Alzheimerova choroba (Power Point)

Report
Aneb jak se jmenuje ten Němec, co mi
schovává ty věci?
Základní informace

Nemoc je jmenuje po svém objeviteli Aloisi Alzheimerovi
Popsal ji v roce 1907
Jedná se o onemocnění mozku
Touto nemocí trpí každý dvacátý člověk, kterému je více
jak 65 let a dokonce každý pátý člověk, kterému je více jak
80 let, ale nejsou výjimkou i třicetiletí nemocní
 Celkem je touto chorobou postiženo 17-25 mil. lidí na
celém světě ( jen v ČR odhadem 130 tisíc).
 Je to zatím nevyléčitelná nemoc a člověk umírá cca 8 let
od propuknutí nemoci.




Frankfurt nad Mohanem roku 1906
Dvě důležité osoby
MUDr.Alois 
Alzheimer
Augusta Deterová
Proč vlastně byli slavní?

 Psal se rok 1906 a tehdy byla Alzheimerova choroba
zcela neznámou nemocí
 Německý lékař MUDr. Alzheimer ukázal světu ženu
(Augustu Deterovou), které bylo 51 let a která trpěla
depresemi, halucinacemi a prý velice žárlila na svého
manžela. Prokazovala tedy normální příznaky
stařecké demence ,ale v poměrně mladém věku.
 Později ztratila paměť, podivně se chovala a bloudila
ve svém rodném domě
 Pitva po její smrti ukázala, že se zásadně změnil její
mozek

Mozek zdravého člověka
Mozek Augusty
Co se v jejím mozku
vlastně stalo?

 Při této nemoci jí postupně v mozku zanikali
neurony.
 Současně v mozkové tkáni ubýval acetylcholin (tuto
látku potřebuje mozek k přenosu vzruchů).
 Při jeho nedostatku ztrácely buňky schopnost
vyměňovat si informace (to se projevilo právě
postupném zhoršováním paměťových a rozumových
schopností a rozvíjející se demenci).

Proč mohla onemocnět?

 1. vysoký věk
s věkem riziko onemocnění stoupá.
Může ale postihnout i mladší lidi.
 2.ženy onemocní daleko častěji než muži
roli tam asi
hrají hormony a to, že se ženy dožívají vyššího věku.
 3.dědičnost
Mohla mít nějakého předka, který touto
nemocí trpěl. Potom by se šance na to, že onemocní ona
zase o něco zvýšila.
 4.netrénovaný mozek
ukázalo se, že jsou častěji
nemocní lidé s nižším vzděláním. Na druhou stranu,
když nemoc postihne inteligentnějšího člověka, nemoc
probíhá rychleji a zákeřněji
Jak se na ní nemoc
projevovala?

 Ze začátku
 Zapomínala
pamatovala si něco z dávné
minulosti, ale co měla dnes k obědu ne. Pokládala
stále dokola jednu a tu samou otázku.(Byla se vás
schopná zeptat 3krát „Co je dnes za den?“)
 Měla potíže s řečí
měla problémy popsat věci a
používá k tomu opisy např. „To jak je to kulatý a jak
se do toho kope“. Nedokázala mluvit plynule.
 Nebavili jí věci, které dříve ano.
Po nějakém čase

 Předchozí příznaky nemoci se ještě zhoršovaly
 Nebyla schopná vykonávat běžné aktivity jako např.
nakupování a vaření
 Byla závislá na cizí pomoci i např. s oblékáním a
osobní hygienou
 Měla halucinace
 Bloudila (občas ji zavedli domů policajti), nebo nešla
do svého bytu, protože si myslela že není její.
 Dávala věci na místa, kam nepatří (např. její blízcí
našli klíče v ledničce, nebo peníze pod kobercem).
Ke konci života

 Nemohla sama jíst
 Nepoznávala své blízké
 Nemohla chodit(byla upoutána na invalidní vozík).
 Nic už nezvládla dělat sama
 Pomočovala se (nosila pleny).
 Začala hrozně hubnout.
Jak mohla nemoci
předejít?

 Měla jíst potraviny s dobrým vlivem na činnost
mozku (ovoce, zelenina, rybí maso atd.)
 Vyvarovat se tabáku a alkoholu
 Omezit přísun živočišných tuků a cukrů
 Pravidelný pohyb na čerstvém vzduchu
 Trénovat mozek (křížovky, sudoku a učení cizích
jazyků)
 Pozitivní vliv má i poslech hudby
Jakou poruchou trpěl její
pes?

 Měla psa a ten trpěl podobnou nemocí jako ona.
 Jeho nemoc se jmenuje: kognitivní disfunkce psů
 Měl podobné příznaky jako ona.
Dezorientace
v
domě(popřípad
ě zahradě)
Změny
chování a
problémy s
čistotu
Změny ve střídání
spánku a bdělosti
(pes celý den spí
a v noci se toulá
po domě nebo po
zahradě)
Kdo by jí mohl pomoci v
dnešní době

 Jsou to různá centra, která lidem s tímto postižením,
ale i těm, co se o ně starají, pomáhají.
 Jsou i různá ubytovací centra, kam mohou příbuzní
„odložit“ svého pacienta, když už jsou péčí, která je
velice psychicky i fyzicky náročná, vyčerpaní.
 Mohou to být i cvičení psi, kteří pacienta vždy
dovedou domů, ale nejen to, snaží se z něj různým
způsobem udělat normálního člověka. Výcvik psů
stojí asi 325 000 Kč, ale lidé kteří tyto psi mají si je
moc chválí.
Jak to s ní nakonec
dopadlo?

 Zemřela ve věku 55 let.
 Její nemoc byla již v pokročilém stádiu.
 Na co zemřela nevím, ale Alzheimerova choroba
oslabuje i imunitu, takže mohla zemřít na nemoc, se
kterou se často setkáváme(chřipka, zápal plic atd.).
 Pan Alzheimer její smrt formuloval do jedné věty:
„Zemřela naprosto dementní“.
Mé vlastní zkušenosti

 Moje prababička (92 let) také trpí touto nemocí
 Je neustále zmatená, neví co je za den, která je denní doba
 Má halucinace- stále vyháníme různé příšerky z její
postele.
 Schovává věci.
 Vypráví stále stejné historky pořád dokola.
 Musíme si dávat pozor, abychom si nesedli na její místo.
 Musíme zamykat, aby neutekla nebo někomu neotevřela.
 Musíme ji celý den hlídat jako malé dítě, aby něco
neprovedla.

similar documents