7. přednáška FCR-specifický,městský,za uměním

Report
Specifický cestovní ruch-městský,
za uměním, gastronomický,
náboženský
Ing.Ľubica Cinkánová
Specifický cestovní ruch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
městský cestovní ruch
cestovní ruch za uměním
gastronomický cestovní ruch
vzdělávací cestovní ruch
náboženský cestovní ruch
pracovní cestovní ruch
politický cestovní ruch
cestovní ruch specifických skupin
lovecký cestovní ruch
pasivní sportovní cestovní ruch.
Městský cestovní ruch
• jakýkoliv pobyt návštěvníků ve městě
• hlavním cílem je celkový zážitek z návštěvy města; přitom je lhostejné,
zda návštěvníci ve městě přenocují, nebo ne
• jedná se o poměrně rychle se rozvíjející oblast cestovního ruchu.
• neomezuje se pouze na prohlídku pamětihodností, bývá spojen i s
relaxací a zábavou
• bývá spojena i s relaxací a zábavou (zoo, aquapark, muzea, divadla,
kina nebo dalších zařízení kulturní a sportovní infrastruktury,
specifickým lákadlem městské turistiky je kouzlo nočního měst)
Městský cestovní ruch
• důležité : dopravní dostupnost města, struktura města (historické
jádro, moderní zástavba, periferie města), kulturní infrastruktura,
nákupní možnost, nabídka služeb, pohostinské služby, hoteliérství.
• problematické: nerovnoměrné rozložení turistických atraktivit, ale
také opomíjení propagace některých památek, nedostatečné značení
turistických cílů či absence nabídky turistických tras.
Městský cestovní ruch
https://www.youtube.com/watch?v=jqhzvwIctGU – Malaga je víc než jen letiště
https://www.youtube.com/watch?v=3jQQsD-rUAQ – Co nevíte o Barceloně
https://www.youtube.com/watch?v=Wo2sSxKKhH4 – Gastronomie v Madridu
Cestovní ruch za uměním
• návštěvy nejrůznějších pořádaných akcí – koncertů, muzikálů,
divadelních představení, festivalů, historických akcí, slavností
• organizovaný, individuální
• jedno i vícedenní
Gastroturistický (gurmánský a kulinářský)
cestovní ruch
• motivací účastníků gurmánského cestovního ruchu je požitek z konzumace,
kultury stolování a poznávání cizích kultur a jídelních zvyklostí
• typickým produktem je zážitková gastronomie - návštěva restaurací,
rybářské lodní výlety, pivní slavnosti nebo exkurze do výroben potravin
• souvisí s rozvojem agro- a ekofarem, které se orientují na místní speciality
a biovýrobky z vlastní produkce
• předmětem gastroturistiky je primárně ochutnávka tradičních lokálních
kulinářských specialit, vhodné je doplnit ji o další pro turisty velmi
atraktivní – ukázky tradičních způsobů zpracování zemědělských a
ovocnářských produktů, výroby potravin (surovin i výsledných produktů) a
jejich prodeje
Gastroturistický (gurmánský a kulinářský)
cestovní ruch
• atraktivní jsou i návštěvy technických či historických památek
(větrných mlýnů, vodních mlýnů, sušáren, palíren a dalších) spojené s
různými typy ochutnávek
• předmětem je tradiční česká a pořád
častěji i mezinárodní kuchyně
• na popularitě získávají kuchařské kurzy
Vzdělávací cestovní ruch
Liberecké science centrum iQLANDIA
• supermoderní science centrum iQLANDIA v Liberci
• hlavním tahákem byl humanoidní robot Thespian, jediný v České
republice, kontroverzní Sexmisie, přístupná od 12 let, a také
technologicky nabité 3D planetárium
• interaktivní exponáty, na ploše 10 tisíc m2 více než čtyři stovky,
možnost vyzkoušet je na vlastní kůži
• centrum chce přinést chytrou zábavu pro turisty z Česka i ze
zahraničí
Vzdělávací cestovní ruch
• Rozumět budou všichni
• Nové science centrum je samozřejmě připraveno i na turisty ze zahraničí.
Také projekce v 3D planetáriu a science show bude možné absolvovat
v cizojazyčné verzi.
• Celkově se předpokládá, že ročně zavítá do science centra v Liberci kolem
300 tisíc lidí.
• iQLANDIA navazuje na tradici libereckého iQparku a kromě oblíbených
science show, tematických workshopů, rodinného i školního programu
nabídne i další služby
• Centrum je vhodné k pořádání firemních večírků, rodinných oslav či
nejrůznějších prezentací. K dispozici je rozlehlé parkoviště, restaurace
s kapacitou osmdesáti míst či iQshop.
Vzdělávací cestovní ruch
Bez partnerů by to nešlo
• Projekt byl financován z evropského
programu Výzkum a vývoj pro inovaci.
• Partnery projektu jsou:
Nadace škola hrou, Liberecký kraj,
Technická univerzita a
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
a další partneři…
Vzdělávací cestovní ruch
SC iQLANDIA v číslech:
• Celková investice: necelých 400 milionů Kč (250 milionů výstavba, 100
milionů vybavení jednotlivých expozic a další položky)
• Počet expozic: 10
• Počet exponátů: cca 355
• Nejdražší exponát: Humanoidní robot Thespian (2 miliony)
• Nejdražší expozice:
•
•
3D planetárium – 17 milionů korun
Vodní svět – 16 milionů korun
• Plocha: 10 000 m2
• Očekávaný počet návštěvníků: 250–300 000 ročně
• Očekávaný počet pracovních nových míst: cca 20
Náboženský cestovní ruch
• prvky nejenom náboženského, ale i poutního cestovního ruchu
• celosvětově jeden z nejrozšířenějších cestovních ruchů
• prostředek výchovy člověka i celého národa k národnímu povědomí, úctě,
k historii, ke kulturním památkám a tradicím
• zvyšování společenské, kulturní a všeobecné úrovně člověka
• součást kulturně-poznávacího cestovního ruchu se svými specifiky:
•
•
•
•
z pohledu motivu vedoucího k účasti
z pohledu na jeho účastníky
rozsah a způsob čerpání služeb
způsob trávení volného času
Náboženský cestovní ruch
• dle Světové asociace náboženské turistiky (The World Religious Travel
Association - WRTA) se ročně účastní cca 300 mil. osob
• celosvětově nejrozšířenější a nejstarší forma CR s historickými kořeny,
která ovlyvnila charakter Evropy ( zejména křesťanství)
• odolnost vůči ekonomickým výkyvům
• individuální i skupinová
• věřící (náboženské aktivity, mise, konference a organizovaná setkání; liší se
v motivaci návštěvníků, spočívající více v duchovním zážitku než v zájmu o
danou památku) i nevěřící (historie, památky, místa s hlubokou duchovní
hodnotou)
Náboženský cestovní ruch v ČR
• ještě neobjevena destinace s velkým potenciálem, CK pouze okrajově
• návštěva historických památek, jejichž součástí jsou i sakrální stavby
• Pražské jezulátko, Olomouc a jeho křesťanské památky, Velehrad jiná
poutní místa
• Jan Pavel II: navštívil ČR tři krát
Noc kostelů“ ve více než 1 300 kostelech a modlitebnách v celé České
republice během Noci kostelů 2013 zaznamenáno více než 450 000
návštěvnických vstupů, a to i přes velmi chladné počasí, i doprovodné
programy zde připravené, se těšily velkému zájmu nejširší veřejnosti.
• Noc kostelů v příštím roce se bude konat v pátek 23. května 2014
Významné oblasti cestovního ruchu v ČR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Praha - historické památky, kulturní a sportovní akce
Střední Čechy - hrady a zámky, vodní nádrže, blízkost Prahy
Karlovarsko - lázně, kulturní památky, filmový festival
Šumava a Český les - zimní střediska, turistika
Jižní Čechy - historické památky, vodní turistika
Český ráj - hrady a zámky, přírodní památky
Krkonoše - zimní střediska, turistika
Královéhradecko - hrady a zámky
Jesenicko - zimní střediska, turistika, lázně
Beskydsko - zimní střediska, turistika
Jižní Morava - víno, tradice
Brněnsko - historické památky, jeskyně
Pracovní cestovní ruch
• obchodní cestovní ruch – zahrnuje obchodně a jinak profesně
zaměřené služební cesty
• kongresový cestovní ruch – soubor činností souvisejících s
cestováním a pobytem v kongresových centrech
• cestovní ruch veletrhů a výstav – výstavy produktů a služeb s
možností uzavřít obchodní kontrakty (např. veletrhy v Brně),
• incentivní cestovní ruch- cílem je motivovat zaměstnance k loajalitě a
vyššímu výkonu
• politický cestovní ruch - účast na mítincích či sjezdech různých
politických uskupení v tuzemsku i v zahraničí

similar documents