Etnicitet och Nationalism

Report
ETNICITET OCH NATIONALISM
NATIONALISM
Ända sedan medeltiden har nationalism och
nationalitetsproblem spelat en viktig politisk roll
för utvecklingen inom och mellan stater.
 Nationalismens grundide är att det internationella
systemet ska vara uppbyggt av nationalstater, det
vill säga av stater som motsvarar nationerna.
 Nationalismen utgår från att det finns ett folk, en
nation, som knyts samman av en gemensam
nationell identitet och att deras idéer och
intressen tas tillvara inom ett geografiskt
avgränsat området – ett territorium.

NATIONALISM OCH ETNICITET

Nation, nationalitet och nationalism blandas
ofta ihop med etnicitet. Etnicitet är något som
utmärker en etnisk grupp d v s en folkgrupp
med:
EGET URSPRUNG
EGET SPRÅK
EGEN KULTUR
EGEN HISTORIA
EGEN TRO - RELIGION
ETNICITET




Etnicitetsbegreppet började användas på 1970-talet
Ofta när man pratar om etnicitet handlar det om
minoriteter, som exempelvis finländare eller kurder i
Sverige,
Men det kan också vara ett majoritetsfolk inom ett land,
exempelvis svenskar i Sverige.
Mycket förenklat kan man säga att skillnaden mellan
nationalism och etnicitet är att nationalism är en
personlig upplevelse av nationell samhörighet, medan
man föds in i den etniska gruppen
GRÄNSER SOM FÖDER GRÄNSER?
Nationalism och etnicitet kan sägas ha ett politiskt
inflytande, främst när det gäller
sammanbindningen av stat, nation och territorium.
 Inom stater med en splittrad befolkning strävar
man från statsmakternas sida efter att skapa en
känsla av samhörighet för att få stöd för sin politik
 I vissa stater har man lyckats med detta andra inte

VI OCH DOM
•Etnisk
rensning är ett uttryck
som används vid etniska
konflikter.
•Uppstod
under inbördeskriget
i f.d. Jugoslavien under första
halvan av 1990-talet
Vid etnisk rensning är syftet
att få en etnisk ”ren”
befolkning i landet
•
•Detta
genomförs genom att
”främmande folkgrupper”
antingen tvångsförflyttas med
våld eller likvideras(mördas).
ETNISK RENSNING

similar documents