De Koude Oorlog

Report
De Koude Oorlog
Het voorspel (vanaf 1800-1945)
Het voorspel (1)
• Einde 19de eeuw: geopolitieke
spanningen tussen de VS en Rusland.
Inzet waren de belangen in het Verre
Oosten; cf. kaarten
• Vanaf Russische revolutie: ook
ideologische tegenstelling tussenbeide:
kapitalisme <> communisme
De expansie van Rusland
(1462-1796)
De expansie van de VS
(1776-1914)
Noordelijke Pacific, een Russische
zee (circa 1820)
De Amerikaanse expansie in de
Stille Oceaan (19de-20ste eeuw)
Het voorspel (2)
• 1918-1921: schrik voor wereldrevolutie > steun
van het Westen aan contrarevolutionairen in de
SU
• Vanaf 1921: cordon sanitaire tegen SU:
wederzijds wantrouwen Westen <> SU
• 1941: ‘shotgun wedding’: SU vecht samen met
VS en GB tegen As (Du, Ja, It)
• Hernieuwd wantrouwen op het einde van WO II
+ Jalta-Potsdam
• 1945: Europa definitief uitgeteld > VS en SU
beheersen wereldpolitiek tijdens Koude Oorlog

similar documents