Prezentace OPEN LEARNING

Report
OPEN LEARNING
Moderní výuka odborných cizích
jazyků
89% žáků cítí potřebu umět cizí jazyk pro svou budoucí práci,
NIDV, červen 2012
Brno, 4. červen 2014, Jitka Kunčarová a Kateřina Slaninová
Co je OPEN LEARNING?
● V nejširším významu je OPEN LEARNING praktický
vzdělávací koncept.
● Webová aplikace pro online učení.
● Certifikační program v oblasti přípravy lektorů a
učitelů.
● Metoda tvorby výukových materiálů.
● Metoda hodnocení výsledků vzdělávání.
Kdo může využívat OPEN LEARNING?
Podmínkou využívání výukových materiálů
OPEN LEARNING je vedení výuky námi
certifikovaným lektorem nebo učitelem.
● učitel cizího jazyka nezná odbornou problematiku,
odborné základy se naučí za krátkou dobu
● učitel nejazykového předmětu nemá dostatečnou
jazykovou úroveň
Jak vyučovat ve školách
odborný cizí jazyk
● OMYL: učitelé mají obavy vyučovat odborný cizí
jazyk, domnívají se, že v odborných znalostech se
musí rovnat překladatelům odborných textů.
● CÍLEM JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JE UČIT SE
JAZYK JAKO KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDEK
● ŘEŠENÍ: výuku cizích jazyků pro profesní účely je
potřeba zaměřit na rozvoj dovedností, zejména
dovednost číst odborné texty s porozuměním a také je
psát, správně aplikovat odbornou terminologii a
zasadit ji do patřičného kontextu
Naše vize
Jak přemýšlíme o budoucnosti jazykového vzdělávání?
● Digitálně sebejistý učitel věří, že moderní technologie
mohou vhodně doplnit a zefektivnit výuku i učení cizím
jazykům a že mají v jazykovém vzdělávání svůj smysl.
● Učitelé jsou a budou ve výuce nezastupitelní, jiný
způsob zacházení s informacemi však vyžaduje
změnu jejich role v poradce a motivátory.
● Učitelé motivují žáky k samostatnému učení se
znalostem, ve výuce se zaměřují na rozvoj
dovedností.
Výukové materiály OPEN LEARNING
Proč OPEN LEARNING?
● aby byly stanoveny cíle výuky a učení
● aby žáci měli individuální plán učení
● aby se žáci učili kde chtějí a kdy chtějí
● aby byly rozvíjeny čtyři dovednosti – číst a poslouchat
s porozuměním, mluvit a psát
● aby učení bylo jednoduché a zábavné
● aby role učitele byla motivační ne pouze informační
● aby žáci lépe a bez obav mluvili, více rozuměli
Výhody OPEN LEARNING
● Přehlednost výukových materiálů
● Odbornost a provázanost s praxí
● Zpětná vazba – cvičení, testy a úkoly v každé lekci
● Intuitivní ovládání
● Libovolný počet opakování – vlastní tempo učení
● Jedinečná videa z podnikového prostředí
● Certifikovaní lektoři
● Správnost odborné terminologie
RNDr. Jitka Kunčarová, jednatelka
tel.: 608 658 151, e-mail: [email protected]
Mgr. Kateřina Slaninová, autorka, lektorka
e-mail: [email protected]
Mgr. Kateřina Oleksíková, Ph.D., metodička výuky,
e-mail: [email protected]
www.openagency.cz
www.facebook.com/openagency.cz

similar documents