Document

Report
BŪDVARDIS
KARTOJIMAS
Parengė Ukmergės rajono
Želvos vidurinės mokyklos
Pradinio ugdymo mokytoja
Janė Tavorienė
Šiandien pamokoje:
 Prisiminsime ką žinome apie būdvardį.
 Pakartosime, kaip reikia rašyti
daiktavardžių ir būdvardžių: vienaskaitos
naudininką, galininką; daugiskaitos
vardininką, kilmininką, naudininką.
 Atlikdami užduotis mokysimės rašyti be
klaidų, laikysimės išmoktų rašybos
taisyklių.
Vertinimas
Už gerai atliktą užduotį gausite po žalią
veiduką.
Jei surinksite 8 veidukus – puiku.
Jei surinksite 5 – 6 veidukus – gerai.
Jei 2-3 – reikia dar daug mokytis.
PAKARTOKIME:
Į kokius pagrindinius klausimus
atsako būdvardis?
Atsakymus rašykite ant įmaučių.
Koks? Kokia? Kokie? Kokios?
(už teisingą atsakymą gaunate vieną žalią
veiduką)
KAIP KAITOMAS BŪDVARDIS?
• Giminėmis (vyriškoji, moteriškoji)
• Skaičiais (vienaskaita, daugiskaita)
• Linksniais (vardininkas, kilmininkas,
naudininkas, galininkas,
įnagininkas, vietininkas,
šauksmininkas)
Iš duotų skiemenų sudarykite kuo
daugiau žodžių.
Jei sugalvotas žodis bus
veiksmažodis, pelnysite 1 tašką;
Jei daiktavardis – 2 taškus;
Jei būdvardis – 3 taškus.
SKIEMENYS
(užduoties atlikimui skiriama 4 min)
PO
BRO
NAS
BAS
KAS
LO
NE
Kai draugai skaitys sudarytus žodžius,
atidžiai klausykitės ir vertinkite imdami
veidukus.
Užduotį atlikite sąsiuvinyje
Iš duotų sakinių išrašyk būdvardžius.
Septyni vabalai išlindo iš tamsaus
ugninio stalo.
kampo ir artėjo prie ugninio
Visai iš arti juos mačiau. Su stipriomis
stipriomis
žnyplėmis, didelėmis
didelėmis akimis ir
juodomis lazdomis.
juodomis
Pakartokime būdvardžio rašybos
taisykles:
Vienaskaitos
būdvardžių
galūnės – us, -is.
Saldus, medinis
Daugiskaitos
būdvardžių
galūnės –iai, -ūs.
Mediniai, saldūs
VIENASKAITA
NAUDININKAS KOKIAM? KOKIAI?
Moliniam ąsočiui – molinis ąsotis
Molinei ąselei – molinė ąselė
GALININKAS KOKĮ? KOKIĄ?
Metalinį šaukštą – rašyk nosinę raidę.
DAUGISKAITA
VARDININKAS KOKIE?
Auksiniai žiedai – auksinis žiedas
KILMININKAS KOKIŲ?
Auksinių žiedų - rašyk nosinę raidę
NAUDININKAS KOKIEMS?
Popieriniams rankšluosčiams popierinis rankšluostis
Ką rašyti? – ei ar – iai ?
Jei galūnė –is, tai rašom –iai,
Jei galūnė – ė, tai rašom – ei.
Šilkinei skarelei – šilkinė skarelė
Vilnoniams megztiniams –
vilnonis megztinis.
Atlikite užduotį
Nepamirškite naudotis rašybos taisyklėmis,
kurias pakartojome.
Užduoties atlikimui skiriama 5 min.
„Meškiukams“ - 4 sakiniai.
„Peliukams“ - 6 sakiniai.
„Mašinėlėms“ – visi.
Pasitikrinkime:
Su įkyriais šiauriniais vėjais atūžia žiema.
Ji piktais lediniais gūsiais įsiveržia net į
dideles girias. Nuo pikto šalčio skeldi
išdidūs ąžuolai. Dreba aukšti uosiai, verkia
balti berželiai. Lūžta pilkų drebulių šakos.
Tik žalia eglė nenusileidžia šiurpiems
šalčiams. Ji tarytum nebijo piktų žiemos
išdaigų. Žalios rankos nepasiduoda
šiauriniams vėjams. Po ja puikūs namai ir
bailiam kiškiui, ir rūsčiam vilkui.
Pagal paveikslėlį sukurk trumpą
pasakojimą, pavartodamas kuo daugiau
būdvardžių.
Pakartokime, ką prisiminėme,
išmokome ir įsivertinkime save.

similar documents