File

Report
SELAMAT DATANG KE KURSUS
TEKNOLOGI WORKSHOP 1
Disediakan Oleh:
Mohd Suri Bin Saringat
Pensyarah Jabatan kejuruteraan
Mekanikal
Politeknik Merlimau Melaka.
MASUK
KELUAR
PAPARAN ISI KANDUNGAN
ISI KANDUNGAN
• PENCEGAHAN KEMALANGAN
• FAKTOR MENCEGAH KEMALANGAN
• KESELAMATAN MENGGUNAKAN ALATAN
TANGAN
• KESELAMATAN DIDALAM BENGKEL
• KESELAMATAN MENGGUNAKAN MESIN
PENCEGAHAN KEMALANGAN
• APAKAH MAKSUD KEMALANGAN?
• IA MERUPAKAN SESUATU YANG TIDAK
DIKEHENDAKI,TIDAK DIRANCANG DAN TIDAK
DISUKAI
• KEMALANGAN YANG MENIMPA AKAN
MENYEBABKAN BERLAKUNYA 3K IAITU
• 1-KEROSAKKAN
• 2-KURANG UPAYA
• 3-KEMURUNGAN
PENCEGAHAN KEMALANGAN
• SEBAB BERLAKUNYA KEMALANGAN
I didn’t know !!! ...
FAKTOR MENCEGAH KEMALANGAN
•
•
•
•
1- TABIAT BEKERJA
2- KESELAMATAN DIRI SENDIRI
3- KESELAMATAN SEMASA MENGGUNAKAN MESIN
4- KEKEMASAN TEMPAT BEKERJA
TABIAT BEKERJA
• Para pelajar dikehendaki mempunyai semangat dan
tabiat bekerja yang baik semasa di dalam woksyop
bagi mencegah kemalangan dianataranya:
 Mengutamakan Kebersihan dan kekemasan pakaian
 Mempunyai sikap dan tanggungjawab terhadap diri
sendiri
 Bertimbang rasa terhadap kebajikan rakan sekelas
Menumpukan sepenuh perhatian dan tenang ketika
bekerja
Tidak gopoh semasa melakukan sebarang kerja amali
KESELAMATAN
KESELAMATAN DIRI SENDIRI
• Pakai pakaian keselamatan yang sesuai dengan
tempat bekerja dan aktiviti amali yang dilakukan
• Rambut hendaklah sentiasa kemas dan pendek.
Rambut yang panjang boleh tersangkut pada
mesin yang berputar atau alat-alat lain.
• Elakkan daripada memakai barang-barang
perhiasan seperti jam tangan, cincin, rantai kerana
barang-barang tersebut boleh tersangkut pada
mesin dan alat-alat lain.
PAKAIAN SEMASA BERADA DI
BENGKEL
BAHAYA-BAHAYA DIDALAM
BENGKEL
• Takrifan bahaya
• -Sesuatu
yang berpotensi untuk
mengakibatkan kecederaan samaada
kepada keselamatan atau kesihatan
seseorang.
MARI KITA
TENGOK
JENIS-JENIS BAHAYA
PHYSICAL HAZARDS
CHEMICAL
HAZARDS
• mechanical
• electrical
• ergonomic
• noise/vibration
• height
• heat
• pressure
• etc.
• Gas/vapour
• dust/mist/fumes
• etc.
PSYCHOSOCIAL
HAZARDS
• sexual harassment
• peer pressure
• neighbour/family
• drug abuse
• etc.
SESEORANG
DI TEMPAT
KERJA
BIOLOGICAL HAZARDS
• bacteria/virus/spore
• vegetable dust
10
BAHAYA KIMIA
• Bahaya yang dihasilkan apabila terdedah
kepada kimia berbahaya :
• Habuk/Fibre, Wasap(Fumes),
Asap,Aerosol, Gas dan Vapor.
• Kesan pendedahan
• Carcinogen (kanser), Merosakkan sistem
badan,
• Dermatitis (penyakit kulit)
11
PENDEDAHAN KEPADA ASAP
KIMPALAN
12
HABUK
SILICA (SIO2)
13
IMBASAN PARU-PARU PEKERJA
PEMBINAAN YANG MENGHIDAP SILICOSIS
Lung changes
54 y.o.
61 y.o.
14
KESELAMATAN SEMASA
MENGGUNAKAN MESIN
15
KESELAMATAN SEMASA
MENGGUNAKAN MESIN
16
KESELAMATAN SEMASA
MENGGUNAKAN MESIN
17
KESELAMATAN SEMASA
MENGGUNAKAN MESIN
18
KESELAMATAN SEMASA
MENGGUNAKAN MESIN
Noise level (dBA)
Duration of Exposure
85
16 hours
90
8 hours
100
2 hours
105
1 hours
110
30 minutes
115
15 minutes
19
HABA
20
KESELAMATAN SEMASA
MENGGUNAKAN MESIN
• Radiasi
• Proses dimana tenaga dalam bentuk
pancaran (cahaya, kepanasan dll) di
hantar melalui ruang dari atom dan molikul
dimana ia mengalami perubahan
dalaman.
• X-ray, Welding ray, matahari
• Kesan
• Selaput pada mata, kulit mengelupas,
kanser.
21
KESELAMATAN SEMASA
MENGGUNAKAN MESIN
Ergonomik
• Merangkumi hubungan antara manusia
dan mesin dengan merekabentuk
keadaan persekitaran kerja supaya sesuai
dengan fizikal dan mental karektor kerja.
• Kesan:
• Kecederaan akibat pergerakan berulang,
mengangkat beban berat, kedudukan
statik dll
22
BEFORE
23
AFTER
24
SAFETY MEASURES
• SAFE GUARDING
25
KEKEMASAN TEMPAT KERJA




H OUSEKEEPING : 5S
E XHAUST & VENTILATION
L ABELLING & CODING
P ROTECTIVE GUARDING
KEKEMASAN TEMPAT KERJA
•S EIRI
- S isih - S egregate
• S EITON
- S usun - S ystemise
• S EISO
- S apu - S anitize
• S HIKETSU - S eragam – S tandardize
• S HITSUKE - S entiasa amal – S elf discipline
KEKEMASAN TEMPAT KERJA
• Perkara yang perlu diamalkan untuk menjaga
keselamatan semasa didalam bengkel ialah :
• Jangan biarkan alatan bersepah diatas lantai.
• Elakan daripada minyak atau gris tertumpah diatas
lantai. Lap sehingga tiada kesan licin diatas lantai
jika terdapat minyak atau gris diatas lantai
woksyop.
• Jangan biarkan tatal atau serpihan logam
bersepah diatas lantai dan disekeliling mesin.
• Ruang woksyop hendaklah mempunyai
pengedaran udara yang baik. Mempunyai tanda
garis keselamatan kawasan bekerja dan laluan
berjalan.
KEKEMASAN TEMPAT KERJA
• Woksyop hendaklah sentiasa mempunyai laluan
serta pintu kecemasan.
• Alatan pencegahan kebakaran juga hendaklah
diletakkan ditempatkan yang sesuai, mudah dilihat
dan dicapai jika berlaku kebakaran.
KESIMPULAN
• SASARKANLAH KEPADA YANG LEBIH TINGGI KERANA
KITA MAMPU MENCUBA TETAPI TIDAK SEMUA YANG
KITA KEHENDAKI AKAN KITA DAPATI

similar documents