obejrzyj prezentację

Report
Pozwólmy zwierzętom żyć tam,
gdzie się urodziły
SPIS TREŚCI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dlaczego zwierzęta są zagrożone wyginięciem?
Zagrożone gatunki, które występują w Polsce
Wilk
Łasica
Żołna zwyczajna
Żółw błotny
Zagrożone gatunki z całego świata
Lori wysmukły
Irbis
Amadyniec (amadyna wspaniała)
Delfin chiński
Kilka słów od autorki
Miłego oglądania! 
Dlaczego zwierzęta są
zagrożone wyginięciem?
Zagrożone zwierzęta? To głównie przez ludzi, przez nas. To właśnie my
doprowadzamy to tego, że z dnia na dzień na świecie jest coraz mniej
zwierząt, a o to powody:
• Zanieczyszczone środowisko
• Niszczenie środowiska naturalnego
• Zmiany klimatu
• Polowania
• Kłusownictwo
• Przyłów
• Plamy ropy na wodzie
• Eksplozje nuklearne
• Pożary w lasach
• Herbicydy
To i tak nie wszystkie powody, jest ich znacznie więcej.
Zagrożone gatunki, które
występują w Polsce
Jest ich naprawdę wiele, ale przedstawię tylko
cztery:
• Wilk
• Łasica
• Żołna zwyczajna
• Żółw błotny
Wilk
Wilk, nazywany często wilkiem szarym należy do ssaków a
konkretnie do rodziny psowatych. Wilk jest zwierzęciem
drapieżnym. Jego najczęstszym miejscem zamieszkania są
leśne ostępy, rozległe równiny, tereny podmokłe, a także
tereny położone wysoko w górach. Wilk kocha przestrzeń.
Na danym terenie mogą współistnieć ze sobą dwa wilcze
stada. Wilcza wataha to inaczej jedna wilcza rodzina. W jej
skład wchodzi samiec zwany basiorem, samica zwana
waderą oraz ich potomstwo z dwóch kolejnych miotów. W
wilczych rodzinach przestrzega się systemu hierarchicznego.
Wilki potrafią się ze sobą porozumiewać. Ich wzajemne
kontakty realizowane są poprzez język ciała, wydawanie
charakterystycznych dźwięków, produkowanie określonych
substancji biologicznych zwanych feromonami oraz poprzez
znaczenie terenu swoimi odchodami.
Łasica
Gatunek niewielkiego drapieżnego ssaka z
rodziny łasicowatych. Łasica zamieszkuje
skraje lasów, łąki i pola Europy (oprócz
Islandii, Irlandii, Cypru i małych wysp),
północnej Afryki, północnej Azji oraz
Ameryki Północnej. Występuje w całej
Polsce, ale jest nieliczna. Jest objęta ścisłą
ochroną. Łasica gniazduje w norach. Ma
1-2 mioty rocznie w różnych porach roku.
Żywi się głównie gryzoniami.
Żołna zwyczajna
Gatunek średniego ptaka
wędrownego z rodziny żołn
(Meropidae), zamieszkujący
południową Europę, tylko lokalnie
na północ od Alp i Karpat, a także
południową Azję i lokalnie w
Afryce. W Polsce najwcześniejsze
wzmianki o lęgach pochodzą z
XVIII i XIX w. Obecnie skrajnie
nielicznie, choć regularnie
gnieździ się w części południowowschodniej kraju, lęgi znane są
także od początku XXI wieku na
Dolnym Śląsku.
Żółw błotny
Jedyny gatunek żółwia
występujący w Polsce. Może żyć
nawet ponad 120 lat. Wielkość
jego pancerza dochodzi do 20 cm.
Żółwia błotnego pod wieloma
względami można uznać za
gatunek bardzo zróżnicowany, u
którego wyróżniono wiele
podgatunków. Jest drapieżnikiem,
poluje i odżywia się wyłącznie pod
wodą. Zasięg obejmuje
południową i środkową Europę,
zachodnią Azję i północnozachodnią Afrykę.
Zagrożone gatunki z całego
świata
Gdyby trzeba było opisać wszystkie – to by zajęło
naprawdę dużo czasu, ze względu na ilość, więc opiszę
tylko cztery:
• Lori wysmukły
• Irbis
• Amadyniec (amadyna wspaniała)
• Delfin chiński
Lori wysmukły
Lori wysmukły to ciekawy, lecz
leniwy ssak z rodziny lorisowatych,
zamieszkujący Sri Lankę.
Zamieszkuje tereny bardzo zalesione,
występuje w wilgotnych lasach
równikowych, na stokach górskich
oraz wśród zarośli. Lori nie posiada
ogona. Naturalnymi wrogami loriego
są pantera mglista, kot
marmurkowaty i węże. Jednakże
duże zagrożenie stanowią dla niego
także ludzie, którzy uważają to
zwierzę za złego ducha. Inna
przyczyną zanikania tych zwierząt
jest wycinanie lasów równikowych.
Irbis
Nazywa się je również
panterami śnieżnymi i
śnieżnymi leopardami. Irbisy
to drapieżne ssaki z rodziny
kotowatych. Występują w
Himalajach i na Wyżynie
Tybetańskiej oraz środkowej
Azji. Zamieszkują stepy, lasy i
góry. Zwykle żyją samotnie,
czasem w parach. Irbisy są
ściśle powiązane z tygrysami,
obydwa gatunki rozdzieliły się
około 2 milionów lat temu.
Amadyniec
(amadyna wspaniała)
Jest to barwny, mały wróblowaty ptak z
rodziny astryldów, zamieszkujący
północną i północno-zachodnią część
Australii. Piękne kolory tych ptaków
sprawiają, że są łatwo zdobywane przez
drapieżniki, natomiast pożary, które
występują w Australii, są wymienione jako
jedno z głównych zagrożeń dla
naturalnych populacji tych ptaków, wraz
ze zmianami klimatycznymi. Niestety
piękne zabarwienie tych ptaków
spowodowało nielegalny odłów i handel.
Duże liczby ptaków w przeszłości
eksportowano do Europy, Ameryki
Północnej i Azji powodując poważne
zmniejszenie ich liczebności. Handel
dzikimi ptakami jest obecnie zakazany w
Australii.
Delfin chiński
Znany też jako baiji i delfin
biały – gatunek walenia z
rodziny Iniidae. Występował w
Chinach, w środkowym i
dolnym biegu rzeki Jangcy
(dlatego niektórzy nazywają go
Delfinem z Jangcy).
Prawdopodobnie po raz ostatni
widziano go w 2002 roku. To
płochliwe, niegroźne dla
człowieka zwierzę stało się
ofiarą rybackich sieci,
zanieczyszczeń i zabiegów
człowieka związanych z
regulowaniem rzecznego nurtu.
W Chinach powołano fundację,
której celem jest wskrzeszenie
Baiji. Dzięki jej staraniom 5
lipca 2008 roku przyszedł na
świat już drugi przedstawiciel
tego gatunku w niewoli.
Kilka słów od autorki
Dziękuję za obejrzenie mojej prezentacji 
Mam nadzieję, że przypadła Wam do gustu.
~ Agnieszka Bernat, kl. 6D SP 21 w Lublinie.

similar documents