JI*NÍ MORAVA

Report
Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu,
reg. č.: CZ.1.07/1.1.02/03.0064
VY_06_Vla5_37p
nížinatý i hornatý
rozkládají se zde:
Bílé Karpaty
Moravskoslezské Beskydy
POVRCH
:
Chřiby
Hornomoravský úval
Dolnomoravský úval
řeka Morava
nejnižším bodem je Kyjovka pod
Mikulčicemi ve výšce 158,5 m n. m.
a naopak nejvyšším Velká Javořina v
Bílých Karpatech na hranici se
Slovenskem ve výšce 970 m n. m.
Řeka Morava se
vlévá do Dunaje
(Černé moře)
VODSTVO:
•
•
•
•
•
Obrázek 1: Morava [1]
Dyje
Jihlava (vlévá se do Dyje)
Svitava
Svratka
Morava
• mírné s menším množstvím srážek
• v rámci ČR nejteplejší podnebí
PODNEBÍ
• nejhustší zalidnění je kolem Brna
OBYVATELSTVO
Obrázek 14: Brno [14]
Obrázek 15: tradiční moravský kroj [15]
• silně průmyslová oblast:
PRŮMYSL
potravinářský
chemický
textilní
kožedělní
•PŮDY: kvalitní černozemě, hnědozemě a nivní půdy
ZEMĚDĚLSTVÍ
• obiloviny - ječmen a
pšenice, dále kukuřice,
řepka, slunečnice, mák,
vojtěška
• méně se pěstuje kmín
a léčivé rostliny
• zelenina: mrkev,
česnek, okurky, rajčata,
cibule
• ovoce: kromě běžných
jabloní a hrušní také
meruňky, broskve a
švestky, na většině
území i vinná réva
Obrázek 2: Znojmo [2]
MĚSTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BRNO
ZNOJMO
BŘECLAV
HODONÍN
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
BLANSKO
VYŠKOV
LUHAČOVICE
ZLÍN
Obrázek 3: Břeclav [3]
Obrázek 9: UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Morový sloup na
Mariánském náměstí [9]
Obrázek 8: VYŠKOV-Morový sloup na
náměstí [8]
Obrázek 10: HODONÍN[10]
MORAVSKÝ KRAS:
krasová oblast
• jeskyně: Kateřinská,
Punkva, Balcarka,…
• propast Macocha
•
ZAJÍMAVOSTI:
Obrázek 16: propast Macocha [16]
Obrázek 11: jeskyně Balcarka [11]
Obrázek 14: PERNŠTEJN [14]
HRADY:
•
•
•
•
•
ŠPILBERK
NOVÝ HRAD
BOSKOVICE
PERNŠTĚJN
BÍTOV
Obrázek 13: ŠPILBERK [13]
Obrázek 5: VALTICE [5]
ZÁMKY:
•
•
•
•
•
•
BOSKOVICE
LEDNICE
VALTICE
MIKULOV
TELČ
LYSICE
Obrázek 4: BOSKOVICE [4]
PŘÍRODNÍ PAMÁTKY:
• CHKO – Bílé Karpaty
• CHKO – Pálava
Obrázek 6: NOVOMLÝN
SKÉ NÁDRŽE [6]
• Lednické rybníky
• Novomlýnské nádrže
• Přírodní park Chřiby
SLOVÁCKO
Slovácko může nabídnout
každému něco. A není toho
málo. Slovácko jsou krásy
Pálavy, Chřibů, Bílých Karpat.
Je to majestát zámků v
Lednici, Mikulově, Miloticích,
Buchlovicích nebo Bojkovicích.
Je to pevnost hradů Buchlova
a Malenovic. Jsou to
velkomoravská hradiska
Starého Města, Mikulčic či
Pohanska i poutní místa
Velehrad, Žarošice nebo Svatý
kopeček u Mikulova.
Obrázek 17: Soška Věstonické Venuše [17]
VELEHRAD
Velehrad je
každoročním
dějištěm Národní
cyrilometodějské
pouti
[7]
OSOBNOSTI JIŽNÍ
MORAVY
Alfons Mucha
Alois Mrštík
Dagmar Havlová
Jan Amos Komenský
Leoš Janáček
T. G. Masaryk
Josef Menšík
Ondřej Sekora
A řada dalších…..

similar documents