programy-i-projekty-realizowane-w-szkole-2

Report
PROGRAMY
I PROJEKTY
REALIZOWANE
W SZKOLE
W LATACH 2007/2012
PROGRAMY I PROJEKTY
 Od
1 września 2011 roku realizujemy
program unijny ‚ Uczę się dla siebie”, w
ramach którego odbywają się zajęcia
wyrównawcze w oddziale przedszkolnym i
klasach I- III, zajęcia wyrównawcze z j.
polskiego w klasach IV- VI , a także
zajęcia dla uczniów uzdolnionych z
matematyki, przyrody i zajęcia
komputerowe. Uczniowie uczęszczają
również na zajęcia języka angielskiego
„UCZĘ SIĘ DLA SIEBIE”- oddział
przedszkolny
„UCZĘ SIĘ DLA SIEBIE”- klasa II
„UCZĘ SIĘ DLA SIEBIE”- zajęcia
komputerowe
„UCZĘ SIĘ DLA SIEBIE”- zajęcia
komputerowe
PROGRAMY I PROJEKTY
„ Owoce w szkole”
Program „Owoce w szkole” skierowany jest do
uczniów klas I – III szkół podstawowych. Celem
programu „Owoce w szkole” jest
długoterminowa zmiana nawyków
żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez
zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich
codziennej diecie, na etapie na którym
kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz
propagowanie zdrowego odżywiania poprzez
działania edukacyjne realizowane w szkołach
podstawowych.

„ OWOCE W SZKOLE”
PROGRAMY W SZKOLE
-
„ Szklanka mleka ”
 Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie
dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z
zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu
dnia zapewnia dzieciom i młodzieży
szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje
energii.
PROGRAMY W SZKOLE”
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM „ SZKOŁA BEZ
PRZEMOCY”
 Celem Programu jest przeciwdziałanie
przemocy w polskich szkołach przez
zwiększenie świadomości problemu,
zmianę postaw wobec przemocy, a także
dostarczenie szkołom konkretnego
wsparcia i narzędzi, które skutecznie i
systemowo zwalczałyby to zjawisko
„ DZIEŃ BEZ PRZEMOCY”
DZIEŃ BEZ PRZEMOCY
MARSZ PRZECIWKO PRZEMOCY
MARSZ PRZECIWKO PRZEMOCY
DZIEŃ BEZ PRZEMOCY
DZIEŃ BEZ PRZEMOCY
DZIEŃ BEZ PRZEMOCY
DZIEŃ BEZ PRZEMOCY
DZIEŃ BEZ PRZEMOCY
PROGRAMY I PROJEKTY
„ BEZPIECZNIE Z KUBUSIEM PUCHATKIEM”
 Celem akcji jest uczenie dzieci
bezpiecznych zachowań nie tylko na
drodze, ale i w innych sferach ich
aktywności: w domu, w szkole, czy w
czasie zabawy.
PROGRAMY I PROJEKTY
„ WARZYWA I OWOCE SĄ NA 5”
Celem
programu „5 porcji,
warzyw, owoców lub soku” jest
zwiększenie świadomości na
temat prawidłowych nawyków
żywieniowych
WARZYWA I OWOCE SĄ NA 5DZIEŃ JABŁKA
WARZYWA I OWOCE SA NA 5DZIEN JABŁKA
WARZYWA I OWOCE SĄ NA 5DZIEN MARCHEWKI
WARZYWA I OWOCE SĄ NA 5DZIEŃ BURACZKA
ROBIMY PYSZNE KANAPKI
PROGRAMY I PROJEKTY
„
Nie pal przy mnie proszę”- profilaktyka
antynikotynowa
 „ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”
 „ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIAZANIE”
PROGRAMY I PROJEKTY
 Innowacje
pedagogiczne :
 - Klasa teatralna „ Krasnoludki” – kl. I –
autor programu mgr Zdzisława Biedrzycka
 - Matematyczna w kl. IV- „ Matematyka
jest miarą wszystkiego”- autor mgr
Agnieszka Pyrzyńska
 - Teatralno- dramowa w kl. IV- VI „ Ogród
twórczości” – autor mgr Helena
Sobczyńska
Klasa teatralna” Krasnoludki”
KLASA TEATRALNA
” Krasnoludki”
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE,
KOŁA ZAINTERESOWAŃ






UKS „ Młodzik” - zajęcia sportowe
• Zajęcia wyrównawcze dla oddziału
przedszkolnego oraz klas : I, II, III – program
” Uczę się dla siebie’
• Zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla
klas IV- VI - program „ Uczę się dla siebie”
• Zajęcia przyrodnicze dla uczniów
uzdolnionych- program „ Uczę się dla siebie”
• Zajęcia matematyczne dla uczniów
uzdolnionych – program ‘ Uczę się dla siebie
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE,
KOŁA ZAINTERESOWAŃ








Zajęcia komputerowe - 2 grupy – program „ Uczę się
dla siebie”
•
Nauka gry na instrumencie - ( sobota), zajęcia z
nauczycielem ze Szkoły Muzycznej w Płońsku
•
Nauka tańca towarzyskiego – piątek po zajęciach
lekcyjnych – zajęcia z instruktorką tańca towarzyskiego
•
Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej - zajęcia z KN
•
Zajęcia rytmiczno- ruchowe dla klasy III- zajęcia z KN
•
Koło plastyczne dla klas IV- VI- zajęcia z KN
•
Zbiórki zuchowe- zajęcia z KN i praca społeczna
nauczyciela
•
Zbiórki harcerskie- zajęcia z KN i praca społeczna
nauczyciela
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE







Szkolne Koło PCK
Zajęcia terapeutyczne
Zajęcia logopedyczne
Koło Misyjne- zajęcia z KN
Język angielski w oddziale przedszkolnym –
zajęcia z KN
Język angielski dla uczniów uzdolnionych –
projekt „ Uczę się dla siebie”
Gimnastyka korekcyjna- zajęcia z KN
ZAJĘCIA DODATKOWE
W
oddziale przedszkolnym dwa lata
temu wprowadzony został j. angielski
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY




II miejsce w klasyfikacji drużynowej w V Turnieju
Tenisa Stołowego Uczniów Szkół Podstawowych o
Mistrzostwo Gminy Załuski- 2012
II miejsce w powiatowym Turnieju tenisa
stołowego chłopców - 2012
III miejsce w mistrzostwach powiatu w tenisie
stołowym oraz Gminnym Turnieju Tenisa
Stołowego o Mistrzostwo Gminy Załuski- 2011 r.
II miejsce w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego o
Mistrzostwo Gminy Załuski
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY




III miejsce w klasyfikacji drużynowej Gminnego
Turnieju Tenisa Stołowego O Mistrzostwo Gminy
Załuski- 2011
III miejsce w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej:
„ Młodzież zapobiega pożarom”;
Gminny Konkurs Plastyczny : „ Powódź, pożar,
dniem i nocą straż przychodzi Ci z pomocą”- II
miejsce w kategorii wiekowej 6-8 lat oraz I miejsce
w kategorii 9-12 lat - 2011
Konkurs w ramach projektu: „ Las w mojej gminie „
org. Nadleśnictwo Płońsk- I miejsce w kategorii
Fotografia – 2012
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY





I miejsce w gminnym konkursie na gazetkę szkolną
„ Moja Gmina Załuski” – 2011
I miejsce w Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież
zapobiega pożarom”- 2010 r.
I miejsce w Powiatowych eliminacjach
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej”
I miejsce w Powiatowym Etapie Konkursu
Plastycznego: „ Klęska , powódź, czy huraganstraż pożarna ci pomaga
III miejsce w zawodach Mistrzostwa Gminy Załuski
w piłce nożnej szkół podstawowych – 2009
OSIĄGNIĘCIA SZKOŁY
 III
miejsce w Mistrzostwach powiatu w
unihokeju chłopców- drużynowo- 2009 i
2010
 III miejsce w Gminnym Turnieju „ Szkoła
Przyjazna Środowisku’- 2008
 III miejsce w Gminnym Konkursie
ekologicznym:” Ty też możesz zostać
ekologiem”- 2008
KONKURSY PRZEDMIOTOWE
*
Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „
Przeszłość jest to dziś,, tylko cokolwiek
dalej” – 1 uczennica zakwalifikowała się
do etapu rejonowego w 2009
 * Historia- Ogólnopolski Konkurs historyczny
„ Krąg” – I miejsce w 2010 r.
 * Konkurs polonistyczny MULTITESTlaureatka w 2010 r.
KONKURSY PRZEDMIOTOWE




Wojewódzki Konkurs Matematyczny – 1 uczeń
zakwalifikował się do etapu rejonowego w
2011r.
* 10 Mistrzostwa Warszawy w tabliczce
mnożenia- III miejsce wśród drużyn
debiutujących
* Matematyczny Konkurs Meridian – 3
uczniów zakwalifikowało się do II etapu w
2012r.
* Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „
FOX’- wynik bardzo dobry 1 ucz. w 2011 r.
 Prezentację
przygotowała:
mgr Ewa Dylewska

similar documents