VLASTIVEDA 4 - PRVNI PREMYSLOVCI

Report
Vlastivěda 4
Vypracovala:
Srpen 2011
Mgr. Lucie Holanová, ZŠ Višňová
Vzdělávací oblast: Vlastivěda – Dějiny
českého státu - Přemyslovci
– PRVNÍ PŘEMYSLOVCI
Metodika: Prezentace by měla sloužit
jako podpůrný prostředek výkladu, je
zaměřena na představitele prvních
Přemyslovců a počátky českého státu. Jde
o osobnosti od Bořivoje až po Boleslava I.
Bořivoj I.
Svatá Ludmila
nar. mezi 852 a 855
zm. mezi 888 a 891
nar. cca 860
zm. 15. září 921
Vratislav I.
Drahomíra ze Stodor
nar. 888
zm. 13. února 921
zm. po 935
Václav
Boleslav I.
Biagota?
OO datum neznámé
zm. 929/935
nar. asi 915
zm. 967/972
Boleslav II.
Strachkvas
Doubravka
Mlada
nar. asi 932
zm. 7. února 999
nar. asi 935
zm. 996
zm. 977
zm. 9. dubna 994
• Vychovávala a vzdělávala
svého staršího vnuka Václava
• S Bořivojem měla syny
Spytihněva a Vratislava I.
• R.921 ji její snacha
Drahomíra nechala
zavraždit, najala 2 vrahy,
kteří ji zardousili šátkem
• Kvůli své povaze a
mučednické smrti byla
prohlášena za svatou
KŘEST BOŘIVOJE
• Přesídlil z Levého Hradce do
Prahy
• Na obou místech
postavil kostelíky –
1. církevní
stavby v Čechách
• Na Moravě byl pokřtěn
Metodějem
•
•
•
•
•
Vzdělaný
Mírumilovný
Zbožný
Mezi lidmi oblíbený
Německému panovníkovi
platil Mírovou daň -120
volů a 500 hřiven stříbra
(1 hřivna = asi ¼ kg)
• Stal se patronem české
země
• Nejznámější socha od
Josefa Václava
Myslbeka se nachází v
Praze na Václavském
náměstí
• 28. září roku 929 nebo
935 byl na prahu
kostelíka ve Staré
Boleslavi zavražděn
• Vraždu nechal spáchat
Václavův bratr Boleslav
I.
• Zvaný „Ukrutný“
• Rozdílná povaha i
způsob panování než
jeho bratr Václav
• Přestal Němcům platit
mírový poplatek
• Vlastní mince - denáry
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Erb_P%C5%99emyslovc%C
5%AF.png
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Ludmila
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%A1_Ludmila
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%99ivoj_I.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav
http://www.google.cz/search?q=svat%C3%BD+v%C3%A1clav&i
e=utf-8&oe=utf8&aq=t&rls=org.mozilla:cs:official&client=firefox-a
http://cs.wikipedia.org/wiki/Boleslav_I.

similar documents