Aspekti tuma*enja ambala*e

Report
Aspekti tumačenja ambalaže
AMBALAŽA
TRANSPORTNA
KONTINENTALNA
TUZEMNA
PREKOMORSKA
IZVOZNA
POTROŠNA
KLASIČNA
PREPAKIRANI
PROIZVODI
ODVOJIVA
DAROVI
NEODVOJIVA
Prodajna (komercijalna) ambalaža
Transportna ambalaža
Prirez za kutije
Ljepenka
Motana ambalaža
Vučena ambalaža
Štancana ambalaža
Podjela materijala za izradu ambalaže
Standardizacija ambalaže
Tisak ambalaže

similar documents