RŮZNÉ TYPY KABELŮ
SITEL, spol. s r.o.
• V tomto příkladu je náměr dvou různých typů „starých“ kabelů,
vzájemně propojených v optické spojce ve vzdálenosti cca 18 km od
počátku trasy
POLARIZAČNÍ DISPERZE PODÉL CELÉHO VLÁKNA
SITEL, spol. s r.o.
• Příklad měření s vysokým PMD, měření tohoto vlákna trvalo 1
hodinu
PROPOJENÍ TEORIE A PRAXE
Bezpečnost optických přenosových sítí
a vývoj optických součástek pro silovou
energetiku a energovody
SITEL, spol. s r.o.
Vznik projektu v rámci programu TA ČR – podpora
aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA .
SITEL, spol. s r.o.
PROJEKT SLEDOVÁNÍ STÁRNUTÍ OPTICKÝCH VLÁKEN
• Polygon na střešním ochozu
ČVUT (reálné podmínky ve
venkovním prostředí)
• Čtyři trasy se stejnými
kabely, u nichž jsou vlákna
provařena ve spojce a
vzájemně prosmyčkována
• Polygon je vytvořen z kabelů
Alcatel, vytažených po
povodni z metra (velkou
vodou však zasažené nebyly)
• Další polygon s původními
kabely Kabex Holýšov se
připravuje v pražském metru
Děkuji za pozornost.
SITEL, spol. s r.o.
Anna Biernátová
Ing. Pavel Černý
Doc. Ing. Miloš Schlitter, CSc.
Bc. Anna Biernátová
Tel: +420 267 198 230
Tel: +420 267 198 472
Tel: +420 267 198 335
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Email: [email protected]

similar documents