Document

Report
‫הועדה להגברת התחרותיות‬
‫עיקרי ההמלצות‬
‫ספטמבר ‪2011‬‬
‫‪1‬‬
‫מנדט הועדה‬
‫הועדה מונתה באוקטובר ‪ 2010‬על ידי ראש הממשלה‪ ,‬שר האוצר‬
‫ונגיד בנק ישראל‬
‫מנדט הועדה‪ :‬בחינת השפעתו של מבנה המשק הנוכחי על רמת‬
‫התחרותיות בענפי המשק; יציבותו הפיננסית ויעילותו הכלכלית‪ ,‬והמלצה‬
‫על צעדי מדיניות רצויים‪ ,‬ובפרט בנושאים הבאים‪:‬‬
‫‪2‬‬
‫‪.1‬‬
‫צעדים נדרשים לחיזוק הממשל התאגידי בחברות ציבוריות‬
‫‪.2‬‬
‫סוגיית השליטה של חברות ריאליות בחברות פיננסיות‬
‫‪.3‬‬
‫תחולת מדיניות ההגבלים העסקיים‬
‫‪.4‬‬
‫סוגיית שליטה בחברה ציבורית באמצעות מבנה החזקות פירמידאלי‬
‫‪.5‬‬
‫בחינת הקשחת התנאים עבור קבוצות עסקיות לרכישת נכסים ממשלתיים‬
‫וקבלת רישיונות וזיכיונות‬
‫חברי הועדה‬
‫•‬
‫חיים שני‪ ,‬מנכ"ל משרד האוצר‪ ,‬יו"ר‬
‫•‬
‫אייל גבאי‪ ,‬מנכ"ל משרד רה"מ היוצא ‪ ,‬יו"ר‬
‫•‬
‫פרופ' יוג'ין קנדל‪ ,‬משרד רה"מ‪ ,‬ראש המועצה הלאומית לכלכלה‬
‫•‬
‫פרופ' שמואל האוזר‪ ,‬יו"ר הרשות לני"ע‬
‫•‬
‫פרופ' דיויד גילה‪ ,‬הממונה על ההגבלים העסקיים‬
‫•‬
‫גל הרשקוביץ‪ ,‬משרד האוצר‪ ,‬הממונה על התקציבים‬
‫•‬
‫ד"ר קרנית פלוג‪ ,‬בנק ישראל‪ ,‬המשנה לנגיד בנק ישראל‬
‫•‬
‫דודו זקן‪ ,‬בנק ישראל‪ ,‬המפקח על הבנקים‬
‫•‬
‫פרופ' עודד שריג‪ ,‬משרד האוצר‪ ,‬הממונה על שוק ההון‪ ,‬ביטוח וחיסכון‬
‫•‬
‫עו"ד אבי ליכט‪ ,‬משרד המשפטים‪ ,‬המשנה ליועץ המשפטי לממשלה‬
‫•‬
‫ד"ר גיתית גור‪-‬גרשגורן‪ ,‬כלכלנית ראשית‪ ,‬רשות לני"ע‬
‫‪3‬‬
‫עבודת הועדה‬
‫שלושה צוותי עבודה‪:‬‬
‫•‬
‫צוות לבחינת החזקות ריאליות ופיננסיות‬
‫בראשות פרופ' יוג'ין קנדל‪ ,‬יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה‬
‫•‬
‫צוות לבחינת שליטה באמצעות מבנה החזקות פירמידאלי‬
‫בראשות פרופ' שמואל האוזר‪ ,‬יו"ר הרשות לניירות ערך‬
‫• צוות לבחינת התנאים להקצאת נכסים ציבוריים‬
‫בראשות פרופ' דיוויד גילה‪ ,‬הממונה על ההגבלים העסקיים‬
‫‪4‬‬
‫סדרי עבודת הועדה‬
‫•‬
‫הזמינה את הציבור להביע עמדה בטרם גיבוש טיוטה‬
‫•‬
‫בחנה עבודות מטה ומחקר לגבי המשק הישראלי‬
‫•‬
‫קיימה עשרות דיונים במליאה ודיונים רבים בצוותים מצומצמים‬
‫•‬
‫קיבלה ‪ 30‬ניירות עמדה מארגונים ומאנשים פרטיים‬
‫•‬
‫שמעה כ‪ 20-‬דוברים וביניהם מומחים ואנשי אקדמיה‪ ,‬נציגי מגזר שלישי וארגונים וגופים המייצגים‬
‫בעלי עניין‬
‫•‬
‫תשמע עמדות הציבור בנוגע לטיוטת ההמלצות‬
‫•‬
‫קיבלה חוות דעת מפרופ' אריה בבצ'וק מאוניברסיטת הרווארד‬
‫‪5‬‬
‫בחינת מבנה החזקות ריאלי פיננסי‬
‫‪6‬‬
‫החזקה ריאלית פיננסית ?‬
‫בעל‬
‫שליטה‬
‫קרן‬
‫פנסיה‬
‫כספי‬
‫ציבור‬
‫בנק‬
‫קרן‬
‫פנסיה‬
‫בנק‬
‫נדל"ן‬
‫קופת‬
‫גמל‬
‫מזון‬
‫בנק‬
‫מסחר‬
‫סקטור פיננסי‬
‫‪7‬‬
‫בעל‬
‫שליטה‬
‫תשתיות‬
‫אנרגיה‬
‫תקשורת‬
‫סקטור עסקי‬
‫פוטנציאל בעיות בקשר ריאלי פיננסי‬
‫•‬
‫הקצאת מקורות לא יעילה‬
‫•‬
‫ניגוד עניינים ‪ -‬שימוש במידע פנים‬
‫•‬
‫חסמי תחרות ‪ -‬מניעת אשראי ממתחרים‬
‫•‬
‫קשרים עסקיים בין חברות קשורות‬
‫•‬
‫סיכון מערכתי‬
‫‪ ‬יתרון – בעל שליטה עם הון משמעותי (יציבות)‬
‫‪8‬‬
‫במשק הישראלי הקטן רצויה הפרדה בין לווים למלווים גדולים‬
‫המלצות‬
‫‪.1‬‬
‫איסור שליטה או החזקה בגוף פיננסי משמעותי ע"י תאגיד ריאלי‬
‫משמעותי או ע"י השולט בתאגיד ריאלי משמעותי‬
‫בעל שליטה‬
‫או‬
‫פעילות ריאלית משמעותית‪:‬‬
‫‪ 8 .1‬מיליארד ש"ח מכירות‬
‫או‬
‫‪ .2‬מאזן מעל ‪ 20‬מיליארד ש"ח‬
‫‪9‬‬
‫פעילות פיננסית משמעותית‪:‬‬
‫‪ 50 .1‬מיליארד ש"ח‬
‫המלצות‬
‫‪.2‬‬
‫הגבלת כהונה של דירקטורים בגוף פיננסי ובגוף ריאלי בו זמנית‬
‫תאגיד ריאלי משמעותי‬
‫תאגיד פיננסי משמעותי‬
‫או‬
‫‪.3‬‬
‫בעל שליטה בגוף פיננסי משמעותי שהוא תאגיד בנקאי‪ ,‬לא יוכל לשלוט‬
‫בתאגיד פיננסי משמעותי שאינו תאגיד בנקאי (ביטוח ‪ -‬השלמה לועדת בכר)‬
‫‪.4‬‬
‫קידום חקיקה משלימה נדרשת‪ ,‬כתנאי הכרחי ליישום ההמלצות‬
‫‪10‬‬
‫מנגנוני יישום וחריגים‬
‫הוראת מעבר‪:‬‬
‫‪ ‬יינתנו עד ארבע שנים לגופים לביצוע ההפרדה‬
‫‪ ‬הפרדה בדירקטוריונים תוך ארבע שנים‬
‫עידוד תחרות‪:‬‬
‫‪ ‬על מנת לעודד גופים קטנים להתחרות הם יורשו לצמוח (ללא‬
‫רכישות) ולעבור את הרף בכללים מסויימים‬
‫‪11‬‬
‫מבנה החזקות פירמידאלי‬
‫‪12‬‬
‫השוואה בינלאומית‪:‬‬
‫‪ 10‬הקבוצות הגדולות כאחוז משווי שוק החברות הציבוריות‬
‫‪70%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪30%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪0%‬‬
‫מ ורות הנתוני ‪ Faccio & Lang Claessens, Djankov & Lang‬עיבודי המחל ה הכלכלית רשות ניירות ער‬
‫שיעור זה היה בוה מ‪-‬‬
‫לפי ‪ Hogfeldt‬בשנת‬
‫לפי ‪ Claessens et al.‬השיעור בשוודיה עומד על כ‪-‬‬
‫‪13‬‬
‫מקור המ לקה ה ל לי‬
‫רשו‬
‫יירו‬
‫ר‬
‫א ו משווי שוק ה ברו הציבוריו‬
‫‪41%‬‬
‫‪60%‬‬
‫למרבית החברות בישראל בעל שליטה‬
‫ה פלגו השליטה ב ברו הציבוריו בישראל‬
‫‪12%‬‬
‫ע בעל שליטה‬
‫‪88%‬‬
‫מקור‪ :‬המחלקה הכלכלית‪ ,‬רשות לניירות ערך‬
‫‪14‬‬
‫ללא בעל שליטה‬
‫המשותף לקבוצות הגדולות בישראל הוא‬
‫שהן מתאגדות במבנה פרימידיאלי עם‬
‫בעל שליטה‬
‫‪15‬‬
‫תופעת ה"הפרדה" (‪)Decoupling‬‬
‫•‬
‫הפרדה בין האינטרס הכלכלי לבין היכולת לשלוט בחברה‬
‫•‬
‫ככל שההפרדה יוצרת פער (‪ )Wedge‬גדול יותר בין זכויות הצבעה‬
‫לזכויות בהון‪ ,‬הפוטנציאל לפגיעה בבעלי מניות המיעוט ובמחזיקי‬
‫האג"ח גדל‬
‫•‬
‫קיימים מספר אמצעים ליצירת הפרדה וביצור שליטה‪ ,‬בניהם יצירת‬
‫פירמידת שליטה או מבנה של אחזקות צולבות‬
‫‪16‬‬
‫במי נוגעות המלצות הועדה ?‬
‫במקרים בהם אי טרס ב ל השליטה לול להיו‬
‫שו ה מאי טרס ה ברו הציבוריו ליהן הוא שולט‬
‫בעל‬
‫שליטה‬
‫‪51%‬‬
‫חברה א'‬
‫בהון‪51% :‬‬
‫בהצבעה‪51% :‬‬
‫בר פ ר‪:‬‬
‫‪51%‬‬
‫חברה ב'‬
‫ברה שרובה אי ה שיי לב ל השליטה‬
‫ולא י ן לה ליפו‬
‫בהון‪26% :‬‬
‫בהצבעה‪51% :‬‬
‫‪51%‬‬
‫חברה ג'‬
‫בהון‪13% :‬‬
‫בהצבעה‪51% :‬‬
‫‪17‬‬
‫יתרונות פוטנציאליים בקבוצות עסקיות‬
‫• גיבוי בין חברות בעת הצורך‬
‫• העברת ידע‪ ,‬קשרים עסקיים‬
‫• כניסה לתחומים חדשים‬
‫• תחליף למוסדות חסרים‬
‫• שרידות‬
‫‪18‬‬
‫מב ה פרימידאלי מקובל מאוד בשווקים מ פ‬
‫ים‬
‫בעיות פוטנציאליות במבנה פירמידאלי‬
‫‪ ‬תיעול משאבים (‪)Tunneling‬‬
‫‪ ‬הקצאה לא יעילה של משאבים‬
‫‪ ‬נטילת סיכונים עודפים‬
‫בעל‬
‫שליטה‬
‫‪51%‬‬
‫חברה א'‬
‫‪ ‬שוק הון פנימי (לא יעיל)‬
‫בהון‪51% :‬‬
‫בהצבעה‪51% :‬‬
‫‪51%‬‬
‫‪ ‬מינוף כפול‬
‫חברה ב'‬
‫בהון‪26% :‬‬
‫‪ ‬התמדה‬
‫בהצבעה‪51% :‬‬
‫‪51%‬‬
‫חברה ג'‬
‫בהון‪13% :‬‬
‫‪19‬‬
‫אי טרס ב ל השליטה לול להיו שו ה מאי טרס‬
‫ה ברו הציבוריו ליהן הוא שולט‬
‫בהצבעה‪51% :‬‬
‫בעיות פוטנציאליות ברמת המשק‬
‫• פגיעה ביציבות‬
‫• מפגש במספר שווקים‬
‫• הרתעת משקיעים זרים‬
‫• ניפוח מדדים‬
‫‪20‬‬
‫התפל ות שווי השו של המניות בידי בעלי השליטה‬
‫עסקיות‬
‫בקבוצות‬
‫לשליטה‬
‫השקעה‬
‫בין‬
‫הפער‬
‫ושווי הא "ח שהונפ על ידי בעלי השליטה‪:‬‬
‫מיליארדי ש‬
‫‪24‬‬
‫‪23‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪20‬‬
‫‪19‬‬
‫‪18‬‬
‫‪17‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫שווי שו א "ח כולל א "ח ונ רני א "ח להמרה א " ח של חברות פרטיות ב בו ה ור‬
‫בתור אומדן לשווי שו של א " ח הנסחר בר מוסדיי נל ח ער הון מונפ ונפרע‬
‫‪21‬‬
‫נתוני נכוני ל‪30 06 2010-‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫מוסדיי‬
‫המחל ה הכלכלית רשות ניירות ער‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫כמו כן מדובר באחז ה ישירה וע יפה בהון‬
‫‪3‬‬
Japan
Taiwan
UK
South Africa
Korea
Norway
Canada
France
Finland
Australia
Hong Kong
USA
Spain
Netherlands
Singapore
Sweden
New Zealand
Egypt
Denmark
Malaysia
Switzerland
Indonesia
Thailand
Philippines
Germany
Turkey
Poland
Argentina
Chile
Colombia
Italy
Peru
Portugal
Israel
Venezuela
Czech
Austria
Mexico
Brazil
‫השוואה בינלאומית‬
‫פרמיית השליטה הממוצעת‬
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
Dyck and Zingales (2004)- Private Benefits Of Control: An International Comparison :‫מקור‬
22
‫השוואה בינלאומית – מספר שכבות‬
‫ומק פירמידה ממוצ‬
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
Masulis et al. 2011- Family Business Groups around the World: Financing Advantages, Control :‫מקור‬
Motivations and Organizational Choices
23
‫עקרונות מנחים להמלצות הועדה‬
‫‪ .1‬חיזוק כוחם של בעלי מניות המיעוט‬
‫‪ .2‬הגבלות על היקף האשראי בקבוצות הגדולות‬
‫‪ .3‬חיזוק סמכויותיו של הממונה על ההגבלים העסקיים‬
‫‪24‬‬
‫עיקרי ההמלצות‬
‫חיזוק רגולציה – ממשל תאגידי‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪25‬‬
‫חיזוק עצמאות הדירקטוריון‬
‫שכר בכירים‬
‫עסקאות בעלי עניין‬
‫חיזוק כוחם של בעלי מניות המיעוט‬
‫עידוד אכיפה פרטית בידי בעלי המניות‬
‫עידוד אקטיביזם של מוסדיים‬
‫עיקרי ההמלצות ‪ -‬המשך‬
‫שינויים מבניים‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫איסור על רישום למסחר של פעילות כפולה‬
‫מגבלות על יצירת חברת פער חדשה‬
‫מתן זכות "יציאה" לבעלי מניות בחברה בפירמידה במידה ובעל השליטה‬
‫מסכל הצעת רכש חיצונית‬
‫הקטנת מינוף והסיכון במשק‬
‫‪ .10‬אי הכרה בהוצאות מימון‬
‫‪ .11‬הגבלת אשראי מגופים מוסדיים‬
‫עידוד תחרות‬
‫‪ .12‬הרחבת סמכויותיו של הממונה על הגבלים עסקיים‬
‫‪26‬‬
‫פירוט ההמלצות‬
‫‪27‬‬
‫‪ .1‬חיזוק עצמאות הדירקטוריון‬
‫‪ 1.1‬שליש מחברי הדירקטוריון יהיו דירקטורים חיצוניים‬
‫‪ 1.2‬אישור הדח"צים יהיה על ידי בעלי מניות המיעוט ולא על ידי‬
‫בעל השליטה‬
‫‪ 1.3‬בעל השליטה יידרש לאישור ועדת הביקורת על מנת למנות‬
‫דירקטור בחברת הבת‬
‫‪28‬‬
‫‪ .2‬שכר בכירים‬
‫הועדה ממליצה לקדם את תיקון חוק החברות בנוגע לשכר‬
‫בכירים כפי שהמליצה ועדת נאמן‪ ,‬באופן שיתנה את מתן‬
‫התגמול באישור של בעלי מניות המיעוט שאינם קשורים‬
‫לבעל השליטה‬
‫‪29‬‬
‫‪ .3‬עסקאות עם בעלי עניין‬
‫‪ 3.1‬אמץ או גלה לביצוע הליך תחרותי לפני אישור עסקת בעל‬
‫עניין במכירת נכס‪ ,‬בקבלת שירותים תפעוליים‪ ,‬ברכישת‬
‫מוצר מדף או בקבלת הלוואה‬
‫‪ 3.2‬אישור ופיקוח של ועדת הביקורת על עסקאות שאינן‬
‫"חריגות" אך גם אינן זניחות מבחינה פיננסית‬
‫‪30‬‬
‫‪ .4‬חיזוק כוחם של בעלי מניות המיעוט‬
‫‪ 4.1‬ההחלטות הבאות יחייבו אישור של האסיפה הכללית ברוב‬
‫מקרב בעלי מניות המיעוט‪:‬‬
‫‪ .I‬רכישה של פעילות משמעותית‬
‫‪ .II‬רכישת גרעין שליטה בחברה ציבורית אחרת‬
‫‪ .III‬גיוס הון או חוב בהיקף משמעותי‬
‫‪ 4.2‬תתאפשר הצבעת בעלי המניות ובעלי אג"ח באינטרנט‬
‫‪31‬‬
‫‪ .5‬עידוד אכיפה פרטית בידי בעלי המניות‬
‫‪ 5.1‬רשות ני"ע תרחיב את המימון לתובענות ייצוגיות ותובענות‬
‫נגזרות‬
‫‪ 5.2‬ייקבעו הסדרים לעניין מימון תובענות ייצוגיות או נגזרות‬
‫שיוגשו על ידי משקיעים מוסדיים‬
‫‪32‬‬
‫‪ .6‬עידוד אקטיביזם של מוסדיים‬
‫‪ 6.1‬המוסדיים יוכלו לתאם עמדות לקראת האסיפה‬
‫הכללית‬
‫‪ 6.2‬המוסדיים יחויבו להביא בחשבון את איכות הממשל‬
‫התאגידי בעת קבלת החלטת השקעה‬
‫‪ 6.3‬יורחבו דרישות הגילוי החלות על המוסדיים בנוגע‬
‫לאופן הצבעתם‬
‫‪33‬‬
‫‪ .7‬איסור על רישום למסחר של פעילות כפולה‬
‫‪ 7.1‬איסור הכללה במדדי הבורסה של פעילות כפולה‬
‫כאשר ‪ 70%‬מכלל הפעילות מ יע מ ‪B -‬‬
‫‪ A‬חברת החז ות‬
‫‪ B‬חברה תפעולית‬
‫‪ 7.2‬איסור הנפקה עתידית של פעילות כפולה בחברת פער‬
‫‪34‬‬
‫‪ .8‬מגבלות על יצירת חברת פער חדשה‬
‫•‬
‫•‬
‫חברה ג' מעוניינת לקנות גרעין שליטה בחברה ד'‬
‫כתוצאה מכך חברה ד' הופכת להיות חברת פער‬
‫בעל שליטה‬
‫‪51%‬‬
‫• החברה הרוכשת תהיה מחוייבת להציע לרכוש‬
‫את כל מניות החברה הנרכשת במחיר שהוצע‬
‫על גרעין השליטה‬
‫חברה א'‬
‫בהון‪51% :‬‬
‫בהצבעה‪51% :‬‬
‫‪51%‬‬
‫חברה ב'‬
‫בעל‬
‫שליטה‬
‫בהון‪26% :‬‬
‫בהצבעה‪51% :‬‬
‫‪51%‬‬
‫‪51%‬‬
‫חברה ד'‬
‫בהון‪51% :‬‬
‫בהצבעה‪51% :‬‬
‫‪35‬‬
‫חברה ג'‬
‫הצעת רכש‬
‫בהון‪13% :‬‬
‫בהצבעה‪51% :‬‬
‫‪ .9‬מתן זכות "יציאה" לבעלי מניות‬
‫•‬
‫הצעת רכש חיצונית על חברה ג' על כל‬
‫מניות החברה ב‪ 10%-‬מעל מחיר שוק‬
‫בעל השליטה מסכל את הצעת הרכש‬
‫בסירוב שלו לקבל את ההצעה‬
‫בעלי מניות מהציבור ב‪-‬ג' מעוניינים בהצעה‬
‫•‬
‫בעל השליטה יחוייב לקבל את ההצעה‬
‫או להציע לקנות את מניות המיעוט במחיר‬
‫שהוצע בהצעת הרכש‬
‫•‬
‫•‬
‫בעל שליטה‬
‫‪51%‬‬
‫חברה א'‬
‫בהון‪51% :‬‬
‫בהצבעה‪51% :‬‬
‫‪51%‬‬
‫חברה ב'‬
‫הצעת רכש‬
‫‪51%‬‬
‫בהון‪26% :‬‬
‫בהצבעה‪51% :‬‬
‫‪51%‬‬
‫חברה ג'‬
‫קיימ לפ ו ‪ 7‬ש ים‬
‫חברה ג'‬
‫בהון‪13% :‬‬
‫בהצבעה‪51% :‬‬
‫‪36‬‬
‫הגבלת כוחו של בעל השליטה‬
‫באסיפה הכללית‪:‬‬
‫הועדה מבקשת להעלות את ההצעה להתייחסות הציבור‪:‬‬
‫בחברת פער‪ ,‬זכויות ההצבעה האפקטיביות באסיפה‬
‫הכללית של כל מי שהנו בעל שליטה יהיו שוות‪:‬‬
‫בעל שליטה‬
‫‪51%‬‬
‫שיעור זכויות בעל השליטה בהון החברה‬
‫שיעור זכויות בעל השליטה בהון החברה‬
‫חברה א'‬
‫בהון‪51% :‬‬
‫בהצבעה‪51% :‬‬
‫‪+‬‬
‫שיעור זכויות בהון המיוחסות לבעלי המניות האחרים‬
‫‪51%‬‬
‫חברה ב'‬
‫ויו ההצב ה של ב ל השליטה מצטמצמו‬
‫‪37‬‬
‫בהון‪25% :‬‬
‫בהצבעה‪51% 33% :‬‬
‫הקטנת המינוף והסיכון במשק‬
‫‪38‬‬
‫‪ .10‬אי הכרה בהוצאות מימון‬
‫מוצע כי הוצאות המימון ייוחסו תחילה להכנסה מדיבידנד‬
‫במקרים בהם הוצאות המימון יהיו גבוהות מההכנסה מדיבידנד –‬
‫ייתווסף ההפרש לעלות המניות לצרכי מס‬
‫'בעלי שליטה'‬
‫‪100%‬‬
‫חוב ‪ +‬הוצ' מימון‬
‫חב' אם‬
‫‪51%‬‬
‫חב' בת‬
‫‪39‬‬
‫דיבידנד‬
‫‪ .11‬הגבלת אשראי מגופים מוסדיים‬
‫• יחוזקו המגבלות על חשיפתם של גופים מוסדיים לתאגיד בודד‬
‫ולקבוצת לווים (בדומה למגבלות הפיקוח על הבנקים)‬
‫• הצוות בראשות בנק ישראל האמון על סיכון סיסטמי יקצה‬
‫משאבים לניטור וטיפול בקבוצות עסקיות תוך התייחסות‬
‫לאינדיקטורים הרלוונטיים‬
‫‪40‬‬
‫עידוד תחרות‬
‫‪41‬‬
‫ממשק רב ענפי‬
‫בנקאות‬
‫קבוצה ‪1‬‬
‫כרטיסי‬
‫אשראי‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫קבוצה ‪2‬‬
‫‪X‬‬
‫קבוצה ‪3‬‬
‫קבוצה ‪4‬‬
‫קבוצה ‪5‬‬
‫קבוצה ‪6‬‬
‫קבוצה ‪7‬‬
‫‪42‬‬
‫ביטוח‬
‫ניהול‬
‫כספים‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫נדל"ן‬
‫מניב‬
‫קמעונאות‬
‫גז טבעי‬
‫שיווק‬
‫תזקיקי‬
‫דלק‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫התפלה‬
‫‪X‬‬
‫‪ .12‬הרחבת סמכויותיו של הממונה על‬
‫ההגבלים עסקיים‬
‫‪12.1‬‬
‫בית הדין להגבלים עסקיים יוכל לכפות שינויים (סעדים‬
‫מבניים) בקבוצות ריכוז‬
‫‪12.2‬‬
‫הטלת עיצומים באכיפה מינהלית‬
‫‪43‬‬
‫אופן הקצאת זכויות ונכסי מדינה‬
‫‪44‬‬
‫המלצות‬
‫הגורמים האחראים על הליכי הקצאת זכויות ונכסי מדינה (מכירת‬
‫נכסים לגורמים פרטיים‪ ,‬הענקת זיכיונות‪ ,‬רישוי‪ )BOT ,‬יצטרכו‬
‫לשקול במסגרת הליך ההקצאה גם שיקולי תחרות ענפית ושיקולי‬
‫ביזור השליטה בתשתיות חיוניות‬
‫‪45‬‬
‫מי‬
‫ה בר השליטה ב ש יו מדי ה לידי מ טים‬
‫הטמעת שיקולי תחרות ענפית‬
‫‪.1‬‬
‫‪46‬‬
‫טרם הקצאת זכויות‪ ,‬תחול חובת התייעצות עם הממונה על‬
‫ההגבלים העסקיים כאשר שווי הזכות או הנכס הם מעל ‪150‬‬
‫מלש"ח או כאשר השווי הכלכלי של הנכס אינו מגלם את‬
‫חשיבותו הציבורית‬
‫הטמעת שיקולי ריכוזיות‬
‫בשליטה בתשתיות חיוניות‬
‫‪ .2‬טרם הקצאת זכויות בתשתיות חיוניות (שיוגדרו בחוק)‪ ,‬תחול‬
‫חובת התייעצות עם ועדה מייעצת כאשר שווי הזכות או הנכס‬
‫היא מעל ‪ 150‬מלש"ח או כאשר השווי הכלכלי של הנכס אינו‬
‫מגלם את חשיבותו הציבורי‬
‫•‬
‫חברים בועדה המייעצת‪ :‬מנכ"ל משרד האוצר‪ ,‬הממונה להגבלים עסקיים‪,‬‬
‫המשנה ליועמ"ש כלכלי פיסקאלי‪ ,‬יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה‬
‫•‬
‫דוגמאות לתחומי תשתיות חיוניות‪ :‬מים‪ ,‬אנרגיה‪ ,‬תקשורת‪ ,‬תחבורה‪ ,‬בריאות‬
‫ומשאבי טבע‬
‫‪47‬‬
‫המלצות מרכזיות‬
‫‪ .1‬הפרדה בין החזקה בפעילות ריאלית משמעותית ופיננסית משמעותית‬
‫‪ .2‬הפרדה בין כהונת דירקטורים בחברות ריאליות ובחברות פיננסיות (משמעותיות)‬
‫‪ .3‬הקשחת הממשל התאגידי וחיזוק בעלי מניות המיעוט בקבוצות עסקיות‬
‫במבנה פרימידיאלי‬
‫‪ .4‬שינוי כללי המשחק בהתרחבות של פירמידות ובשליטה על חברות קיימות‬
‫‪ .5‬חיזוק סמכויות הממונה על הגבלים עסקיים בטיפול בקבוצות ריכוז‬
‫‪ .6‬בחינת שיקולי תחרותיות וריכוזיות בהקצאת זכויות על ידי מדינה‬
‫‪48‬‬
‫משמעות כלל המלצות הועדה‬
‫• הקצאה יעילה יותר של הון במשק‬
‫• המשך פיתוח שוק ההון הישראלי‬
‫• הקצאת משאבים לאומיים בראייה משקית‬
‫• הגברת התחרותיות במשק‬
‫• הקטנת הסיכון המערכתי‬
‫‪49‬‬
‫‪49‬‬
‫ישום מלא של ההמלצו י בצ בהדרגה וישפי‬
‫ל המשק בטוו הבי ו י והארו‬
‫לו"ז ליישום‬
‫• הגשת טיוטת דוח לשימוע והתייעצויות נרחבות עם הציבור‬
‫– הגשת הדוח בתוך שלושה שבועות‬
‫– שימועים יתקיימו במהלך החודשיים הקרובים‬
‫• הגשת דוח סופי לאישור הממשלה‬
‫– בתוך שלושה חודשים‬
‫• השלמת חקיקה‬
‫‪50‬‬
‫תודה‬
‫‪51‬‬

similar documents