Górnictwo w*gla kamiennego w *wiecie

Report
Górnictwo węgla
kamiennego
w świecie
Prof. dr hab. inż. Józef Dubiński,
czł. koresp. PAN
Naczelny Dyrektor
Głównego Instytutu Górnictwa
Europejski Kongres Gospodarczy 2011
Katowice 16 – 18 maja
Światowe zasoby bilansowe węgla
kamiennego
Wg World Energy Council zasoby bilansowe węgla na świecie są
szacowane na 860 mld ton, z czego 195 mld ton (23%) stanowią
zasoby węgla brunatnego.
Zasoby przemysłowe węgla są dostępne w ok. 70 krajach na świecie
Zasoby węgla kamiennego w mld ton
Rozmieszczenie zasobów węgla
Rosja, 17%
Kazachstan, 3%
RPA, 5%
UE, 4%
Pozostałe, 4%
Australia, 9%
Indie, 10%
USA, 27%
Polska, 2%
Ameryka
Łacińska, 2%
Chiny, 13%
Ukraina, 3%
Wystarczalność światowych zasobów
paliw pierwotnych – 2009 r.
lata
Zużycie energii pierwotnej na świecie
w latach 1990 – 2009
Źródła energii pierwotnej w 2009
UE
Ropa
naftowa
13,6%
Gaz ziemny
19,7%
Odnawialne
źródła energii
16,3%
Węgiel
22,0%
Energia
jądrowa
28,4%
Polska
Węgiel brunatny
17%
Ropa naftowa
30%
Węgiel: 63%
Węgiel kamienny
koksowy
10%
Węgiel kamienny
energetyczny
36%
Gaz ziemny
4%
Energia
odnawialna
1%
Inne
2%
Światowa struktura zużycia węgla
kamiennego
Źródła produkcji energii elektrycznej
UE w 2007
Węgiel; 29%
Gaz; 23%
Ropa
naftowa; 3%
Inne paliwa;
1%
OZE; 16%
Polska w 2008
OZE
6%
Węgiel
brunatny
33%
Gaz ziemny
3%
Inne paliwa
3%
Węgiel 88%
Węgiel
kamienny
55%
Energia
jądrowa;
28%
Węgiel w produkcji energii elektrycznej w 2009
RPA
Polska
Chiny
Australia
Kazachstan
Indie
Izrael
Czechy
Maroko
Grecja
USA
Niemcy
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Zależność produkcji energii od węgla kamiennego [%]
80%
90%
100%
Źródło: World Coal Institute
Europa jest trzecim największym konsumentem
węgla na świecie
za Chinami i USA…
Europejski
Region
Węglowy
Source ; EURACOAL
Znaczący udział lokalnej podaży węgla w unii
Europejskiej….
Struktura podaży w 2010
Produkcja węgla
brunatnego
396,5 Mt
56%
Produkcja węgla
kamiennego
133,7 Mt
19%
Produkcja węgla
kamiennego
Import węgla
Produkcja węgla
brunatnego
Import węgla
181,5 Mt
25%
Źródło: Euracoal, 2011
Import węgla kamiennego do krajów UE
Zależność energetyczna UE
Światowa produkcja węgla kamiennego w
latach 1990 - 2010
Światowi producenci węgla w 2009
2971
Chiny
919
USA
526
Indie
335
Australia
Indonezja
263
RPA
247
Rosja
229
96
Kazachstan
Polska
78
Kolumbia
73
0
300
600
900
1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300
Wydobycie [Mt]
Źródło: World Coal Institute
Światowe wydobycie węgla kamiennego
7000
Wydobycie [mln ton krótkich]
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Ameryka Pn.
Ameryka Śr. i Płd.
Europa
Eurazja
Bliski Wschód
Azja i Oceania
Świat
Źródło: U.S. Energy Information Administration
Światowi eksporterzy węgla w 2009
Australia
Indonezja
Rosja
Kolumbia
RPA
USA
Kanada
0
20
40
60
Razem
80
100
120
140
Eksport [Mt]
Węgiel energetyczny
160
180
Węgiel koksowy
200
220
240
260
Światowi importerzy węgla w 2009
Japonia
Chiny
Korea Pd
Indie
Tajwan
Niemcy
Wielka Brytania
0
20
40
Razem
60
80
100
Import [Mt]
Węgiel energetyczny
120
Węgiel koksowy
140
160
180
Polityka węglowa
wybranych
gospodarek świata
Inwestycje w bloki energetyczne opalane
węglem w 2008 r
Scenariusze zapotrzebowania
na energię pierwotną
Przyrost zapotrzebowania na energię pierwotną wg krajów
i źródła energii w scenariuszu New Policies Scenario,
2008 - 2035
Źródło: WEO, 2010
Górnictwo węglowe Chin - 2010

Produkcja w 1949 roku 32,43 mln ton - w 2010 roku 3,24 mld ton,

W okresie 1949-2010 wydobyto 51,94 mld ton.

Od 2008 roku Chiny są importerem netto węgla kamiennego (ok. 150
mln ton.
W latach 2005-2010 (11-ta 5-latka)
 średni roczny przyrost wydobycia wynosił 178 mln ton,
 9 234 małych kopalń zostało zamkniętych,
 powstało 359 nowych kopalń- bezpiecznych i wysokiej efektywności.
 Aktualnie pracuje 14 423 kopalń, zatrudniających ok. 5,1 mln pracowników
 Zwiększyło się bezpieczeństwo pracy
 liczba wypadków śmiertelnych obniżyła się o 59% z 5 938 do
2 433, a w przeliczeniu na 1 mln ton węgla spadła z 2,882 do 0,749.
Górnictwo węglowe Chin - 2010
Produkcja w poszczególnych prowincjach, mln ton
Lp
Prowincja
Produkcja
Lp.
Prowincja
Produkcja
Lp.
Prowincja
Produkcja
1.
Beijing
5,13
10.
Anhui
131,44
19
Chongquing
43,770
2.
Hebei
101,99
11.
Fujian
20,921
20
Guizhou
159,540
3.
Shanxi
740,95
12.
Jiangsi
27,462
21
Yunnan
97,599
4.
Inner
Mongolia
786,64
13.
Shan dong
148,920
22
Shaanxi
360,825
5.
Liaoning
57,177
14.
Henan
179,087
23
Gansu
45,322
6.
Jilin
42,80
15.
Hubei
14,385
24
Qinghai
16,597
7.
Heilong
– jiang
97,066
16.
Hunan
62,00
25
Ningxia
6,807
8
Jiangsu
21,609
17.
Guangxi
5,856
26
Xinjiang
101,367
9.
Zhejang
0,12
18.
Sichuan
7,659
Górnictwo węglowe Chin - 2010
Rozkład węgla
w Chinach
Mongolia Wewnętrzna
Shanxi Pn
Central Shanxi
Qinhuangdao
Środ. i Płd. Shaanxi
Tianjin
Qingdao
Porty
Prowincje nadmorskie
Rizhao
Szanghaj
Transport kolejowy
Zhejiang
Transport morski
węgiel brunatny
węgle niskiej jakości (brunatne)
węgle średniej jakości
węgle wysokiej jakości (z koksem)
Fujian
Guangdong
Chiny
Rozwój światowego górnictwa
 Ciągle rosnące inwestycje w górnictwo
 Rozwój mechanizacji prowadzący do zwiększenia wydajności
i bezpieczeństwa pracy
 Integracja przemysłu okołogórniczego
 Łączenie kopalń w duże spółki
 Krajowy Program Rozwoju Gospodarczego
i Społecznego (12 Plan 5-letni w latach 2011 -2015) stawia na
rozwój sektora energetycznego w oparciu o węgiel.
 Zakłada się, że w 2015 roku produkcja węgla osiągnie 3,8 mld
ton import węgla wyniesie 200 mln ton; konsumpcja 4 mld ton
 Rozwój „green mining” – górnictwo przyjazne dla środowiska
 Rozwój i wdrażanie technologii „głębokiego” przetwórstwa
węgla – gazyfikacja, produkcja paliw płynnych na bazie węgla.
CHINY – USA
USA
Chiny
hydroenergia,
6%
energia
jądrowa, 1%
energia hydroenergia,
jądrowa, 9%
3%
ropa naftowa,
19%
gaz ziemny, 4%
węgiel, 23%
węgiel, 70%
gaz ziemny,
27%
ropa naftowa,
38%
FRANCJA – POLSKA
Francja
Gaz ziemny;
3,8%
Energia
jądrowa; 78,1%
Polska
Inne; 3,1%
Gaz ziemny
3%
OZE
6%
Węgiel
brunatny
33%
Inne paliwa
3%
Węgiel
kamienny
55%
250
200
Wydobycie, mln ton
Węgiel; 3,9%
Hydroenergia;
11,1%
150
100
50
0
1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010
Lata
Bariery i wyzwania dla górnictwa węgla
kamiennego w Rosji
Coraz trudniejsze warunki pracy:
• wzrastająca głębokość eksploatacji
450
400
350
300
Rosja
380 м
425 м
2000
2010
450
400
350
300
Polska
614 м
691м
2000
2010
Wzrastające koszty produkcji i przede wszystkim transportu
Rosja jest największym eksporterem węgla do Polski ;
import węgla z Rosji w latach 2004–2007 wzrósł ponad dwukrotnie
Koszty transportu węgla – wpływają na jego konkurencyjność
w Rosji stanowią 40 – 60 % końcowej ceny węgla
Polska - Rosja
100%
88%
90%
Duża i rosnąca zależność rosyjskiego
górnictwa od importu maszyn górniczych
80%
70%
60%
55%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2010 roku,
wydobycie węgla wzrosła o 8%, a wydobycie węgla
koksowego nawet o 16%.
Do 2030 r. rząd rosyjski planuje dwukrotny wzrost
wydobycia - zdolności produkcyjnej w porównaniu ze
stanem obecnym.
Rozwój górnictwa węglowego
w Rosji
Rejon kemerowski (Kuzbas) - ostatnie 10 lat
 22 tys. nowych miejsc pracy w sektorze
górnictwa,
 wydajność pracy wzrosła w górnictwie o 87%,
 7 krotny wzrost płac,
 zainwestowano ponad 300 mld rubli:
powstało 42 zakładów górniczych, w tym:
21 kopalń 21 odkrywek i 14 zakładów przeróbczych
 w 2010 roku wydobyto 185,5 mln węgla
kamiennego kamiennego, w tym 50,2 mln
węgla koksowego,
 zasoby bilansowe węgla do głębokości 600m
wynoszą 51 mld ton, w tym 27 mld ton węgla
koksowego.
Rosja - Planowane nakłady inwestycyjne
w górnictwie węglowym
Mld rubli
140
119,3
120
111,0
Odkrywki
Podziemne
100
87,7
80
60
Ogółem
56,6
72,0
56,0
48,2
39,6
40
58,5
54,4
60,9
28,5
39,5
20
27,5
32,4
0
2010
2015
2020
2025
2030
Jaka przyszłość
????
Prognozy zapotrzebowania na energię do roku 2030
wg BP
Prognozy zapotrzebowania na nośniki energii
2030 roku
Prognozy emisji CO2 do roku 2030
Prognozy zapotrzebowania na węgiel
do roku 2030
Dziękuję
za uwagę !!
Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Katowice 16 – 18 maja

similar documents