Fortyfikacje w Poznaniu - Natura 2000 a turystyka

Report
Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000:
specjalny obszar ochrony siedlisk - miejsca zimowania nietoperzy.
-Powierzchnia 137,4 ha
Kod obszaru: PLH300005
kraj PL -Polska
Rodzaj obszaru H (habitat)
-obszar siedliskowy
województwo
wielkopolskie
miejsce na liście
w regionie
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 (skrócona nazwa Sieć Natura 2000)
to forma ochrony przyrody wprowadzana we wszystkich krajach Unii Europejskiej jako
dodatkowy system ochrony przyrody.
Obszary Natura 2000 w całej Unii Europejskiej wyznacza się zgodnie jednakowymi kryteriami naukowymi, które przyjęto
w dyrektywie Rady EWG z 1992r. Podstawę prawną dla tworzenia sieci NATURA 2000 stanowią dwie unijne dyrektywy:
-Dyrektywa Ptasia w sprawie ochrony dzikich ptaków (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dn.2.IV.1979r.)
-Dyrektywa Siedliskowa w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z
dn.21.V.1992r.).
W skład sieci Natura 2000 wchodzą dwa typy obszarów: specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne
obszary ochrony siedlisk. Obszary są bardzo zróżnicowane, obejmują :istniejące tereny chronione
(parki narodowe, rezerwaty) ,obszary w ogóle nie planowane do objęcia ochroną o zróżnicowanym
krajobrazie rolniczym, obszary miejskie, obszary dużej różnorodności gatunkowej.
Celem wyznaczania obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej jest:
-powstrzymanie wymierania gatunków zwierząt i roślin;
-ochrona różnorodności biologicznej Europy przez monitorowanie jej stanu i zachodzących zmian;
-skuteczna ochrona zagrożonych ekosystemów (ochrona siedlisk),gatunków roślin i zwierząt, a w sposób
szczególny ptaków.
Poszczególne kraje członkowskie są odpowiedzialne za zachowanie na obszarach wchodzących w skład
sieci NATURA 2000 chronionych walorów w stanie niepogorszonym. Ochrona obszaru w ramach sieci
nie wyklucza jego gospodarczego wykorzystania, a często nawet sprzyja jego rozwojowi.
Każdy kraj sam przygotowuje propozycję sieci na swoim terytorium.
W Polsce podstawą prawną wyznaczania obszarów Natura 2000 jest ustawa o ochronie przyrody z 2004r.
W tym:
- zewnętrzny pierścień fortyfikacji otaczający XIX-wieczny
Poznań w odległości 3,5-5,5 km od centrum :
9 fortów głównych (I-IX) i 9 pośrednich(Ia-IXa)
oddalonych od siebie ok. 3 km;
-Cytadela (Fort Winiary);
- bunkier na Sołaczu;
Obszar w większości nie jest chroniony.
Forty: I, IIIa, V, VIa, VIIIa oraz IVa są chronione jako użytki
- bunkier na al. Wojska Polskiego;
ekologiczne.
- bunkier na ul. Mazowieckiej.
Własność zróżnicowana: Skarbu Państwa, komunalna i prywatna.
Poznań
Fort Va
(Bonin)
Fort VI
(Tietzen)
Fort VIa
(Stockhausen)
Fort VII
(Columb)
bunkry(Sołacz,al.Woj
ska Polskiego,ul.Mazowiecka)
Fort VIIa
(Stritha)
Fort V
(Waldersee I)
Fort Iva
(Waldersee II)
Fort IV
(Hake)
Fort IIIa
(Prittwitz)
Fort Winiary
(Cytadela)
Fort III
(Graf-Kirchbach)
Fort VIII
Fort IIa
Fort VIII a
Fort II
(Grolman)
(Thümen)
(Rohr)
(Stülpnagel)
Fort IX
Fort Ia
Fort IXa
Fort I
(Brünneck)
(Witzleben)
(Boyen)
(Röder)
Fortyfikacje to ostoja rzadkich roślin rosnących wewnątrz bunkrów oraz bardzo cenne miejsca
zimowania nietoperzy. Aż 13 obiektów znajduje się na liście 120 największych zimowisk nietoperzy w
Polsce. Schronienie znajdują tu ważne dla Europy gatunki jak (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej):
mopek ( Barbastella barbastellus)
Zagrożenia
nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme)
Zmiany mikroklimatu w budowlach,
nocek Bechsteina (Myotis bechsteini)
płoszenie zwierząt w okresie zimowym.
nocek duży (Myotis myotis)
oraz inne chronione gatunki nie wymienione w załączniku: mroczek późny (Eptesicus serotinus) ,nocek
rudy (Myotis daubentonii) ,nocek wąsatek (Myotis mystacinus) ,nocek Natterera (Myotis nattereri) ,gacek
brunatny (Plecotus auritus) ,gacek szary (Plecotus austriacus).
Fort I to czwarte pod względem liczebności zimowisko nietoperzy w Polsce ( 2001r.-ok.1059 osobników).
Informacji o obszarze udzielają:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu - ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, tel. 61 8311177;
Wojewódzkie Centrum Informacji Turystycznej - Stary Rynek 59/60, 61-772 Poznań,tel.61 852-61-56;
Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna - Plac Kolegiacki 17 p. 260, 61-841 Poznań, tel:61 8785696;
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" - ul. Stolarska 7/3, 60-788 Poznań, tel. 61 6628606
Poznańskie fortyfikacje w postaci fortów porozrzucanych po całym mieście to
atrakcyjna propozycja nie tylko dla wielbicieli przyrody, ale również miłośników
fortyfikacji i przygody. Na Wzgórzu Cytadeli (na północ od Starego Miasta) znajduje się
Fort Winiary otoczony przepięknym parkiem. Można tu wypocząć w otoczeniu zieleni
i kwiatów, dla aktywnych wyznaczono ścieżki rowerowe. W pozostałościach fortyfikacji
mieści się Muzeum Uzbrojenia z ekspozycją sprzętu wojskowego. Na stoku wzgórza
jest cmentarz żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej. Nie brakuje też
historycznych pomników. Muzeum Armii "Poznań” w Estakadzie Zachodniej Fortu
Winiary dokumentuje historię wojskowości wielkopolskiej od Powstania Wielkopolskiego
FORT VII
po kampanię wrześniową 1939.
W Forcie VII urządzono Muzeum Martyrologii Wielkopolan.
Fort III udostępniony jest dla zwiedzających od maja do września. Można
zobaczyć zarówno nadziemną jak i podziemną część fortyfikacji. Znajduje się
na terytorium Nowego ZOO. Ogromny ogród zoologiczny pełny różnorodnych
zwierząt i roślin przyciąga zwiedzających Słoniarnią – jedyną taką atrakcją w
Polsce.
Pozostałe fortyfikacje Twierdzy Poznań równie ciekawe, niestety można na
co dzień oglądać tylko za ogrodzeniem. Miłośnicy historii mają możliwość ich
FORT WINIARY
zwiedzenia podczas tzw . Fortecznych Weekendów.
SŁONIARNIA
Poznań jest stolicą Wielkopolski. Tętni życiem i oferuje turystom mnóstwo atrakcji.
Bogata oferta noclegowa i gastronomiczna umila pobyt. Na miłośników historii czeka Ostrów Tumski
- siedziba pierwszych Słowian z piękną gotycką Katedrą , gdzie pochowano Mieszka I i Bolesława
Chrobrego. Liczne muzea - m.in. Muzeum Historii Miasta Poznania, Muzeum Instrumentów Muzycznych,
Muzeum Walk Niepodległościowych, Muzeum Narodowe, Muzeum Sztuk Użytkowych. Przepiękne
kościoły, Zamek Królewski oraz Stare Miasto z Ratuszem na szczycie, którego można zobaczyć
legendarne trykające się koziołki.
Miłośnicy przyrody mogą podziwiać tropikalną roślinność w największej w Polsce Palmiarni, zwiedzić ZOO lub
iść nad Jezioro Maltańskie usytuowane w centrum miasta. Wielbiciele sporu mogą korzystać z kompleksów
sportowo-rekreacyjnych oferujących stoki narciarskie do uprawiania sportów zimowych, letni tor saneczkowy,
mini golf, wypożyczalnię sprzętu sportowego. Termy Maltańskie zadowolą miłośników aquaparków.
Warto zobaczyć nowy Stadion, miejsce rozgrywek najbliższych mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012.
Poznań to również bogate centrum kultury z ogromnym zapleczem teatrów, kin, sal koncertowych,
gdzie odbywają się liczne imprezy i festiwale.
Międzynarodowe Targi Poznańskie słynne na całym świecie przyciągają licznymi wystawami.
ŹRÓDŁA:
http://natura2000.org.pl/
http://przyroda.polska.pl/
http://maps.google.pl/maps/ms?ie=UTF8&t=h&oe=UTF8&msa=0&msi
d=115759216796018998617.0004728838d924c7197b7
http://www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl/
http://www.zoo.poznan.pl/
http://www.mmpoznan.pl/373847/2011/6/3/fort-i-odkryje-swojetajemnice?category=news
Prezentację i zdjęcia wykonała
Patrycja Świergiel
uczennica kl. IIe
Gimnazjum im. Polskich
Noblistów w Baranowie

similar documents