Kada Lietuvos vardas dingo iš Europos žemėlapio

Report
Parengė Viktorija Bendžiūtė, Gerda Butkutė ir Deimantė
Žemaitytė, 4a klasės mokinės.
KADA LIETUVOS VARDAS DINGO
IŠ EUROPOS ŽEMĖLAPIO
Lietuva
 Po Žalgirio mūšio stojusi taika truko ne per
ilgai. Lietuvai ėmė grėsti stiprėjanti Rusija.
Karai su šia kaimyne išvargino Lietuvą. Ji
sudarė sąjungą su stipresne Lenkija ir abi
valstybės susijungė į vieną- Abiejų Tautų
Respubliką.
Seimas
 Abiejų Tautų
Respublika turėjo
bendrą karalių. Jį rinko
iš bajorų atstovų
sudarytas Seimas, o
Seimą-bajorai. Seimas
sprendė svarbiausius
valstybės reikalus,
leido įstatymus.
Seimas
 Seimo nariai dažnai nesugebėdavo susitarti ir
priimti reikiamų sprendimų. Tai žlugdė
valstybės valdymą, ji ėmė silpti. Abiejų Tautų
Respublikos žemes pradėjo dalytis
galingesnės kaimynės.
LIETUVA
 1794 metais valstybę mėgino gelbėti Tado
Kosciuškos ir Jokūbo Jasinskio vadovaujami
sukilėliai.
Tadas Kosciuška ir Jokūbas
Jasinskis
Tadas Kosciuška
Jokūbas Jasinskis
Lietuva
 Tačiau sukilimas buvo nuslopintas ir Abiejų
Tautų Respubliką 1795 metais galutinai
pasidalijo Rusija, Austrija ir Prūsija. Lietuvos
vardas dingo iš Europos žemėlapio.

similar documents