NATURA W REKLAMIE

Report
Agnieszka
Romaneczko
PRZYKŁADOWY MATERIAŁ DO ANALIZY
Plan prezentacji
1.
2.
3.
4.
5.
Wprowadzenie: podstawowe informacje o reklamie.
Reklama odwołująca się do stylu życia „w zgodzie z
naturą”.
Przykładowa analiza reklamy wykorzystującej motyw
pejzażu natury.
Materiał do analizy.
Podsumowanie.
Podstawowe informacje o reklamie
CO TO JEST REKLAMA?
 REKLAMA
– oddziaływanie polegające na
perswazji oraz na kształtowaniu opinii, gustów
klienta, stosowane przez producenta i sprzedawcę w
celu takiego poinformowania klienta o towarze czy
usłudze, aby wzbudzić jego zainteresowanie i
nakłonić go do kupna.
Co to jest perswazja?
 PERSWAZJA = przekonywanie – działania językowe
nadawcy tekstu, polegające na nakłanianiu
odbiorcy
(słuchacza/widza/czytelnika)
do
pewnych działań lub do ich zaniechania; także
działania, których celem jest przekonanie do pewnych
idei lub wpojenie zasad i przekonań.
FUNKCJA
PERSWAZYJNA
(NAKŁANIAJĄCA)
FIKCJA UKRYTA (W
PRZECIWIEŃSTWIE DO
ARTYSTYCZNEJ)
OBIEG MASOWY –
OGROMNA
RÓŻNORODNOŚĆ
FORM
REKLAMA
WYTWORZENIE W
ODBIORCY
PRZEKONANIA O
TOŻSAMOŚCI
ŚWIATA FIKCYJNEGO
(PRZEDSTAWIONEGO
W REKLAMIE) Z
PRZECZYWISTYM/
REALNYM
REKLAMA ZE WZGLĘDU NA CEL
POLITYCZNA – nakłania do działania w
postaci głosowania
HANDLOWA – nakłania do zakupu
produktu
SPOŁECZNA – nakłania do przyjęcia
określonej postawy
REKLAMA ZE WZGLĘDU NA
MEDIUM
 PRASOWA
 RADIOWA
 TELEWIZYJNA
 INTERNETOWA
 ZEWNĘTRZNA (m.in. billboardy, gadżety, szyldy,
atrapy produktów, neony)
POSTAĆ LUDZKA –
WYIDEALIOWANA,
ZAWSZE MŁODA I
PIĘKNA, STEREOTYPOWA
PRZESTRZEŃ
IDEALNA,
SZCZĘŚLIWA,
MIT ARKADII
ŚWIAT
PRZEDSTAWIONY
REKLAMY
PRZEDMIOT
ANTROPOMORFIZOWANY
(UOSOBIONY) – UKAZANY
JAKO PRZYJACIEL
CZŁOWIEKA
CZAS
MAGICZNY
ZASADA DZIAŁANIA
 Każdy z nas przyjmuje pewien styl życia i związane z
nim wartości, postawy, zachowania.
 Stylów życia jest wiele i zwykle tworzą rozmaite
kombinacje (jedna osoba może wybrać kilka stylów
życia, może je modyfikować i zmieniać w zależności
od etapu życia).
 Style życia to m.in.: konsumpcyjny, zdobywcy, walki
o ideały, twórczy, poszukujący wiecznych wakacji,
spieszący się, utrzymujący się przy życiu, poświęcający
się pracy czy żyjący w zgodzie z naturą.
ZASADA DZIAŁANIA
 Reklama, chcąc wyjść naprzeciw odbiorcy i jego
potrzeb, odwołuje się do preferowanego stylu
życia.
 Styl ten ukazany jest w idealnej (pożądanej przez
odbiorcę) formie.
 Idealna forma stylu życia możliwa jest do
osiągnięcia dzięki posiadaniu określonego
produktu, do którego kupna nakłania reklama.
Styl życia „w zgodzie z naturą”
Jednym ze stylów życia, do których odwołuje się reklama jest styl życia
„w zgodzie z naturą”.
W reklamach tych wykorzystywany jest motyw idealnego pejzażu
naturalnego , piękna przyrody i wypoczynku na łonie natury, który
daje człowiekowi poczucie spokoju, szczęścia, błogości, odprężenia oraz
zapewnia zdrowie i siły witalne. W języku tych reklam pojawia się
odpowiednie słownictwo:
-natura/naturalny
- środowisko
-zdrowy
- świeży
- czysty
- bio- Eko
MOTYW NATURY
Reklama z motywem natury
Reklama z motywem
natury
Tematem reklamowego
obrazu jest wypoczynek
na łonie natury: kobieta
leży na intensywnie
zielonej łące, w dali
widać góry, a nad nimi –
bezchmurne, idealnie
błękitne niebo.
2. Barwy wnoszą walor
spokoju, relaksu,
wyciszenia, a soczysta
zieleń – skojarzenie z
siłami witalnymi
natury, zdrowiem.
3. Z prawej strony postaci
pada jasne, ciepłe,
naturalne światło
słoneczne.
1.
Reklama z motywem
natury
Kobieta (atrakcyjna
blondynka)
przyjmuje pozycję
zrelaksowaną. Na
twarzy widać
skupienie i
zadowolenie.
2. W sloganie akcentuje
się naturalność
produktu i jego
pochodzenie : z ziół,
które są na
wyciągnięcie ręki, dane
prosto z natury - z
soczyście zielonej łąki.
3. Smak jest puszysty,
czyli przyjemny, bo to
co pochodzi z natury
– jest zdrowe i
przyjemne, jak relaks
na łące.
1.
Reklama z motywem
natury
1. Motyl symbolizuje
lekkość smaku, a
jego biel –
świeżość i
czystość.
2. Pejzaż i postać są
rozmyte – to pewna
wizja idealna
możliwa do
osiągnięcia dzięki
ukazanemu na
pierwszym planie, w
wyostrzeniu i
powiększeniu –
produktowi.
Reklamy z motywem natury
Naturalny pejzaż okazuje się być idealnym tłem i kontekstem do
reklamy produktów z bardzo różnych dziedzin: produkty spożywcze,
kosmetyki, sieci telefonii komórkowej, motoryzacja, nowe
technologie czy odzież i obuwie. Dzieje się tak, ponieważ przyroda to
najbardziej naturalne, zdrowe i pierwotne otoczenie człowieka.
Piękny pejzaż od zawsze oddziaływał na wrażliwość estetyczną
człowieka i kojarzył się zarówno z przestrzenią wypoczynku, relaksu,
spokoju, kontemplacji, jak też z miejscem, gdzie spędzamy czas
aktywnie – bawiąc się czy uprawiając sport. Natura kojarzy się zatem
z tym, co dobre, przyjemne, zdrowe, piękne i zapewniające szczęście.
Okazuje się również, że za pomocą obrazów natury można
reklamować nie tylko produkty, ale sam krajobraz czy artykuły i
działania mające chronić naturalne środowisko.
Hasło reklama [w:] Współczesny słownik języka polskiego, pod
red. B. Dunaja, Warszawa 2007, T. 2., s. 1526.
2. Hasło perswazja językowa [w:] Nauka o języku, pod red. A.
Markowskiego, Warszawa 2006, s. 198.
3. Materiały z zajęć prowadzonych przez dr Pawła Nowaka i dr
Urszulę Majer-Baranowską na UMCS w Lublinie.
4. Źródło ikonografii: obrazy udostępniane przez wyszukiwarkę
www.google.pl w zakładce „Grafika”.
1.
Niniejszym informuję, że zaprezentowany
materiał ikonograficzny został wykorzystany
jedynie do celów analizy tekstów kultury w
postaci reklam. Prezentacja nie miała celów
marketingowych, a autorka nie utożsamia się z
żadną z wymienionych marek i tym samym nie
prowadzi działań kryptoreklamowych.
Agnieszka Romaneczko
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ I ZAPRASZAM DO DYSKUSJI

similar documents