socialni_site - Krajská knihovna Františka Bartoše

Report
Sociální sítě
20. 11. 2014
Zuzana Vrtalová
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Definice pojmu „Sociální síť“





služba na Internetu, která registrovaným členům umožňuje si vytvářet osobní (či
firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace,
fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity
každá skupina lidí, kteří vzájemně udržují komunikaci jakýmikoliv prostředky
pozitivním přínosem všech sítí je fakt, že umožňují osobní komunikaci, vytváří
společenství a skupiny a kopírují tak sociální modely ve společnosti
sítě výrazně napomáhají i lidem s postižením, jelikož stírají vizuální rozdíly mezi
těmito skupinami.
obecným principem je možnost vytvoření si vlastního profilu, jednotliví uživatelé si
pak přidávají ostatní členy sítě, kteří je nějakým způsobem zaujmou, mezi své
přátele.
Obecně můžeme sociální sítě rozeznávat v trojím
pojetí:
1)
2)
3)
Klasické, kde si uživatel vytvoří svůj profil, respektive svou virtuální identitu a
ta je dostupná dalším uživatelům (Facebook , Twitter , Lide.cz , Libimseti.cz a
další).
Portály, kde vědomě zanechávám digitální stopu (informaci s vypovídací
hodnotou o uživateli zaznamenaná v digitálním prostředí), a ta je dostupná
dalším uživatelům (blogy, diskuse, seznamky apod.).
Internet – uživatel je členem internetové komunity, vstupuje do ní pod svou
identitou a konzumuje a vytváří obsah internetu.
Stručná historie sociálních sítí


Pojem sociální síť existuje již od roku 1954, kdy ji jako sociální okolí s člověkem v
samém středu definoval britský sociolog Jameson
Classmates.com



Six Degrees




bývá označována za první moderní sociální síť, založená v roce 1997
umožňovala zakládat profily a přátelit se mezi sebou.
v roce 2001 byla ukončena její činnost.
Blogger (1999)


první elektronická sociální síť, vytvořil ji v roce 1995 Randy Conrad
Určena pro budování a udržování vztahů mezi spolužáky (česká obdoba jsou spolužáci.cz)
produkt společnosti Google
Wikipedie






zárodek vznikl v roce 1995, Wikipedie jako taková vznikla 15. ledna 2001
původně jako doplňkový projekt k dnes neexistující encyklopedii Nupedia
mnohojazyčná webová encyklopedie s otevřeným obsahem
na tvorbě spolupracují dobrovolní přispěvatelé z celého světa
cílem je tvorba a celosvětové šíření volně přístupných encyklopedických informací.
existuje ve více než 270 jazykových verzích různého rozsahu

Friendster






MySpace (2003)








vznik 2002, jedná se o první moderní sociální sítě
u nás velmi opomíjená sociální síť, stále funguje a má přes 90 milionů uživatelů
Zprvopočátku programy studentů, které měly sloužit pro komunikaci na univerzitě a rodinou
(např. sixdegrees.com nebo theGlobe.com).
první propojení reálných přátel na internetu
počet uživatelů vzrostl na 3 miliony během prvních tří měsíců po zavedení
kromě klasických profilů naleznete profily hudebníků, filmařů nebo herců z celého
světa
první sociální síť podporující internetový marketing
LinkedIn (2003)
Flickr (2004) - velmi oblíbený nástroj pro sdílení fotografií
Facebook (2004)
Youtube (2005)
Twitter (2006) - mikroblogovací sociální síť
Google Plus (2011)
Rizika sociálních sítí
Mezi nejzranitelnější skupiny patří zejména děti a mládež

Kybergrooming



manipulace nejčastěji s dětskou obětí za účelem sjednání schůzky a následného sexuálního
zneužití či ublížení na zdraví.
Kyberšikana

šikana realizovaná prostřednictvím moderních informačních technologií.

Outing je nový pojem, jde o fotografování a natáčení oběti v intimních a trapných
situacích, například při převlékání nebo na toaletě, a následné zveřejnění takových
materiálů, nejčastěji na internetu.

Happy Slapping je nový trend mezi teenagery, kdy je nic netušící oběť fyzicky
napadena skupinou útočníků. Další z pachatelů celý útok natáčí většinou mobilním
telefonem. Záznam se potom obvykle rozšíří na internetu nebo ho pachatelé rozesílají
na mobilní telefony kamarádů svých a kamarádů oběti.
Kyberstalking

nebezpečné pronásledování oběti prostřednictvím moderních informačních technologií.

Flaming


Pharming


podobně jako phishing slouží k získávání citlivých dat od uživatelů. Uživateli nastrčí falešnou
stránku a netušící člověk vepíše osobní údaje, hesla, mobilní čísla apod.
Hoax


nepřátelské chování uživatelů, které je spojeno s prostředím sociálních sítí. Mezi typické projevy
flamingu patří umisťování urážlivých vzkazů do diskusních fór a následné stupňování podobných
útoků.
označuje poplašnou zprávu, která se snaží šířit paniku. Může se jednat o prosby o pomoc, petice
a výzvy, varování před viry a útoky na PC apod.
Problematika ochrany osobních a citlivých údajů a jejich následného
zneužití.
Co teenagery na sociálních sítích
tak baví?
1.
Prezentovat se, ukázat se světu. Sociální sítě dávají skvělou příležitost i stydlivějším jedincům.
2.
Sociální sítě umožňují snadno najít vrstevníky, kteří mají stejné zájmy a donekonečna si o tom
povídat nebo si posílat odkazy.
3.
Sociální síť umožňuje nenuceně se přimíchat do rozhovoru ostatních a spřátelit se například s
kamarádem kamaráda.
4.
Sociální síť je zábavná, i když se teenagerovi zrovna vůbec nechce s nikým mluvit.
5.
Když mají všichni ze třídy profil na sociální síti a společně se domlouvají na tom, jak vyzrát
na domácí úkoly nebo kdy vyrazí do kina, není zbytí, nikdo nechce zůstat pozadu.
6.
Kontakt s vrstevníky je důležitá věc, někdy je náročné ho udržovat se všemi kamarády. V
sociální síti může být teenager ve spojení se všemi svými přáteli najednou.
Zásady bezpečného chování na síti
1.
Nezveřejňovat osobní údaje
2.
Měnit přihlašovací údaje nebo mít bezpečnější hesla
3.
Nepřidávat si lidi pouze kvůli počtu
4.
Přidávat si pouze dobře známé lidi
5.
Ujistit se, že děti dosáhly věkové hranice požadované danou sociální sítí
6.
Získat o příslušných sociálních sítích co nejvíce informací
7.
Číst si pravidla užívání
8.
Dobře si rozmyslet, zda a jaké fotografie je vhodné zveřejnit
9.
Nevěřit každé informaci, kterou na internetu získáme
10.
Nebýt závislý na sociálních sítích; nespamovat
Pamatuj, že vše, co na internet jednou vložíš, tam zůstane a jen tak to nezmizí! V budoucnu by ti mohl dobře
mířený vtip uškodit!
Zabezpečení počítače







aktualizace systému a programů
 je stejně nutná jako údržba auta nebo jiných zařízení
uživatelské účty a nastavení hesla
 v případě, že počítač používá více uživatelů, je dobré dodržovat několik jednoduchých
zásad a doporučení pro nastavení uživatelských účtů, hesel a oprávnění
antivirová ochrana
 základní způsob boje proti nežádoucímu softwaru; nepodceňujme ji a chraňme svůj počítač
a data v něm uložená od prvního okamžiku
odstranění škodlivého softwaru
 občas je nutné zkontrolovat počítač na výskyt škodlivého softwaru
účinná antispyware ochrana a odstranění již aktivního spyware
 spyware patří mezi nežádoucí software v našem počítači, který může odesílat citlivá data,
sledovat vše, co píšeme na klávesnici, a odesílat tyto informace, nabízet reklamu nebo
měnit nastavení vašeho počítače
zabezpečení bezdrátového připojení
 nedovolme nikomu cizímu, aby přistupoval do naší domácí bezdrátové sítě
nastavení brány Windows Firewall
 brána Windows Firewall pomáhá zabránit škodlivému softwaru a útočníkům v přístupu k
počítači prostřednictvím sítě
Facebook

produkt studentů Harvardské univerzity

založen 4. února 2004 Markem Zuckerbergem

původně omezen jen pro studenty Harvardu


od února 2006 se mohly přihlásit i některé velké firmy, a od 11. srpna 2006
se může připojit každý kdo je starší 13 let
v roce 2014 koupil Facebook svého zřejmě největšího konkurenta v oblasti
posílání zpráv, službu WhatsApp (multiplatformní aplikace umožňující
výměnu zpráv a multimediálních souborů mezi vlastníky smartphonů)

projekt odstartoval boom v registraci nových sítí (network)

je plně přeložen do šedesáti osmi jazyků

aktivních uživatelů: 1,4 miliardy (7/2014)

denně se nahraje na Facebook 200 milionů fotografií

registrace na tuto síť není zpoplatněna a nalezneme ji na adrese.
www.facebook.com.


bývá často kritizován pro nedostatečnou ochranu soukromí
Existují rozšíření webových prohlížečů informující uživatele
Facebooku o úniku osobních informací



služba Privacyfix
jako doplněk Firefoxu nebo Chromu analyzuje nastavení soukromí na
sociálních sítích a stránkách, které uživatel navštíví
Privacyfix nabízí i nápravu, tedy ucpání míst, kudy data unikají





největší profesní sociální síť, na které se setkávají profesionálové a diskutují o svých
pracovních zájmech.
mezi uživatele patří manažeři, konzultanti a odborníci z nejrůznějších oborů.
vítaný pomocník personalistů a headhunterů
má více než 300 milionů členů; nejvíce uživatelů pracuje v oblasti informačních
technologií, prodeje a inženýrství (12,7 tisíc).
je možné vyhledat bývalé i současné kolegy, spolužáky z univerzit, nebo najít nové
obchodní partnery díky možnosti uveřejnění podrobností spolupráce.
Jak to funguje?
 základní profil, který je pro běžného uživatele zcela dostačující, je zdarma,
doplňkové funkce jsou pouze placené.
1.
registrace
2.
vyplnění základních profesních informací, které se zobrazují v sekci Profil
3.
ke změně i vkládání údajů slouží ikona Upravit profil (přidávání fotografie,
minulých pracovišť, vzdělání, odborné dovednosti apodprostřednictvím kontaktů je
uživatel zapojen i do kontaktů svých kontaktů, čímž vzniká provázaná síť uživatelů.



díky funkci LinkedIn Answers lze klást různé otázky,
na které lze očekávat vzhledem k zaměření celé
sítě téměř vždy spolehlivou odpověď.
Otázky mohou být jak odborného, tak obchodního
charakteru.
LinkedIn není vyhraněný jednomu oboru, existují ale
i specializované sítě, např. síť Sermo.com sdružuje
lékaře.







webová služba umožňující publikování krátkých textových zpráv
(podobá se ICQ)
třetí největší poskytovatel sociální sítě
umožňuje především rychlou výměnu informací
uživatelé zasílají nebo dostávají tweety přes stránku Twitteru,
pomocí krátkých textových zpráv (SMS) nebo externích aplikací.
Tweet je textový příspěvek dlouhý maximálně 140 znaků, který se
zobrazuje na uživatelově profilové stránce a na stránkách jeho
odběratelů (followers).
přispěvatelé mohou omezit doručování příspěvků pouze na okruh
určitých účtů nebo povolit přístup k příspěvkům komukoliv (výchozí
nastavení).
služba je na Internetu zdarma, ale zasílání SMS zpráv je za běžný
poplatek poskytovatele telefonních služeb.
Hashtag







je slovo anebo fráze, která začíná # (dvojkřížkem).
Twitter (ale také např. Google+) na hashtag zareaguje a promění
jej v odkaz, přes který je možné najít další stejné hashtagy.
Pomocí hashtagů je možné dohledat různé trendy (nový film, album,
důležitá událost, svátky atd.) anebo označit význam příspěvků
(sarkasmus, morální povzbuzení, hněv).
Hashtag byl American Dialect Society vyhlášen slovem roku 2012.
#business - sdělení týkající se obchodu
#video - tématem příspěvku je video
#fail - tento hashtag zdůrazňuje satirický podtext příspěvku.




První tweety se objevily 21. března 2006.
Provázání uživatelů není na základě potvrzených
přátelství, jak jsme zvyklí z Facebooku.
Pokud najdete zajímavého uživatele Twitteru,
přihlásíte se k odběru jeho příspěvků a stanete se
jeho followerem (sledujícím).
Když vás přestane bavit, nebudete ho dál sledovat.
Založení účtu je jednoduché:
 www.twitter.com
 na první stránce můžete po vyplnění jména, e-mailu
a hesla kliknout na žluté tlačítko Sign up for Twitter,
resp. Zaregistrujte se na Twitteru.
 uživatelské jméno, které je jedinečné a identifikuje
vás při komunikaci.
 Po vytvoření účtu vás Twitter provede základními
nastaveními a představí vám jednotlivé funkce.




internetová sociální síť provozovaná společností
Google.
Provoz byl zahájen 28. června 2011.
je dosud asi největší přímou konkurencí Facebooku i
Twitteru
Google+ zahrnuje stávající sociální služby jako
Google Profiles, a +1, přidává k nim navíc některé
nové prvky, např. Kruhy, Témata či Setkání.









základem všeho je profil a vztahuje se k reálnému člověku – musí být
veřejný, řízení přístupu a soukromí se řeší na úrovni jednotlivých
informací (tj. určité že email má být pouze pro přátel)
sociální vazby vznikají na základě přidávání do tzv. kruhů
kruh je skupina osob, které mají něco společného a primárně jim
chcete sdílet stejné informace (můžete si vytvořit kruh Rodina, Přátele,
Základní škola, Střední škola, Vysoká škola, z různých kroužků)
cílem je abyste před posláním statusu (fotka, video) určili pro koho je
daný obsah
přátelství nemusí být potvrzováno –můžete číst cizí příspěvky a
pokud je dotyčný publikuje veřejně, máte k nim přístup
veškeré alba a jejich fotografie jsou propojeny se služba Picasaweb
Hangouts dovoluje komunikovat (videochat) až s 10 účastníky přes
prohlížeč v reálném čas (je nutné mít doistalovaný plugin)
Huddle je minichat pro textovou komunikaci, která je primárně
určena pro mobil
Sparks – pokud uživatel zadá témata která ho zajímají, bude
upozorněn na novinky (např. pokud zadáte “tintin”, dostáváte vše co
se objevilo o tomto komiksovém hrdinovy ve vyhledávači) – můžete si
to představit jako Google Alert na dané slovo








největší internetový server pro sdílení videosouborů.
Založili jej v únoru 2005 Chad Hurley, Steve Chen a Jawed Karim.
V listopadu 2006 byl zakoupen společností Google za 1,65 miliardy
dolarů (tehdy asi 37 miliard Kč).
Jde v podstatě o stránku, na kterou si může kdokoliv vkládat své vlastní
video
Na toto video pak můžeme odkazovat na e-mailu nebo na vlastní webové
stránce.
Velkou výhodou YouTube je, že pro sledování videa nepotřebujeme žádný
speciální software a nemusíme se ani registrovat.
Pro možnost nahrávání videí, zveřejňování komentářů, nahlašování nebo
sledování videí s omezeným přístupem je již potřeba mít založený buď
Google nebo YouTube účet (registrace je zdarma).
Jednou z největších výhod YouTube je bezesporu jeho neomezená kapacita.




Server je častým terčem kritiky, v některých zemích je
přístup blokován.
Nejčastěji bývá kritizováno porušování autorských práv, ze
strany totalitních režimů a cenzorských organizací pak
přílišná svoboda slova, jinými autory naopak cenzura z
politických důvodů, pomlouvačný, zesměšňujíci obsah či
zobrazování násilných scén nebo sexu.
Každý měsíc je na YouTube shlédnuto více než 6 miliard
hodin videí - tedy téměř hodina sledování videí na každého
člověka na světě.
YouTube je lokalizovaný v 56 zemích a je dostupný v 61
jazykových verzích. 30% návštěvnosti YouTube je z USA.





Na YouTube můžeme video vyhledávat a sledovat
podle různých kritérií.
Od nejsledovanějších a nejoblíbenějších po videa s
podobnou tématikou nebo videa stejného autora nebo
žánru.
Tyto videa můžeme následně hodnotit a komentovat.
Dále YouTube nabízí služby jako fórum, které slouží pro
vzájemné spojení uživatelů, kteří se pomocí fóra
vzájemně informují a inspirují a dále jako distribuční
základna pro autory obsahu a malé i velké inzerenty.
Dalšími službami jsou například YouTube na našich
telefonech, televizích a webech.
Rozdíl mezi sociálními sítěmi

LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+… to je jen krátký výčet
známých sociálních sítí.
Wikipedie definuje sociální síť jako službu na internetu, která
umožňuje registrovaným členům vytvářet osobní profily, sdílet
informace, fotografie, videa a především vzájemně komunikovat.

Rozdíl je v hodnotě informací


Jednotlivé sociální sítě se liší především v obsahu samotné
komunikace.


Zatímco Facebook využívá řada lidí spíše pro sdílení zábavného obsahu,
na LinkedInu se setkávají profesionálové a příznivci určitých oborů.
Cílem spojení uživatelů v síti LinkedIn může být například sdílení
nejnovějších poznatků z oboru, hledání odpovědí na určité odborné
téma, komunikaci s určitou profesní skupinou, hledání vhodných
zaměstnanců nebo naopak hledání nového zaměstnání.
Děkuji za pozornost

similar documents