KORESPONDENCJA SERYJNA W MICROSOFT WORD.

Report
KORESPONDENCJA SERYJNA W MICROSOFT
WORD.
CZYM JEST KORESPONDENCJA SERYJNA?
Korespondencja seryjna to technika tworzenie w edytorze tekstów, jednakowych
(jednobrzmiących) dokumentów, które różną się między sobą jedynie zawartością pól (tj.
Tytuł, adres, Imię itd.).
ZALETY KORESPONDENCJI SERYJNEJ:
•
Łatwość obsługi i przydatność w pracy biurowej.
•
Idealnie nadaje się do tworzenia zaproszeń na duże imprezy okolicznościowe np. śluby itp.
•
Możliwość pobrania listy adresatów z istniejącej bazy danych i umieszczenia ich np. na 100
jednobrzmiących dokumentach, z czego każdy jest zaadresowany do innej osoby
(zawartej w bazie danych adresatów).
PIERWSZE KROKI KORESPONDENCJI SERYJNEJ
Jak już zostało wspomniane korespondencja seryjna służy nam do edytowania dużej ilości
listów, wiadomości e-mail czy nawet adresowania kopert. Jednak aby wiadomość, czy list
dotarł do odpowiednich osób, musi posiadać zdefiniowanego adresata.
W Microsoft Word jest możliwość stworzenie listy adresatów. Dla tego załóżmy, że mamy
zaprosić na kolacje wigilijną najważniejsze firmy współpracujące z naszą Korporacją
informatyczną
W tym celu jako, że wspomniane firmy są raczej naszymi „wybrańcami”, możemy stworzyć ich
skończoną listę...
TWORZENIE LISTY ADRESATÓW
Aby utworzyć listę adresatów, należy po uruchomieniu programu word, kliknąć zakładkę
„Korespondencja”, a następnie wybrać opcję „Wybierz adresatów”. Następstwem naszych
poczynań będzie możliwość wybrania trzech opcji:
•
Wpisz nową listę (tworzy nową listę adresatów)
•
Użyj istniejącej listy
•
Wybierz z kontaktów programu Outlook
KROK 1. WYBÓR ZAKŁADKI KORESPONDENCJA.
KROK 2
KROK 3.
Kolumny te
można
modyfikować
dzięki opcji
Dostosuj kolumny
PRZYKŁADOWA LISTA ADRESATÓW
TERAZ WYSTARCZY JUŻ TYLKO ZAPISAĆ NASZĄ
PRZYKŁADOWĄ LISTĘ.
NAPISZMY KILKA ZAPROSZEŃ DZIĘKI
KORESPONDENCJI SERYJNEJ 
ROZWINIĘCIE OPCJI „ROZPOCZNIJ
KORESPONDENCJĘ SERYJNĄ”
NAPISZMY KILKA ZAPROSZEŃ DZIĘKI
KORESPONDENCJI SERYJNEJ 
Aby korzystać z opcji korespondencji
seryjnej w Wordzie, wystarczy że
użyjemy zwykłego dokumentu mimo, że
istnieje możliwość wybrania opcji „Listy” z
zakładki „Rozpocznij Korespondencje”.
Kiedy wykonamy omówione wcześniej
czynności musimy napisać nasze
zaproszenie które może wyglądać jak to
przykładowe, które tu prezentujemy.
Pozostawiamy wolne miejsce
przeznaczone dla adresata.
WYPEŁNIJMY POLE PRZEZNACZONE DLA
ADRESATA.
Skoro wstawiliśmy już pola korespondencji
seryjnej, napisaliśmy nasze zaproszenie oraz
stworzyliśmy listę naszych potencjalnych
adresatów, należałoby ją teraz użyć.
Wybieramy opcje „Użyj istniejącej listy..”
WYBIERAMY NASZĄ WCZEŚNIEJ ZAPISANĄ LISTĘ
ADRESATÓW.
EFEKT KOŃCOWY NASZEJ PRACY
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYSŁANIA ZAPROSZEŃ W
FORMIE WIAD. E-MAIL.
Korzystając z naszej funkcji
„zakończ i scal” wybieramy
opcje Wyślij wiadomość email. Jak widzimy aby
skorzystać z tej opcji to w
naszej liście musieliśmy
wcześniej podać adres e-mail
adresata.
OCZYWIŚCIE DZIĘKI KORESPONDENCJI SERYJNEJ
MOŻEMY RÓWNIEŻ ZAADRESOWAĆ KOPERTY W
KTÓRYCH WYŚLEMY NASZE ZAPROSZENIA, W TYM
CELU NALEŻY UŻYĆ OPCJI KOPERTY Z ZAKŁADKI
ROZPOCZNIJ KORESPONDENCJE SERYJNĄ ORAZ
UŻYWAMY OPCJI „ETYKIETY” ABY ZAADRESOWAĆ
KOPERTY. JEDNAKŻE ABY TEGO DOKONAĆ
WYSTARCZY WYKONAĆ WSZYSTKIE CZYNNOŚCI
KTÓRE WYKONALIŚMY WCZEŚNIEJ PRZY
TWORZENIU NASZEGO ZAPROSZENIA.
UWAGA!
Kiedy zechcemy skorzystać z opcji tworzenia etykiety, dzięki której zaadresujemy nasze
koperty aktualny dokument word zostanie wyczyszczony, dla tego najlepiej etykiety tworzyć w
nowym dokumencie word.
Dziękujemy za uwagę.
Prezentacja wykonana przez Mikołaja Kozickiego oraz Jacka Papiniaka na potrzeby zajęć
Środowisko pracy informatyka.

similar documents