Sukcesy uczniów w I semestrze 2014/2015

Report
Sukcesy uczniów ZSLiZ w roku
szkolnym 2014/2015
Semestr I
Najstarszy konkurs w regionie
XXII Festiwal Piosenki i Poezji Patriotycznej
odbywający się w I Liceum Ogólnokształcącym
imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach udowodnił,
ze młodzież ma uzdolnienia artystyczne.
• II miejsce – Kamila Muchametbaeva (klasa 2LO)
• III miejsce – Paweł Milewski (klasa 3TR)
• VI miejsce – Krystian Barszczewski (klasa 3TR).
Konkurs „Boże Narodzenie z Pokolenia
na Pokolenie”
To cykliczny konkurs gastronomiczny, który po raz drugi odbył
się w pracowni do kształcenia w zawodach hotelarskich i
gastronomicznych.
Gościem specjalnym jest dr Grzegorz Russak, kucharz,
gawędziarz, prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego. W
tym roku królowały pierogi, a mistrzami w ich wykonaniu
okazali się uczniowie klasy czwartej kształcący się w zawodzie
technik rolnik - Jakub Smokowski oraz Mateusz Marczak.
SUKCESY SPORTOWE
Magda Gerwel i Wojtek Luberecki z
dwoma złotymi medalami
W XV Turnieju o Puchar Burmistrza Józefowa
Magdalena Gerwel zdobyła złoto w kategorii juniorek
do 60 kg.
Na najwyższym stopniu podium w kategorii juniorów 65 kg stanął również Wojciech Luberecki.
Uczniowie trenują w Oleckiej Szkole Sztuk Walki Karate
Kyokushin.
SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
Podczas Mistrzostw Powiatu oleckiego SZS drużyna chłopców i dziewcząt
zajęła I miejsce. Natomiast II miejsce w województwie warmińskomazurskim.
Drużyna chłopców w składzie: Łukasz Arciszewski, Krystian
Kramarewicz, Maciej Lejmel, Jakub Żelasko, Kamil Medycki, Arkadiusz
Bandysz, Paweł Galicki, Krystian Siasiński, Dawid Bielecki, Szymon
Rozmysłowicz, Wojciech Luberecki i Adam Skowron.
Drużyna dziewcząt w składzie: Wioletta Barwińska, Magdalena Gerwel,
Izabela Sidoruk, Patrycja Markiewicz, Karolina Mikielska, Natalia
Bandysz, Katarzyna Żukowska, Magdalena Falkiewicz, Dagmara
Jagolicz, Ewa Skowron, Justyna Pawelec, Bożena Bazylweicz.
Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w piłce nożnej
szkół ponadgimnazjalnych
Szkolna drużyna piłki nożnej zdobyła I miejsce w Mistrzostwach Powiatu
Oleckiego SZS w piłce nożnej szkół ponadgimnazjalnych.
Sylwia Ulikowska,
ucz. II klasy liceum, zawodniczka
Oleckiego Stowarzyszenia Nurkowego AMFIPRION otrzymała
Nagrodę Starosty Oleckiego „PERŁA POWIATU OLECKIEGO za
osiągnięcia sportowe.
II Szkolne Mistrzostwa w Pływaniu
o Puchar Dyrektora ZSLiZ
W kategorii dziewcząt najlepsze wyniki uzyskały:
Karolina Stasiukiewicz, Izabela Zamojska, Iwona
Imko.
W kategorii chłopców po raz drugi najlepszy wynik
uzyskali: Jakub Smokowski, Mariusz Złotnik i
Dawid Żurawski.
Łukasz Bartnicki zajął I miejsce w kategorii szkół
ponadpodstawowych podczas zorganizowanego w Ełku
przez Uczniowski Klub Sportowy Turnieju „Szachy w
Oratorium”, a w XII Otwartym Turnieju Szachowego o
Puchar Wójta Gminy Ełk w kategorii „Gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne” zajął II miejsce.
Dominika Krupińska, która kształci się w
zawodzie technik logistyk ze specjalnością
wojskową, jest pierwszą uczennicą ZSLiZ
wpisaną do Wikipedii. Dominika trenuje w
ULKS ŁOŚ Gołdap i reprezentuje Polskę w
zawodach saneczkarskich organizowanych na
całym świecie.
Obchody Dnia Edukacji Narodowej
14 października 2014 r. w Regionalnym Ośrodku
Kultury w Olecku „Mazury Garbate” odbyły się
powiatowo-miejskie uroczystości upamiętniające
rocznicę utworzenia Komisji Edukacji
Narodowej. Jak co roku zostały też wręczone
nagrody Starosty Oleckiego oraz nagrody
Burmistrza Olecka.
Karolina Giełazis,
uczennica klasy I Technikum
Architektury Krajobrazu zajęła
I miejsce, wśród uczniów szkół
ponadgimnazjalnych w konkursie
fotograficznym pt. : „ JESIENNE OBLICZA
PRZYRODY” zorganizowanym przez
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.
Monika Gramacka i Kinga Chmielewska
uhonorowane przez Prezesa Rady Ministrów
Uczennice otrzymały promocję z wyróżnieniem,
osiągając przy tym najwyższą w danej szkole średnią
ocen, wykazują szczególne uzdolnienia w co
najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej
najwyższe wyniki.
Kinga Chmilewska kształci się w II Liceum
Ogólnokształcącego ze specjalnością policyjnopożarniczą, a Monika Gramacka jest uczennicą
Technikum Nr 1.
NAJWYŻSZE WYNIKI W NAUCE
OSIĄGNĘLI:
MONIKA GRAMACKA, ucz.klasy IV technikum (śr.5,33),
otrzymała też stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Najlepsi uczniowie klas licealnych to:
KLASY I- Dawid Jackiewicz, Mateusz Rutkowski,
KLASY II- Kinga Chmielewska (otrzymała stypendium Prezesa
Rady Ministrów), Kamila Muchametbaewa,
KLASY III- Magda Gerwel.
Najlepsi uczniowie klas technikalnych to:
I TH- Paulina Kołpak, Klaudia Kiernozek,
Diana Brynda, Kinga Fiećko,Patrycja Skrocka,
I TG- Natalia Gryniewicz,
I TLa- Martyna Galińska, Maria Puzowska,
II THŻ- Małgorzata Krzesicka,
II TRa- Sylwia Skrocka,
II TLa- Oliwia Olszewska, Magdalena Janiszewska, Łukasz
Golub,
II TLb- Agnieszka Milewska, Emilia Topolska, Monika
Szulińska, Karol Krasnoborski, Agata Jurewicz,
III TLa- Kinga Zarębska,
III TLb- Wojciech Luberecki, Martyna Kempisty,
Anna Jankowska
III THŻ- Karolina Szkup, Karolina Zaręba,
Aneta Krzesicka,
III TRU –Angelika Świerzbin, Katarzyna Żukowska,
Patrycja Truchan,
IV TDG – Krzysztof Szymanowski, Daria Jóźwiak,
IVTBR- Monika Gramacka, Kamila Joanna
Kozłowska, Paulina Dworakowska, Magdalena
Klewicka, Magdalena Jachimowicz, Anna Dzik.
Gratulujemy rodzicom, którym udało
się wpoić dzieciom potrzebę
zdobywania wiedzy, uświadomić, że
„Aby być niepospolicie uczonym,
trzeba zacząć od pospolitego uczenia
się.”(Charles Dickens)

similar documents