III-2-9-5 houby - stavba, rozmnožování

Report
Výukový matriál byl zpracován v rámci projektu OPVK 1.5
EU peníze školám
registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1026
Autor:
Zpracováno:
Ročník (obor)
Tematická oblast
Předmět
Anotace:
Šablona
Číslo materiálu
Mgr. Kamila Dědáková
10. 11. 2012
sexta, 2. A
79-41-K/81, 79-41-K/41, Gymnázium
Zoologie
Biologie
Prezentace, která by měla sloužit jako
obrazová a textová podpora k výuce
učiva o živočišných houbách. Materiál
je zaměřen na jejich stavbu těla a
rozmnožování
III/2-9
III/2-9-5
DIBLASTICA
http://reinoanimal109.wikispaces.com/file/view/esponjas-demarPORIFERAS..jpg/337182698/554x385/esponjas-de-marPORIFERAS..jpg
http://image.wistatutor.com/content/feed/tvcs/phylum20cnidaria.JPG
DIBLASTICA
= živočichové se 2 zárodečnými listy
• tělo pouze 2 vrstvy buněk:
ektoderm – vnější vrstva kryjící povrch
entoderm – vnitřní vrstva vystýlající trávicí dutinu
• nerozlišujeme hlavovou a trupovou část těla
kmen: HOUBY
• vodní - převážně mořští
• asymetrické tělo vzhled povlaků,
pohárů, keříků přichycených k podkladu
• netvoří pravé tkáně a orgány - tedy i
orgánové soustavy!!!
• dýchají celým povrchem těla
http://img.ezinemark.com/imagemanager2/files/30003693/2010/12/2010-12-31-11-3403-2-sea-sponges.gif
http://userpage.fuberlin.de/~voelker/Vorlesung_Chemische/Abbildungen/
porifera.jpg
http://2.bp.blogspot.com/bRkzfsBb5ic/TrZ2BYyWq0I/AAAAAAAAEek/nupjaAuMkUc/s1600/sponges_1.jpg
STAVBA TĚLA
Dvě vrstvy spojené rosolovitou mezibuněčnou hmotou mezogleou.
• vnější: tvořena plochými
dlaždicovitými buňkami –
pinakocyty, které mají krycí funkci.
Porocyty vytvářejí kanálky - ostie,
kterými proudí do těla voda s
potravou
http://ucivo.gymnaziumslany.cz/index.php?option=com_phocadownload&view=categor
y&download=44:houbovci&id=46:sextakategorie&Itemid=64
http://1.bp.blogspot.com/0JU6w4IylIk/Tcc7jK89yYI/AAAAAAAAAAg/JmDLd20hnMY/s1600/sponge
6.jpg
• vnitřní: tvořena límečkovitými
buňkami s bičíkem – choanocyty
s trávicí funkcí.
Límeček nahání potravu do buňky a
posílají ji do amébocytů. Rozkmitáním
bičíku vytvoří proud vody směřující od
ostií do velké centrální dutiny a
vyvrhovacím otvorem (oskulum) ven
http://1.bp.blogspot.com/0JU6w4IylIk/Tcc7jK89yYI/AAAAAAAAAAg/JmDLd20hnM
Y/s1600/sponge6.jpg
animace - směr proudění vody
http://ucivo.gymnaziumslany.cz/index.php?option=com_phocadownload&view=categor
y&download=44:houbovci&id=46:sextakategorie&Itemid=64
http://img10.rajce.idnes.cz/d1001/2/2967/2967656_6cc
71a40aeda97e5c3950360a1f69c1e/images/041typy_jehlic_morskych_hub.jpg
Buňky v mezoglei
1) Buňky tvořící výztuž těla:
• skleroblasty - produkují jehlice
• spongoblasty - produkují spongiová vlákna
http://www.psmicrographs.co.uk/_assets/uploads/natural-sponge--phylumporifera--80200694-l.jpg
http://www.vuvb.utc.sk/Zoology/zoo_web/porif/porifera_ihlice.jpg
2) Amébocyty
• přijímají potravu od choanocytů a rozvádí ji po
těle
3) Archeocyty
• podle potřeby se mohou přeměnit ve
specializované buňky (pohlavní b., vnitřní pupeny)
http://geologie.vsb.cz/paleontologie/paleontologie/zoopaleontologie/Kmen%20
Porifera_soubory/image005.jpg
ROZMNOŽOVÁNÍ
NEPOHLAVNĚ:
• pučení vnější: u mořských, nový jedinec se neodděluje od
mateřského, ale tvoří se kolonie
• pučení vnitřní: u sladkovodních, archeocyty tvoří vnitřní
pupeny tzv. gemule. Po rozpadu mateřské houby (v zimě)
se uvolňují do vody. Pórem se archeocyty dostanou ven
(na jaře) a vznikají noví jedinci
porus
http://salinella.bio.uottawa.ca/BIO2135/labs/PoftheP/2010/Lab
02_Prot_Pori/SA2_312C1.jpg
druhá sponginová
vrstva
amfidisky
první sponginová
vrstva
archeocyty
http://3.bp.blogspot.com/8fb_njUh9Ys/T19KXZA_shI/AAAAAAAAAME/zXqLhegm8XM/s1600/gemmule.gif
ROZMNOŽOVÁNÍ
POHLAVNĚ:
• hermafrodité
• oplození vnější
• pohlavní buňky vznikají z archeocytů, ale i z choanocytů
• splynutím pohl. b. dvou jedinců vzniká zygota a z ní
pohyblivá larva amfiblastula, která později přisedá a
vzniká nový jedinec
http://www.ck12.org/flx/show/default/image/user%3AdGVycnlyQHZhbGxleTI2Mi5vcmc./BIO-18-01Sponge_life_Cycle.jpg-201208151345060357824424.jpg
Použitá literatura a zdroje
Jelínek, J. & Zicháček, V. (2007): Biologie pro gymnázia. Nakladatelství Olomouc,
Olomouc, 575 s.
Papáček, M. et al. (1994, 1997): Zoologie. Scientia, Praha, 285 s.
Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2012-11-10].
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
http://reinoanimal109.wikispaces.com/file/view/esponjas-de-marPORIFERAS..jpg/337182698/554x385/esponjas-demarPORIFERAS..jpg
http://image.wistatutor.com/content/feed/tvcs/phylum20cnidaria.JPG
http://userpage.fu-berlin.de/~voelker/Vorlesung_Chemische/Abbildungen/porifera.jpg
http://img.ezinemark.com/imagemanager2/files/30003693/2010/12/2010-12-31-11-34-03-2-sea-sponges.gif
http://2.bp.blogspot.com/-bRkzfsBb5ic/TrZ2BYyWq0I/AAAAAAAAEek/nupjaAuMkUc/s1600/sponges_1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-0JU6w4IylIk/Tcc7jK89yYI/AAAAAAAAAAg/JmDLd20hnMY/s1600/sponge6.jpg
http://ucivo.gymnaziumslany.cz/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=44:houbovci&id=46:sexta
kategorie&Itemid=64
http://img10.rajce.idnes.cz/d1001/2/2967/2967656_6cc71a40aeda97e5c3950360a1f69c1e/images/041typy_jehlic_morskych_hub.jpg
http://www.vuvb.utc.sk/Zoology/zoo_web/porif/porifera_ihlice.jpg
http://www.psmicrographs.co.uk/_assets/uploads/natural-sponge--phylum-porifera--80200694-l.jpg
http://geologie.vsb.cz/paleontologie/paleontologie/zoopaleontologie/Kmen%20Porifera_soubory/image005.jpg
http://salinella.bio.uottawa.ca/BIO2135/labs/PoftheP/2010/Lab02_Prot_Pori/SA2_312C1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-8fb_njUh9Ys/T19KXZA_shI/AAAAAAAAAME/zXqLhegm8XM/s1600/gemmule.gif
http://www.ck12.org/flx/show/default/image/user%3AdGVycnlyQHZhbGxleTI2Mi5vcmc./BIO-18-01-Sponge_life_Cycle.jpg201208151345060357824424.jpg

similar documents