Přísudek

Report
Druhy přísudku
Skladba věty
Přísudek - Př
• základní větný člen
• Co dělá podmět? Co se s ním děje?
1. přísudek slovesný
• vyjádřený slovesem v určitém slovesném
tvaru (určíme os.,č.,čas, zp.,sl. rod …)
a) jednoduchý: je tvořen 1 slovesem:
Petr pracuje. Dívá se z okna.
b) složený: je tvořen více slovesy:
Petr nechce pracovat. Petr se začne učit.
Rozliš přísudek slovesný jednoduchý,
nebo složený?
1. V trávě lezli brouci.
2. Babička chtěla jít
ven.
3. V rákosí si stavěly
hnízdo kachny.
4. U cesty zůstal stát.
5. Už přestaň mluvit.
6. Pes neopustil
boudu.
7. Zapomněl přinést
sešit.
8. Zapomněl sešit.
9. Ztratil jsem to
včera.
10.Koupil bych si nové
kolo.
Přísudek slovesný složený
• Skládá se ze slovesa a infinitivu
Bratr nemohl odejít.
Před chvílí měl nastoupit.
Musel rychle utíkat pryč.
Chtěl si zazpívat písničku.
Směl si vzít s sebou kamaráda.
Způsobov
á slovesa:
moci
smět
muset
chtít
mít
Slovesný složený přísudek
= sloveso+infinitiv
• Přestaň si už pořád jen stěžovat.
• Přestával věřit sám sobě.
• Začne se opravdu učit.
• Petr začínal hrát tenis.
Složený přísudek nastává také po
slovesech fázových: přestat,
přestávat, začít, začínat
2. Přísudek jmenný se sponou
• skládá se ze jména ( podstatného nebo
přídavného) a spony = slovesa: být, bývat
stát se, stávat se
Petr je lékařem. Petr je pracovitý.
Přečti z věty přísudek jmenný se
sponou
•
•
•
•
•
•
•
Babička bývala učitelka.
Milan byl docela pilný.
Honza je milým společníkem.
Naše vlast bude krásná.
Ten nůž není ostrý.
Strýček se stal horníkem.
Dědeček už není mladý.
3. Přísudek jmenný beze spony
• chybí sp
na= sponové sloveso
(být, bývat, stát se, stávat se)
Mladost radost
Pes – přítel člověka.
Průjezd zakázán.
Kouření zakázáno.
4) Přísudek vyjádřený citoslovcem
• Zajíc hop přes plot.
• Žába žbluňk do vody.
• Děti hurá domů.
• Vrabec frnk na střechu.
Druhy přísudku
1. Slovesný jednoduchý (Př-s)
2. Slovesný složený (Př-ss)
3. Jmenný se sponou (Př-js)
4. Jmenný beze spony (Př-bez s)
5. Vyjádřený citoslovcem (Př-10)
Opiš věty, označ Př a urči druh
přísudku
1.Petr je už zdravý.
2.Petr se už uzdravil.
3.Petr přestal stonat.
4.Čistota – půl zdraví.
5.Petr šup z postele.
Správné řešení
1. Petr je už zdravý. (Př-js)
2. Petr se už uzdravil. (Př-s)
3. Petr přestal stonat. (Př-ss)
4. Čistota – půl zdraví. (Př- bez s)
5. Petr šup z postele. (Př-10)

similar documents