VV přívlastková

Report
Vedlejší věty - obecně
• Vedlejší věta (VV) zastupuje větný člen své věty
řídící
• Na VV se ptáme stejně jako na větný člen
• Ptáme se na ni větou řídící
• Větou řídící může být věta hlavní i vedlejší
• VV závisí mluvnicky na jiné větě
• VV můžeme nahradit větným členem (stejného
druhu)
• Od řídící věty ji oddělujeme čárkou
Vedlejší věta přívlastková
•
•
•
•
•
Vyjadřuje přívlastek některého jména věty řídící.
Význam tohoto jména blíž určuje.
Často stává hned za tímto jménem (řídícím).
Př.:
Ukazoval mi knihu od otce (Pkn). Ukazoval mi
knihu, kterou mu daroval otec. (VV přívlastková)
• Úkol svěřili pilné (Pks)Aleně.
• Úkol svěřili Aleně, která byla velmi pilná. (VV
přívlastková)
VV přívlastková – otázka, spoj. výrazy
•
•
•
•
•
•
•
Ptáme se na ni otázkou jaký/á/é + řídící větou:
Ukazoval mi knihu, kterou mu daroval otec.
Jakou mi ukazoval knihu? Kterou mu daroval otec.
Úkol svěřili Aleně, která byla velmi pilná.
Jaké Aleně svěřili úkol? Která byla velmi pilná.
Bývá uvozena:
vztažnými zájmeny a příslovci: který, jaký, čí, jenž,
kdo, co; kde, kdy, kam
• nebo spojkami: že, aby, …
VV přívlastková - vložená
• Často stává hned za řídícím podstatným jménem,
proto bývá do řídící věty vložena:
• Muž, kterého jsme viděli, byl náš soused.
• ?Jaký muž byl náš soused? Kterého jsme viděli.
• VV přívlastkovou vloženou musíme z obou stran
oddělit čárkou!
• Mlha, která zahalila celý kraj, pomalu stoupala.
• ?Jaká mlha pomalu stoupala? Která zahalila celý
kraj.
VV přívlastková (VV – vět. člen)
• Nahraď VV přívlastkovou větným členem:
• Muž, kterého jsme viděli, byl náš soused.
• Námi viděný muž byl náš soused.
• Mlha, která zahalila celý kraj, pomalu
stoupala.
• ………………………………………………………………..
VV přívlastková (VV – vět. člen)
• Najdi VV přívlastkovou, nahraď ji větným
členem:
• Zpívala píseň, kterou znala už od dětství.
• Jakou zpívala píseň? Kterou znala od dětství.
VV přívlastková
• Zpívala od dětství známou píseň.
VV přívlastková (VV – vět. člen)
• Najdi VV přívlastkovou, nahraď ji větným
členem:
• Potřeboval koutek, kde by nebyl nikým rušen.
• Jaký potřeboval koutek?
• ………………………………………………………………
• Potřeboval ……………………………………………
VV přívlastková (VV – vět. člen) – řeš.
• Najdi VV přívlastkovou, nahraď ji větným
členem:
• Potřeboval koutek, kde by nebyl nikým rušen.
• Jaký potřeboval koutek?
• Kde by nebyl nikým rušen
• Potřeboval klidný koutek.
VV přívlastková (vět. člen – VV)
•
•
•
•
•
•
•
Najdi přívlastek, nahraď ho VV přívlastkovou.
Zeptej se na cestu k divadlu.
Na jakou cestu se zeptej?
Na cestu k divadlu. - Pkn
Zeptej se na cestu, která vede k divadlu.
?Na jakou cestu se zeptej?
Která vede k divadlu. – VV přívlastková
VV přívlastková (vět. člen – VV)
•
•
•
•
•
•
•
Najdi přívlastek, nahraď ho VV přívlastkovou.
Podíval se na krásnou květinu.
? Na jakou květinu se podíval?
…………………… Pk …
Podíval se na květinu, ………………………………..
? Na jakou květinu se podíval?
…………………………………………VV přívlastková
VV přívlastková (vět. člen – VV) – řeš.
•
•
•
•
•
•
•
Najdi přívlastek, nahraď ho VV přívlastkovou.
Podíval se na krásnou květinu.
? Na jakou květinu se podíval?
Na krásnou Pk sh
Podíval se na květinu, která byla krásná.
? Na jakou květinu se podíval?
Která byla krásná - VV přívlastková

similar documents