Document

Report
Civilizacija miške
Alma Balnienė
Vilnius “Šviesa”
2009 A.P.P.L.E. vasara
Civilizacija miške
Vieną rudens vakarą
voveriukai Tikas ir Takas
sėdėjo šiltoj drevėj ir
skaičiavo savo turtus.
Takas pasigyrė sukaupęs
313 riešutų, o Tikas
negalėjo atsidžiaugti 86
baravykais.
Civilizacija miške
Miško naujienos jau
seniai buvo aptartos, ir
voveriukai niekaip
nesugalvojo, ką veikti.
Civilizacija miške
- Būtų puiku turėti
televizorių. Galėtume
kiekvieną vakarą
pasižiūrėti kokį gerą
filmą. Girdėjau, jau
pasirodė “Ledynmetis
3”,- užsisvajojo Tikas.
Civilizacija miške
- O aš mieliau
panaršyčiau internete,
gal draugų kitame šile
susirasčiau. O gal ir
kokią draugę,- nuraudo
Takas. – Galėčiau
kiekvieną vakarą
susirašinėti su ja per
Skype.
Civilizacija miške
Voveriukai pasitarė, kad
metai buvo derlingi, ir
jie galėtų dalį savo
riešutų ir baravykų
išleisti televizoriui ir
kompiuteriui įsigyti.
Tačiau susigriebė, kad jų
namuose nėra elektros
energijos, o šiems
prietaisams ji būtina.
Civilizacija miške
- Aš labai vikrus,
galėčiau greitai šakas
apvyti elektros laidais,iš nekantrumo šoktelėjo
Tikas – taip jam rūpėjo
kuo greičiau pamatyti
savo giminaitį naujoje
Ledynmečio versijoje.
Civilizacija miške
- Bet laidai – tai tik
priemonė tekėti
elektros energijai, kuri
turi pasiekti mūsų
elektros prietaisus –
kompiuterį ir
televizorių. Iš kur
imsime pačią energiją?suabejojo Takas.
Civilizacija miške
Išmintingoji pelėda, į
kurią voveriukai kreipėsi
patarimo, patarė
susirasti kurmį, kuris
rausia tunelius giliai
žemėje ir jos gelmėse
gali atrasti kietojo,
skystojo ar dujinio kuro,
kuris deginamas virsta
energija.
Civilizacija miške
Kurmis pažadėjo
voveriukams išgauti
kuro iš žemės gelmių, jį
sudeginti, pašalinti
pelenus, išvalyti dūmus,
įšildyti vandenį savo
vandens talpyklose ir
priversti suktis turbinas,
kad voveriukų namuose
atsirastų civilizacija.
Civilizacija miške
Tačiau, jei mažieji
draugai nori kiekvieną
vakarą mėgautis savo
svajonėmis, kurmis
turės dirbti ištisai, be
poilsio ir kiekvieną
mėnesį paprašys
susimokėti už jo
tiekiamą elektros
energiją po 10 baravykų
ir 30 riešutų.
Civilizacija miške
Voveriukai nusiminė,
nes jų sukauptos
atsargos greitai ištirps ir
žiemą jie turės praleisti
badaudami...
Civilizacija miške
Miško sparnuočiai,
išgirdę voveriukų godas,
papasakojo jiems apie
vėjo energiją –
alternatyvią elektros
energiją, kuri nieko
nekainuoja.
Civilizacija miške
Skrisdami į šiltuosius
kraštus jie pastebėjo prie
Baltijos jūros vėjo
jėgaines. Vėjo energija –
tai oro judėjimo energija.
Dėl oro trinties ji virsta
šiluma. Vėjas lengvabūdis.
Laksto sau po laukus ir
jam nerūpi jokie
užmokesčiai – vistiek tuoj
pat juos iššvaistys
pakelėse...
Civilizacija miške
Tikas ir Takas sėdo prie
stalo, parašė laišką ir
paprašė paštininkių
kregždučių išsiuntinėti
laišką visoms miško
energetinėms įmonėms
su prašymu įvertinti
voveriukų gyvenamąją
vietą ir tinkamai
pastatyti vėjo jėgainę.
Skelbiamas konkursas!
Ieškome energetikų, kurie pastatys vėjo
turbiną, maksimaliai išnaudojančią vėjo
energiją.
Už pastovią ekspluatacinę vėjo jėgainės
priežiūrą žadame kiekvieno mėnesio paskutinį
šeštadienį per Skype pasikviesti jus į svečius.
Vakaro programoje: Ledynmetis, grybų sriuba
bei riešutų kava.
Vakarėlis
Sandy nurodymai
• Konstanta – vėjo malūnėlis
• Nepriklausomas kintamasis –
pažemė
atvira laukymė
medžio šakos
krūmo viršūnė.
• Priklausomas kintamasis – vėjo malūnėlio sparnų
apsisukimų skaičius per 1 min.
Sėkmės!
Laukiame komercinių pasiūlymų!

similar documents