Sztuka współczesna

Report
Sztuka współczesna - aktualny okres w
dziejach sztuki, którego początek
umownie wyznaczono na połowę XX
wieku(po II wojnie światowej). Nie
podlega on jeszcze ustalonym,
czasowym podziałom. Na
skomplikowany obraz tej sztuki składają
się: ruchy artystyczne, tendencje i
manifesty.
Zaczynu współczesności
w sztukach wizualnych upatruje się w
działalności dadaistów, czyli w
początkach XX wieku.
Około roku 1947 pojawił się prąd
artystyczny, ukształtowany na zasadach
ekspresjonistycznych i abstrakcyjnych.
Tak zwany - informel (z fr. bez kształtu).
Jackson Pollock był jego największym
przedstawicielem. Opracował on nowe
techniki tworzenia – polegały one na
rozkładaniu płócien na ziemi lub na
ścianie i wylewaniu na nie farby prosto z
tuby czy z przedziurawionej puszki.
Jackson Pollock w swojej pracowni.
Jackson Pollock – Convergence, 1952
Action painting – malarstwo gestu,
które akcentowało istniejący, że
obraz nie jest ukończonym
dziełem, tylko zapisem procesu
twórczego. Techniką action
painting posługiwała
się Małgorzata Starowieyska.
Pop art, popart (z ang. popular
art = sztuka popularna) – prąd artystyczny
w sztuce po II wojnie światowej,
wywodzący się z ekspresjonizmu
abstrakcyjnego. Termin pop-art został po
raz pierwszy użyty przez angielskiego
krytyka sztuki Lawrence’a Allowaya w
„Przeglądzie Architektonicznym”
(„Architectural Digest”) z 1952 roku do
opisania tych obrazów, które ilustrowały
powojenny konsumpcjonizm i czerpały z
dóbr materializmu.
Andy Warhol
Puszka zupy Campbella
Roy Lichtenstein - Drowning Girl
Roy Lichtenstein – Look Mickey!
Op-art (ang. optical art - sztuka optyczna,
wzrokowa, inaczej wizualizm) to kierunek
w grafice, modzie, sztuce
użytkowej i malarstwie, którego zadaniem
jest oddziaływanie na oko widza, a nie na
jego intelekt czy emocje; stosujący
abstrakcyjne kombinacje linii dające
geometryczne złudzenia optyczne, efekty
świetlne, dynamiczne i fakturalne,
zmierzające do wywołania wrażenia głębi
oraz ruchu rozwibrowaniem pola widzenia.
Bridget Riley - Movement in Squares
Hiperrealizm, superrealizm lub fotorealiz
m – kierunek w malarstwie XX wieku,
którego celem jest przedstawianie
rzeczywistości z jak największą precyzją.
Konceptualiz
mdopuszczał
do głosu nie
konkretny
wytwór
postaci,
obrazy czy
rzeźby, ale za
zamysł jego
stworzenia
(czyli koncept
– stąd nazwa)
Land art - to działalność artystyczna,
której obszarem działania (tłem,
kontekstem czy tworzywem) jest
przestrzeń ziemi, obszar środowiska
naturalnego. Działania tego typu często
są ingerencją w pejzaż,
przekształceniem jego fragmentu, lub
wykorzystaniem naturalnych procesów
(erozja, czynniki atmosferyczne) dla
stworzenia działania, obiektu o
charakterze artystycznym.
Robert Smithson – Spiral Jetty
Happening (z ang. „dzianie się”,
„zdarzenie”) – zorganizowane
wydarzenie o charakterze artystycznym,
ograniczone czasowo, mające swoją
dramaturgię, tworzącą logiczną
narrację, lub zestaw znaków: haseł,
obrazów, gestów, przedmiotów, postaci
w przestrzeni.
Odrzucono secesyjna dekoracyjność na
rzecz czystości formy i funkcjonalności.
Dużą rolę odegrała niemiecka szkoła
Bauhaus pod przewodnictwem pod
przewodnictwem Waltera Gropiusa,
która powstała w 1919 roku. Twórcy
Bauhausu narzucali już pewien styl
budowania. Wielkie betonowe płyty i
stalowe elementy zmuszały do
ograniczenia kształtu budowli do
prostych geometrycznych, a zarazem
funkcjonalnych brył.
Kompleks Bauhausu w Dreźnie
W drugiej połowie XX wieku w Polsce
zaistniało wiele ciekawych zjawisk
artystycznych, które w dużym stopniu
ukazywały polską sztukę. Na pewną
cześć artystów wpłynęła druga wojna
światowa. Jednym z nich był Andrzej
Wróblewski. Na swoich obrazach w
symbolicznych ujęciu ukazywał
cierpienie człowieka.
Andrzej Wróblewski – Rozstrzelanie VIII
Za to w Krakowie tworzył Tadeusz Kantor.
Wprowadził on do polskiej sztuki
awangardowej formy ekspresji takie jak:
ambalaż, environment, informel i
happening.
Wojnę i dramat jako temat
surrealistycznych wizji przedstawił w
dziełach malarz i grafik Bronisław
Wojciech Linke.
Wojciech Linke Czerwony autobus
Królem metafory i wizjonerstwa w polskiej
sztuce współczesnej był Zdzisław
Beksiński. Jego często szokujące wizje
zdobywają coraz więcej zwolenników.
Jerzy Duda-Gracz również uwielbiał
metaforę, a nade wszystko satyrę i
pokpiwanie z ludzkich słabości, przywar
oraz głupoty.
Zdzisław Beksiński - Trole
Jerzy Duda-Gracz – Józefowi Chełmońskiemu
Magdalena Abakanowicz polska
rzeźbiarka, laureatka licznych nagród;
miała ponad 100 wystaw na całym
świecie.
Władysław Hasior, którego
asamblażowe, symboliczno-ekspresyjne
kompozycje szokowały i zachwycały
jednocześnie, urządzał happeningi, w
których dzieło sztuki ginęło na przykład w
ogniu na oczach widzów.
Magdalena Abakanowicz – Tłum z brązu
Władysław Hasior - Ikar
Aleksandra
Trojanowska
Katarzyna Iwańczak

























http://pl.wikipedia.org/wiki/Magdalena_Abakanowicz
Katarzyna Czernicka – „Plastyka – podręcznik dla klas 1-3”
http://yalebooks.wordpress.com/2012/01/20/the-discovery-of-an-american-icon-extract-from-jackson-pollock-by-evelyn-toynton/
http://arthistory.about.com/od/from_exhibitions/ig/action_abstraction/jm-aa_08_08.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Action_painting
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pop-art
http://art.blox.pl/resource/warholcampbells.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Lichtenstein
http://sorayaestefana.com/blog/wp-content/uploads/2013/02/lookmickey_lichtenstein.jpg
http://pl.wikipedia.org/wiki/Op-art
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hiperrealizm
http://fundir.org/gallery,hiperrealizm_jason_de_graaf,6382,0,0.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konceptualizm
http://www.foto-kurier.pl/public/upload/cogdziekiedy_2010/Dlubak1.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Land_art
http://pl.wikipedia.org/wiki/Happening
http://www.kvelb.com/otesanek/kvelb-otesanek_happening_02.jpg
http://c1038.r38.cf3.rackcdn.com/group1/building2572/media/media_60759.jpg
http://www.culture.pl/image/image_gallery?uuid=a9e39ff0-2946-4ad3-93b4-af7067be6a2c&groupId=10162&t=1361541060378
http://lh5.ggpht.com/vKXvfWytobQ/S2HAU3qIcKI/AAAAAAAAD4o/1pvYG0FcU68/999%252520Tadeusz%252520Kantor%25252C%252520re%2525C5%2525BCyser
%252520spektaklu%252520Umar%2525C5%252582a%252520klasa%25252C.jpg
http://artyzm.com/obrazy/linke-autobus.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ekRywbCEUPA/TsL8Dx3eogI/AAAAAAAAAB8/K9mFYTWoAbI/s1600/zdzislaw_beksinski++wiele+cia%25C5%2582+%25285%2529.jpg
http://polskiemuzy.pl/(S(ieakizbwwolmpm45qtavkc3v))/images/malarstwo/wspolczesnosc/dudagracz/pelna/chelmonskiemu_babie_lato
.jpg
http://www.culture.pl/image/image_gallery?uuid=a44b3ae3-ba3b-4f25-b8e5-06607c66a6bc&groupId=10162&t=1340189050743
http://wydarzenia.o.pl/wp-content/i/2010/02/MKiDN-Hasior-m.jpg

similar documents