Realismus ve svět. lit. – Flaubert

Report
DIGITÁLNÍ VÝUKOVÝ MATERIÁL
ZPRACOVANÝ V RÁMCI PROJEKTU „EU PENÍZE ŠKOLÁM“
Projekt:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Škola:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Šablona:
Sada:
III/2
VY_32_INOVACE_ČjL.2.14
Vytvořeno:
Ověřeno:
20. 03. 2013
DD. 03. 2013
Třída:
2. OA, 2. VE
REALISMUS
Vzdělávací oblast:
Předmět:
Ročník:
Autor:
Jazyk a jazyková komunikace.
Český jazyk a literatura
2.
Mgr. Martina Sedlářová
Časový rozsah:
Pomůcky:žádné
1 vyučovací hodina
Klíčová slova:
Gustav Flaubert, realistický psychologický román, Paní Bovaryová,
bovarismus, motiv padlé ženy, Citová výchova, ztráta iluzí,
Bouvard a Pecuchet
Anotace:
Žák se z prezentace dozví o představiteli francouzského realistického
psychologického románu Gustavu Flaubertovi a o jeho nejvýznamnějších dílech.
V závěru prezentace se nachází test pro zopakování látky formou otevřených
otázek.
REALISMUS
Ve světové literatuře
GUSTAV FLAUBERT



(1821 – 1880)
Mistr zobrazování lidských vášní
a citových vztahů, neobyčejně
výstižně dokázal analyzovat
lidskou duši, proces vzniku,
růstu a ztráty iluzí.
Na rozdíl od Balzaca – jeho dílo
není rozsáhlým světem
zalidněným hrdiny
z nejrůznějších společenských
vrstev. Není syntetickým
obrazem společnosti své doby.


V roce 1857 fr. spisovatel zasedl na lavici obžalovaných,
obviněn na základě časopisecky otiskovaného románu Paní
Bovaryová z ohrožení veřejné mravnosti, zlehčování instituce
manželství, „lascívního líčení“ hrdinčiných milostných
dobrodružství a z urážky náboženského cítění. Jeho román byl
označen za umění bez „míry a vkusu“. Nakonec soud vynesl
osvobozující rozsudek, celý případ byl však dokladem
pokrytectví měšťácké morálky.
Kniha vyšla nakonec ve zkrácené a upravené podobě.


syn chirurga, studoval práva na pařížské universitě, ale trpěl
epileptickými záchvaty, musel studia přerušit.
Byl finančně zajištěn, žil celkem poklidným životem.



Jeho nejlepší psychologický román Paní Bovaryová (1856) –
hluboce psychologicky prokreslený příběh romanticky založené
ženy, která nemůže ve všedním manželství s venkovským
lékařem nalézt uspokojení a životní cíl.
Ema Bovaryová, podnícena romantickou četbou, chce poznat,
zdali existuje v životě opravdová vášeň a opojení, které si cele
podmaní člověka.
Ema je krásná, ale povrchní, není spokojená v manželství
s dobráckým, avšak těžkopádným Karlem Bovarym, jenž celé
dny tráví na cestách za nemocnými. Začne hledat rozptýlení
v nevěře. Milostná dobrodružství jí sice pomáhají překonat
citovou prázdnotu maloměsta, ale ani zde není vše dle jejích
představ.


První deziluze se dostavují v okamžiku, kdy ji opustí první
milenec Rudolf, a to ve chvíli, kdy je rozhodnuta s ním
uprchnout. Ema se začíná morálně propadat (padlá žena)–
navazuje povrchní poměr s Leonem, její rozmařilost ji navíc
uvrhuje do rukou lichváře Lheureuxe. Dům Bovaryů propadá
exekuci a Ema, jež je opuštěná a nezná žádné východisko ze
situace, se otráví. Celý příběh končí smrtí psychicky
zdecimovaného Bovaryho.
Postava Emy Bovaryové se stala ve světové literatuře typem,
který se označuje bovarismem (= útěk od skutečnosti k iluzím)



Román Citová výchova (1869) – příběh rozčarování
z prázdného života měšťácké společnosti, autobiografické rysy.
Román o ztrátě iluzí.
Příběh romantika Moreaua, který se chce stát postupně
spisovatelem, hudebním skladatelem, malířem, vědcem a
politikem, ale nemá v ničem vytrvalost, má pouze schopnost
snít. I jeho láska k paní Arnouxové skončí rozčarováním. Jeho
protějškem je Deslauriers, člověk myslící pouze na svůj
prospěch, houževnatý, ale romantický ve svých představách o
budoucnosti. Rozpor mezi jeho plány a možností je uskutečnit
končí ztroskotáním.
Moreau patří do kategorie „slabochů“. Neustále se potácí mezi
deziluzí, znechucením, nečinností a sněním a jeho život se
odehrává jen v oblasti citových konfliktů (má pouze schopnost
snít).

Bouvard a Pecuchet (1881) – nedokončený román, známý jako
velice zdařilý seriál Byli jednou dva písaři (v hlavních rolích
Miroslav Horníček a Jiří Sovák).
OPAKOVÁNÍ

Kdo byl Gustav Flaubert?



Mistr zobrazování lidských vášní a citových vztahů
neobyčejně výstižně dokázal analyzovat lidskou duši,
proces vzniku, růstu a ztráty iluzí
Vysvětlete pojem „bovarismus“.


Postava Emy Bovaryové se stala ve světové literatuře
typem, který se označuje bovarismem
= útěk od skutečnosti k iluzím
POUŽITÉ ZDROJE

Obrázky:

Gustave Flaubert. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 2013-03-31].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Gustave_Flaubert
KONEC
 Navazující prezentace:
VY_32_INOVACE_ ČjL.2.15 - Realismus ve
světové literatuře 3 - Guy de Maupassant
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání
pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému
zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.

similar documents