Adéla Chobotová

Report
Adéla Chobotová
Dobrý den přeji,
jsem váš průvodce
prezentací –
pan Kapka.
Vodní elektrárny
To bude
zábava…
1)
Vodní elektrárny
 jen malé procento námi spotřebované energie pochází
z vodních elektráren
 jsou po celém území ČR, jsou většinou malé a
nevyprodukují dostatek energie, abychom mohli být
závislí jen na nich
 voda není ani zdaleka tak využívána, jak by mohla být
Vodní elektrárny
 Princip
Proudící voda roztáčí turbínu. Ta je připojena ke
generátoru, ve kterém se třením vytváří elektřina.
2)
A - hladina přehradní nádrže
B - budova elektrárny
C - turbína, kolem ní rozváděcí
kolo a pod ní odtokový kanál
D - generátor na společné ose s
turbínou
E – česle a uzávěr
F - přívodní kanál
G - transformátor, napojující
elektrárnu do rozvodné sítě
H - odtok
Vodní elektrárny
 Nevýhody:
 Výhody:
 závislost na průtoku vody (sucho
 voda není po využití zničena
 méně vytvořené elektřiny)
 větší elektrárny potřebují
plavební komory (= zdymadla)
 potřeba vybudování kanálů pro
tažení ryb
(= lze ji znovu použít)
 téměř žádné riziko pro přírodu
 mohou zmírnit následky
povodní
 snadno regulovatelná výroba
elektřiny (na rozdíl od
elektráren jaderných a
uhelných)
Vodní elektrárny
Největší vodní elektrárna na
světě – Tři soutěsky (Čína)
Největší vodní elektrárna u nás –
Dlouhé stráně
3)
4)
2)
Využití vody v průmyslu
Docela
vysoké…
5)
Využívání vody v průmyslu
 Průmysl
 zhruba 75% průmyslových odběrů vody je využíváno k výrobě
energie (např. chladící věže)
 voda je hojně využívaná v papírenství a chemickém průmyslu
 Zemědělství
 především zavlažování
 voda pro hospodářská zvířata
 Rizika
 zemědělství - umělá hnojiva jsou jedovatá a jejich únik do řek je
nebezpečný
 průmysl - některé továrny ohřívají řeky, do kterých vypouští vodu, a
pokud je voda příliš teplá, může škodit v ní žijícím organismům
Energie pro vodu (nejen) v
domácnosti
I já makám v
domácnosti
…
6)
Energie pro vodu (nejen) v
domácnosti
 voda po použití je upravena a poté přečerpána dál
 čerpání vody
 pomocí různých druhů čerpadel
Čerpadel, jo?… No to je
něco!
Energie pro vodu (nejen) v
domácnosti
 úprava vody
 čistička odpadních vod (,,ČOV“)



mechanické biologické terciální -
pomocí zařízení a přístrojů
pomocí chemických reakcí, bakterií a
přirozených přírodních procesů
konečné dočištění vody
Taky chci „Čovku“!
Vodní doprava
7)
Vodní doprava
 důležitá součást dopravních sítí (přeprava na ostrovy
nebo přes řeky či oceány)
 dělí se na:
 vnitrozemskou
 námořní
 a na:
 nákladní
 osobní
Vodní doprava
 nevýhody:
 nízká rychlost
 výhody:
 malé energetické ztráty
 poměrně levná
 neškodí životnímu prostředí (při normálním provozu)
Úžasné…
Vodní doprava
 historie:
 vodní doprava je využívána již od pravěku
 dříve jediný způsob jak se dostat přes vodní plochy
 rizika:
 při haváriích např. ropných tankerů může do moře
uniknout ropa, která poznamená kvalitu vody na mnoho
let
8)
Shrnutí
 bez vody bychom se neobešli
 voda je důležitý zdroj energie, kterého bychom si měli
vážit
 i když je řazena mezi obnovitelné zdroje, nesmíme ji
považovat za něco, co budeme mít vždy
 proto bychom se měli více zajímat o její znečištění a
záchranu
vytvořila:
Adéla Chobotová
věk:
13 let
kraj:
Ústecký kraj
město:
Ústí nad Labem
škola:
ZŠ Rabasova
třída:
8. B
kontakt na učitele: Bc. Mooz Miroslav
- [email protected]
To jsme se toho ale
naučili.
Tak nashledanou…
Děkujeme za
pozornost…
Citace obrázků, zdroje
Citace:









Obrázek 1) Zdymadla.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 7. 5. 2007
[cit. 2014-03-10]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zdymadla.jpg?uselang=cs
Obrázek 2) Hydroelectric dam-letters.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 7. 5. 2007 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hydroelectric_dam-letters.svg
Obrázek 3)ThreeGorgesDam-China2009.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 20. 9. 2009. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-03-09]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ThreeGorgesDam-China2009.jpg
Obrázek 4)Dlouhe strane horni nadrz.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 20. 9. 2009. San Francisco ( CA):
Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-03-09]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dlouhe_strane_horni_nadrz.jpg
Obrázek 5) JETE-chladici veze.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
7. 5. 2007 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:JETE- chladici_veze.jpg
Obrázek 6) Praha, Dejvice, Baba, čistička vod.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):
Wikimedia Foundation, 7. 5. 2007 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Dejvice,_Baba,_%C4%8Disti%C4%8Dka_vod.JPG
Obrázek 7) ShipNorway.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
7. 5. 2007 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ShipNorway.JPG
Obrázek 8) IXTOC I oil well blowout.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 7. 5. 2007 [cit. 2014-03-10]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IXTOC_I_oil_well_blowout.jpg
Obrázky „Pana Kapky“ - Adéla Chobotová
Zdroje:

Vitejtenazemi.cz

Wikipedie.cz

similar documents