DUM stáhnout

Report
rámci projektu
Digitální učební materiál
vytvořený v rámci projektu:
HUMANIZACÍ ŠKOLSTVÍ K ROVNÝM PŘÍLEŽITOSTEM
CZ.1.07/1.4.00/21.0987
Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279
Plži a mlži
Přírodopis
7. ročník
Monika Čapková, 30. 10. 2011, 7. ročník, přírodopis, plži a mlži, znaky a zástupci
Plži
- měkkýši se zřetelně vyvinutou hlavou
- na hřbetě mají pevnou schránku ulitu, u
některých druhů zakrňuje
Zástupci: hlemýžď zahradní
slimák největší
Hlemýžď zahradní
ulita
hlava
tykadlové oči
hmatová tykadla
noha
Hlemýžď zahradní
Žije: na vlhkých místech v lesích a zahradách
Tělo: - jedna spirálovitě zatočená chránka ULITA
- hlava a svalnatá noha, zbytek těla
chráněn v ulitě
- dýchá plícemi
- na hlavě tykadlové oči a hmatová
tykadla
Živí se:
dužnatými rostlinami
strouhá je jazykovou páskou v
ústech
Pohyb:
pomocí svalnaté nohy, která
vylučuje sliz
umožňuje plazivý pohyb a
chrání nohu před poraněním
ostrými předměty
Rozmnožování:
- obojetníci
- po oplodnění klade hlemýžď
vajíčka do jamek v zemi, zakrývá
je hlínou
- z vajíček se líhnou malí hlemýždi
Zima:
- přečká ji zahrabaný v zemi
- pomocí svalnaté nohy se
zahrabe do země
- vchod do ulity zaryje
vápenitým víčkem, které
utěsní slizem
Slimák největší
hlava
tykadlové oči
noha
hmatové tykadlo
plášťový štít
Slimák největší
- patří mezi plže
- na jeho těle nevidíme ulitu, je velmi
zakrnělá a její zbytek je ukryt pod kůží v
plášťovém štítu
- dorůstá velikosti až 15 cm
Žije:
- poblíž lidských obydlí
- vlhké sklepy, spižírny a
skleníky
Živí se:
- zbytky potravin, hlavně
ovocem a zeleninou
Ochrana proti slimákům
Mlži
- mají dvě skořápky, které mají tvar
misek – LASTURY
- lastury drží pohromadě zámek
- lastury se otevírají pomocí pevných
svalů
Zástupce:
škeble rybničná
Škeble rybničná
Žije:
- rybníky a pomalé řeky
Živí se:
- pootevřenými lasturami
proudí voda, zachycuje potravu
- zbytky rostlin a živočichů
- dýchá žábrami
- pohyb umožňuje svalnatá noha
Rozmnožování:
- je odděleního pohlaví – samec,
samička
- rozmnožuje se vajíčky, samička je klade
do dna rybníka
- z vajíček se líhnou malé larvy, cizopasí
na žábrech ryb
- z larev se vyvinou malé škeble
Je užitečná – přispívá k čistotě vody
Škeble rybničná
lastura
Svalnatá noha
Rozdělte obrázky do správných skupin.
Plži
mlži
hlavonožci
kontrola
Hlemýžď zahradní – popiš části jeho těla
ulita
noha
hlava
hmatová tykadla
tykadlové oči
Slimák největší – popiš části těla
noha
plášťový štít
hlava
hmatové tykadlo tykadlové oči
Škeble rybničná –
popiš části těla
lastura
svalnatá noha
Přiřaďte obrázek ke správnému textu.
Žije na vlhkých
místech, živí se
rostlinami,
pohybuje se
pomocí svalnaté
nohy, má ulitu.
Ulita je zakrnělá,
žije poblíž
lidských obydlí,
živí se zbytky
potravin.
Rozmnožuje se
vajíčky, žije v
rybnících, živí
se zbytky
rostlin a
živočichů, má
lastury.
Zdroje:
Hlemýžď zahradní - http://www.msskolni.cz/skolni/img/logo_hlemyzd.jpg
Slimáknejvětší - http://stezka.hamerskypotok.cz/media/zivocisi/slimak_nejvetsi.jpg
Slimák lesní - http://prima-receptar.cz/wp-content/uploads/2011/08/slimak-lesni.jpg
Slimák největší - http://img.blesk.cz/img/1/normal480/575191-img-slimak-plzaksudce-zahrada-plzi.jpg
Slimák největší - http://www.biolib.cz/IMG/GAL/1489.jpg
Slimák http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Limax_flavus.JPG/225pxLimax_flavus.JPG
Hlemýžď rozmnožování - http://img.ahaonline.cz/static/old_aha/big/06-0513/03_vejce_snek.jpg
Hlemýžď zahradní rozmnožování http://www.radula.estranky.cz/img/picture/189/skenovat0005.jpg
Ochrana proti slimákům - http://prima-receptar.cz/wpcontent/uploads/2010/05/slim%C3%A1k.jpg
Škeble rybničná - http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaZmEByEPovNW0VAnXfUcPXD-3WIxMU1HHWfvdSE_n2xTdh1a1PTxX_Q_
Škeble rybničná - http://www.biolib.cz/IMG/GAL/BIG/102162.jpg

similar documents