mets ja sealsed keskkonnatingmused

Report
METS JA SEALSED
KESKKONNATINGMUSED
Kristi Toomet
Mets
on taimekooslus, mis on
kujunenud puude kasvades.
Eesti pinnast umbes 50% ehk
pool on kaetud metsaga.
Kõige metsarohkemad on
Hiiumaa, Ida-Virumaa,
Pärnumaa.
Satelliidipilt Eestist. Rohelised alad on metsaga kaetud alad
Metsarohkus maailmas
Enamlevinud puud Eesti
metsades
 MÄND
 KUUSK
KASK
Mets
saab oma nimetuse
enamuspuuliigi järgi. Näide:
mets kus kasvab enim
mände on männik, kus
kõige rohkem kaski on
kaasik.
Millised metsi sa veel tead?
KESKKONNATINGUMUSED
METSAS
PÄIKESEKIIRGUS – palju või vähe?
TEMPERATUUR – ühtlasem või ebaühtlasem
kui lagedal alal?
NIISKUS – ühtlane või ebaühtlane?
Metsas kasvab sadu rohttaimede liike
 Siin elab tuhandeid putukaliike
 Metsas leidub suurem osa Eestis olevatest
samblikest ja põõsastest
 Umbes pooles Eesti linnuliikidest on seotud
metsaga
 Eesti umbes 60 imetajaliigist elab metsas
umbes 40
 MIKS?
Puud on elu- ja toitumispaigaks, vaheldusrikkad
elutingimused loomadele ja taimedele

METSARINDED
 Metsas
on erineva kõrgusega taimed.
Kokku moodustavad taimed erinevad
„korrused“ ehk rinded.
 Metsas eristatakse :
 Puurinne (kuused, kased)
 Põõsarinne (toomingas, sarapuu)
 Puhmarinne (kanarbik, mustikas)
 Rohurinne (rohttaimed)
 Sambla- ja samblikurinne
(põdrasamblik)
Kõige
madalamal on maas
kasvavad samblad ja samblikud.
Natuke kõrgemal on rohurinne, kus
kasvavad kõik metsalilled.
Puhmarinne ulatub peaaegu
põlveni ja seal kasvavad mustikas,
pohl ja kanarbik.
Põõsarinne on juba hulka
kõrgemal ja seal kasvab ka
sarapuu.
Kõige kõrgem on puurinne
 Kasutatud


allikad:
http://www.studioviridis.ee/muraste/veeb/i
ndex.php?option=com_content&task=view
&id=24
Kaljula, S., Relve, H. ( 2009).Loodusõpetus 6.
klassile II osa. Lk 47-49

similar documents