Projekt * Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie* wspó

Report
PRZEBUDOWA TOROWISK
TRAMWAJOWYCH
WRAZ Z SIECIĄ TRAKCYJNĄ
W SZCZECINIE
w ciągu komunikacyjnym na odcinku
od ul. Energetyków poprzez
ul. Gdańską, do Basenu Górniczego
wraz z pętlą tramwajową
Projekt „ Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” współfinansowany przez Unię Europejską
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2014
Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-024/12-00
Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie jest realizowana
w ramach Projektu „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie„
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszy
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku,
Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitarnych pod
numerem POIŚ 7.3.23.
Beneficjent - Gmina Miasto Szczecin
Umowa na dofinansowanie została podpisana 11 października 2013 roku.
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 273 443 215,80 zł.
Dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 131 170 000,00 zł.
Projekt „ Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” współfinansowany przez Unię Europejską
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2014
Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-024/12-00
Zakres całego projektu obejmuje:
1. przebudowę i rozbudowę zajezdni tramwajowej Pogodno,
2. przebudowę tramwajowej infrastruktury transportowej
w następujących lokalizacjach :
1) ciąg komunikacyjny ul. Ks. P. Wawrzyniaka (682 mtp.),
2) ciąg komunikacyjny al. Al.. Piastów (3 735 mtp.)
3) rozjazdy przy skrzyżowaniu ul. Jagiellońska i al. Bohaterów
Warszawy (162 mtp.),
4) ciąg komunikacyjny od ul. Energetyków poprzez ul.
Gdańską, do Basenu Górniczego wraz z pętlą tramwajową,
(8 296 mtp.)
5) węzeł komunikacyjny Brama Portowa (1 679 mtp.)
Zaplanowano do przebudowy torowiska tramwajowe:
- w ciągach komunikacyjnych ok. 14 443 mtp.
- na zajezdni tramwajowej ok. 5 650 mtp.
Projekt „ Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” współfinansowany przez Unię Europejską
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2014
Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-024/12-00
OPIS ZADANIA
INWESTYCYJNEGO
Projekt „ Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” współfinansowany przez Unię Europejską
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2014
Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-024/12-00
Przebudowa torowiska tramwajowego w ul.
Energetyków, Gdańska, Basen Górniczy
Zakres prac obejmuje między innymi przebudowę:
- torowiska tramwajowego,
- sieci trakcyjnej,
- infrastruktury peronowej wraz z ustawieniem nowych wiat i montażem
wygrodzeń,
- obiektów znajdujących się na pętli tramwajowej Basen Górniczy,
oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na przejazdach
samochodowych
W ramach tego zadania zostanie przebudowane ok. 8 296 mtp. torowiska
tramwajowego
Projekt „ Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” współfinansowany przez Unię Europejską
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2014
Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-024/12-00
Dla poprawy funkcjonalności komunikacji miejskiej torowiska na odcinkach :
- od mostu Długiego do ul. Celnej
- ul. Celna do przystanku Energetyków wraz z przystankiem Energetyków
- na wiadukcie drogowym nad Bulwarem Śląskim
- most Portowy
- od mostu Portowego do przystanku Baltona wraz z przystankiem Baltona
- przystanek Parnica
- przystanek Merkatora
- przystanek Basen Górniczy 2, Basen Górniczy 3, Basen Górniczy 4
będą przebudowane jako odcinki tramwajowo – autobusowe.
Torowisko tramwajowe będzie połączone z trasą szybkiego tramwaju.
Projekt „ Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” współfinansowany przez Unię Europejską
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2014
Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-024/12-00
Zadanie będzie realizowane przez firmę Energopol – Szczecin S.A.
Planowane podpisanie umowy maj 2014r.
Wartość zadania wynosi 79 775 601,99 zł brutto.
Przebudowa zakończy się pod koniec I półrocza 2015 roku.
Projekt „ Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” współfinansowany przez Unię Europejską
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2014
Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-024/12-00
Torowisko tramwajowe w ciągu ul. Gdańskiej
przed przebudową
Projekt „ Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” współfinansowany przez Unię Europejską
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2014
Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-024/12-00
Projekt „ Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” współfinansowany przez Unię Europejską
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2014
Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-024/12-00
Koncepcja przebudowy pętli tramwajowej wraz z obiektami
Projekt „ Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” współfinansowany przez Unię Europejską
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2014
Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-024/12-00
Projekt „ Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” współfinansowany przez Unię Europejską
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2014
Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-024/12-00
Projekt „ Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” współfinansowany przez Unię Europejską
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2014
Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-024/12-00
Dziękuję za uwagę
Projekt „ Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” współfinansowany przez Unię Europejską
z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2014
Umowa o dofinansowanie nr POIS.07.03.00-024/12-00

similar documents