Historia papieru w Polsce i na *wiecie

Report
Historia papieru
w Polsce i na świecie
Według badań archeologicznych
papier był znany co najmniej
w 8 roku p.n.e.
Jednak przyjmuję się, że został
wynaleziony w Chinach około 105
roku naszej ery. Kancelista Cai Lun
eksperymentował z korą drzew,
jedwabiem, a nawet sieciami
rybackimi, aż trafił na właściwą
metodę z użyciem szmat
jedwabnych i lnianych.
Wytwarzanie papieru
czerpanego obrazowane
przez stare chińskie ryciny
W Europie z trudem zyskiwał
popularność, jednak około XII
wieku początkowo w Hiszpanii,
a potem też we Włoszech
powstały pierwsze europejskie
papiernie.
W obecnych czasach ścier drzewny
wykorzystywany jest m.in. do produkcji
kartonów i tektur.
Jednak w Europie
zaczęło brakować
szmat i w latach 40.
XIX w. Friedrich
Gottlob Keller uzyskał
ścier drzewny, czyli
miazgę drzewną.
Pierwsza w Polsce papiernia
powstała pod Krakowem
w roku 1491.
W roku 1546 król Polski
Zygmunt I Stary
wydał pierwszy zbiór przepisów
dotyczących produkcji papieru.
Najstarszą polską papiernią
działającą do dnia dzisiejszego jest
założona w 1774 roku papiernia
w Jeziornie koło Warszawy.
Urządzenie do
produkcji papieru
czerpanego używane
w polskich papierniach.
Produkcja papieru
w Polsce, jako
powszechnego nośnika
informacji, istotnie
wpłynęła na rozwój
piśmiennictwa i literatury
w języku polskim.
Strona tytułowa dzieła Mikołaja Reja z 1567 roku.
W obecnych czasach istnieje ponad
55 rodzajów papieru. Oto kilka z nich:
afiszowy, fotograficzny, graficzny,
kalkujący, okładkowy zwykły,
biurowy, lotniczy, drzewny i czerpany.
Włókna papieru
Formaty arkusza papieru
K ON I E C

similar documents