3_Kádas_Teleki_Kispál

Report
DIÁKKONFERENCIA
10.A
Miskolc, 2014. június 5.
„ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ”
„KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ”
„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)
A hűtőszekrény működési elve
Kádas Gergő 10. A
A hűtőszekrény feltalálója
A hűtőszekrény elméleti
változata egy másik
feltaláló ötlete volt, bár
Oliver Evans sosem
valósította meg.
Helyette Perkins hozta
létre, és később
szabadalmaztatta a
hűtőszekrényt.
Jacob Perkins (1766-1849)
Hűtőközeg
Hűtőközegként használtak
• ammóniát (először)
• propánt
• metilkloridot
• kén-dioxidot
• freont
• más vegyületeket
Legszívesebben a freont (R-12. R-22)használták a gyártók
Hőszigetelések habosítására is a legalkalmasabb volt.
Freon
• Tulajdonságai:
- Színtelen, szagtalan
- Vegyileg közömbös
- Nem gyúlékony, nem mérgező
• Legnagyobb ipari felhasználói a kozmetikai cégek és a
hűtőgépgyártók
• Káros a környezetre
montreáli egyezmény(korlátozza a
a freonszármazékok használatát)
• Elkezdődött az alternatív gázok kifejlesztése
• Sokáig az R-134a jelű gáz látszott hűtőközegként a befutónak
(drágább)
• Napjainkban:szub- és szuperkritikus szén-dioxid(R-744)
Hűtőgépek fajtái
• Termodinamikai elven működő hűtőgépek:
- Gőzkompressziós hűtőgép.
- Abszorpciós hűtőgép.
- Gőzsugaras hűtőgép.
- Levegő hűtőközegű hűtőgép.
• Nem termodinamikai elven működő hűtőgépek:
- Termoelektromos hűtőgép.
- Termoakusztikus hűtőgép.
Napjainkban a gőzkompresszíós hűtőgép a legelterjedtebb
A hűtőgép működése:
Az ábrán egy tipikus egyfokozatú hűtőgép
elvi vázlata látható.
Minden ilyen gépnek négy fő eleme van:
• 1 kondenzátor,
• 2 fojtás,
• 3 elpárologtató hőcserélő
• 4 kompresszor
Magyar hűtőgép gyártás
• A szocialista ipar büszkesége
• Jászberényi Fémnyomó és Lemezárugyárban 1958-ban megindult a
sorozatgyártás
• 1960- első 100 literes Lehel 100-as
• 1963-ban Hűtőgépgyár néven új vállalat Jászberényben
• 1965-ben már kétpercenként készült el egy (125, 150, 175, 200 illetve 230
literes) hűtőszekrény
• Az 1991-es privatizáció: a svéd AB Electrolux megvette a Lehel
Hűtőgépgyárat
• A termékek éveken át Zanussi-Lehel néven kerültek forgalomba
• 1999- a Lehel név lekerülése a készletekről
A hatvanas évek magyar háztartásainak
valóságos luxustárgyai voltak a Lehel
hűtőszekrények.
A hűtőszekrény innovációja
Köszönöm a figyelmet!
DIÁKKONFERENCIA
10.A
Miskolc, 2014. június 5.
„ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ”
„KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ”
„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)
A hidraulikus sajtó működési
elve és alkalmazásai
Készítette: Teleki Emese Szabina
10.A
A hidraulika fogalma



A görög ‘hydro’=víz és ‘aulos’=
cső szavakból ered
A folyadékok
összenyomhatatlanságán alapul
Gyakorlatban magát az emelőt
vagy más mechanikai
szerkezetet értik (pl.: repülőgép
kormányszerkezet)
Hidraulika Működése és Alkalmazhatósága




Munkahengereken vagy
hidromotoron keresztül
szabályozó és vezérlő
segítségével
Mai járművek hidraulikus
kományművel, a munkagépek
hidrosztatikus hajtással
készülnek
Repülőgépeknél és
helikoptereknél
manővervezérlés
Modern színház sem képzelhető
el hidraulika nélkül
Hidraulikus sajtó




Gyakran használt eszköz erő
megsokszorozására
Vízzel vagy olajjal esetleg
különleges hidraulika
folyadékkal töltik fe
Sokkal nagyobb terhet képes
elmozdítani
Pascal törvényén alapul
Hidraulikus sajtó működése




A folyadékok a nyomást minden
irányban továbbadják
Kis működtető erővel nagy
munkanyomást lehet elérni
Gyors működésűek
Alsó hengerrel és két oszloppal
vagy zárt kerettel készülnek
Hidraulikus sajtó alkalmazása




Közismert alkalmazása a kézi
működtetésű autó emelő
Raklapokat szállító kézi
targonca
Kábelek kifeszítéséhez is
hidraulikus emelőket
használnak
Hidraulikus olló (tűzoltók
baleseteknél)
Köszönöm a figyelmet!
DIÁKKONFERENCIA
10.A
Miskolc, 2014. június 5.
„ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ”
„KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ”
„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)
A Tyndall – jelenség fizikája.
A kinetikus gázelmélet
• A kinetikus
gázelmélet a gázok makrosz
kopikus, termodin
mikai tulajdonságait az azt
alkotó atomok és molekulák
mozgása alapján
magyarázza, elemi
statisztikus megondolások
segítségével.
Kinetikus gázelmélet, nyomás
• A kinetikus gázelmélettel
értelmezni tudjuk a gázok
nyomását. Az edény falába
ütköző és onnan visszapattanó
részecskék lendületváltozást
szenvednek. Ez a falnak a
részecskékre kifejtett erejéből
adódik, ennek a reakcióereje
hozza létre a nyomást.
Kinetikus gázelmélet, hőmérséklet
• A kinetikus gázelmélet új
megvilágításba helyezi a
hőmérsékletet is.
Megállapítása szerint a
részecskék átlagos mozgási
energiája a tökéletes
gázban, az abszolút
hőmérséklettel arányos, és
független a gáz anyagi
minőségétől.
Tyndall - jelenség
• A Tyndall-jelenség kolloidokban
lejátszódó fényszóródási jelenség.
Elnevezését felfedezőjéről, John
Tyndall-ról kapta. A jelenség
során akolloidokba érkező fényt a
kolloidban lévő részecskék
szórják. A szóródási jelenség
akkor a legerősebb, ha a szóró
részecskék sugara a fény
hullámhosszához hasonló: , ahol
„r” a részecskék sugara és
„λ”(Lambda) a beeső fény
hullámhossza.
Köszönöm a figyelmet!
Készítette Kispál Krisztina
DIÁKKONFERENCIA
10.A
Miskolc, 2014. június 5.
„ISMERETET – BÖLCSESSÉGGÉ”
„KÉPESSÉGET – JÁRTASSÁGGÁ”
„…hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek…” (Mt 14:15)

similar documents