Chamo w Polsce

Report
Chamo w Polsce
Andrzej Padziński
BG UP Lublin
Plan
• Chamo – sytuacja bibliotek w Polsce
• Przykłady wdrożeń
• Lista problemów
VTLS/Virtua w 20
miejscach
• 21 baz
• NUKAT
• 29 bibliotek
Wdrożenia Chamo
Biblioteka Uniwersytetu 1.135.2 + iPortal
Gdańskiego
Biblioteka Gdańska PAN 1.135.2 + iPortal
Biblioteka Uniwersytecka
1.114 + iPortal
w Warszawie
Wojewódzka Biblioteka
1.133
Publiczna w Lublinie
Biblioteka Główna UP w
1.136
Lublinie
Przygotowania do
wdrożenia
NUKAT
Biblioteka Jagiellońska
Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego JPII w Krakowie
Biblioteka Główna AGH w Krakowie
Biblioteka Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie
• Biblioteka Narodowego Instytutu im. F. Chopina w
Warszawie
•
•
•
•
•
Brak Chamo
• Biblioteka Politechniki Gdańskiej
• Konsorcjum (Gdańsk, Słupsk, Kartuzy,
Wejherowo)
• Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie
• Wspólna baza 8 (AWF, ASP, AMuz, MCK,PWST,
UR, PAU, IEiSZPAN) w Krakowie
• Biblioteka Uniwersytecka KUL w Lublinie
• Biblioteka UMCS w Lublinie
• Biblioteka Politechniki Lubelskiej
• Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
• Biblioteka Ossolineum
Pytania do VTLS Inc.
Ostatnia wersja iPortal – 2013.x
• Jakie jest oficjalne stanowisko w sprawie iPortal dla
bibliotek bez Chamo?
• Co mają robić biblioteki, które nie mogą kupić
Chamo?
• Na jakie zniżki na Chamo mogą liczyć polskie
biblioteki?
Prezentacja wdrożeń
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego
http://katalog.bg.ug.edu.pl/
Biblioteka Gdańska PAN
http://153.19.98.160:8080/
BUW
http://chamo.buw.uw.edu.pl:8080/
WBP Lublin
http://lubicz3.wbp.lublin.pl:8080/
BG UP Lublin
http://katalog.up.lublin.pl/
BG UP Lublin
•
•
•
•
•
•
•
•
http://katalog.up.lublin.pl/
http://polup.up.lublin.pl:8080/
LCC
Trzy widoki z filtrami
Rezerwacje on-line
Wydruk rewersów
Zotero
RSS
Lista zgłoszonych
problemów
• Przygotowana w ramach prac Zespołu
Koordynacyjnego
• 29 problemów (bugs i enhancemensts)
• NUKAT i 4 biblioteki (BUW, BUG, BJ, BG UPL)
• W większości z poprzedniego roku
• Tym razem szybka reakcja VTLS
o Weryfikacja listy
o TSR dla każdego problemu
o Chęć rozwiązania problemów
Zgłoszone problemy
•
•
•
•
•
•
•
Prezentacja danych – 9
Wyszukiwanie – 6
Zamówienia – 5
Indeksowanie – 3
Interfejs – 3
Podręcznik – 2
Panel bibliotekarza - 1
Status
•
•
•
•
•
Closed - 10
A (do realizacji) – 8
B (odrzucone) – 6
Ponownie otwarte – 3
Wymagają wyjaśnień – 2
Czego brak w podręczniku?
• Opisów postępowania z plikami pomocy
• Wielu szczegółów dotyczących indeksowania i
faset (np. fasety hard-coded)
• Opisu zasad relewancji
• Wielu szczegółów dotyczących zasad pracy z
plikami językowymi (np. dodawanie nowych
etykiet)
• Opisu zasad pracy z plikiem LCC.csv
• Opisu zawartości katalogów ChamoHome i chamox.xxx

similar documents