Mgr. Terezie Štokrová - Syndrom vyhoření a já

Report
Mgr. Terezie Štokrová
Konference Komunikace ve zdravotnictví – potřeba
kontaktní sestry
Body přednášky:
 1. Definice syndromu vyhoření
 2. Stádia
 3. Souvislosti vnitřní, vnější
 4. Možnosti úlevy
 5. Možnosti nápravy
 6. Podpora - Sebeposílení
 7. Dovětek
Syndrom vyhoření – co to je?
 Je to duševní stav, který se často vyskytuje u lidí, kteří
pracují s jinými lidmi. Člověk se cítí špatně, je
unavený, má pocity bezmoci a beznaděje, nemá radost
ze života, nemá chuť do práce (často i mimo
pracoviště).
 Vyhoření je charakteristické únavou, bezmocí a
beznadějí, plíživostí.
 Můžeme také hovořit o citové únavě, odosobnění,
ztrátě výkonnosti. (in.Klinická psychologie v praxi,
Bohumila Baštecká, Portál, 2003)
Stádia syndromu vyhoření
 1. Nadšení
 2. Stagnace
 3. Frustrace
 4. Apatie
 5. Syndrom vyhoření
Souvislosti - vnější
 Náročnost kvantitativní v péči o pacienty, jejich rodiny.

 Nejednoznačnost možných kompetencí jednotlivých
pracovníků (sanitářky, sestry, lékaři), komunikační vazby.
 Náročnost kvalitativní péče o pacienty.
 Vliv současných předsudků (nesmrtelnost, bezbolestnost,
vše se dá vyléčit)
 Nedostatek sociální opory (na pracovišti).
Souvislosti vnitřní
 Negativní myšlení pracovníka.
 Nedostatek jeho vlastní sebeúcty, vlastního
vyhodnocování situací (vnitřní centrum kontroly,
obecné chyby vnímání).
 Nezdravý způsob života.
 Nepříznivé životní události (krizové období).
Možnosti úlevy
 Účinné, pokud jsou přijímány brzy po náročném dni.
 Sport. Jídlo, alkohol, cigarety. Zvířata a lidé.
 Někdo si zapláče, někdo zanadává.
 Úleva nastupuje rychle, ale netrvá dlouho.
Možnosti nápravy
 Profesní mítingy, intervizí, stáže, supervize; změna
organizace práce.
 Nárůst vlastních rozhodnutí a přijetí zodpovědnosti.
 Partnerský přístup k pacientům.
 Čas a prostor na dialog.
Podpora – sebeposílení
 Změna postojů, uvědomění si svých silných stránek,
slabých míst.
 Smyslu své práce.
 Vyrovnání se s bolestí (nepopírám ji přitom ji
unáším), vyrovnání se se smrtí.
 Nejsem ani moc ani málo.
Dovětek
 Syndrom vyhoření může postihnout ty, co byli
zapálení pro svou profesi.
 Častěji postihuje také osoby, kteří mají k lidem blízko,
jsou empatičtí, naslouchají.
 Je chybou se syndromu vyhoření vyhýbat nebo jej
popírat.
 Syndrom vyhoření je prostorem pro změnu.
Otázky pro nás
 Chci pracovat v této profesi?
 Na této pozici?
 Potřebuji větší kompetence, svobodu?
 Co pro to mohu udělat?
Profesionalita
 Projít si syndromem vyhoření a zůstat v profesi je
výzva. (změna zapojení se, lepšímu rozlišování
důležitého od malicherného, kariérnímu růstu…).
 Syndrom vyhoření je krokem k rozhodnutí, co mohu
udělat já (co mohu změnit), a s čím se musím smířit.
 Jedná se o pevný bod pro další profesní růst.
Trocha filozofie
 Pokud nezažiju osamělost, nepoznám hloubku vztahu.
 Pokud nezažiju smutek, nepoznám radost.
 Pokud nepoznám ztrátu, neuvědomím si své
bohatství.
 Jde jen o to poznat to zavčas!

similar documents