rak želodca-mf

Report
Rus Gadžijev Barbara, Popovič Peter,
Ponorac Slavica, Garbajs Manca
Katedra za slikovno diagnostiko
Klinični Inštitut za Radiologijo, UKC Ljubljana
KARCINOM ŽELODCA
 FOKALNI
 DIFUZNI
(skirozni, linitis plastica, „leather-bottle“ želodec)


difuzno zajet prepilorični antrum
cel želodec
RAST IN ŠIRJENJE KARCINOMA
 A: ZGODNJI KARCINOM
 V mukozi ali submukozi (eksofitičen, ploščat ali eksulceriran
tumor)
 B: NAPREDOVALI KARCINOM
 Širi se v muscularis proprio ali preko seroze
 Linitis plastica je ekstremna oblika ploščatega ali
eksulceriranega karcinoma
Lim JS, RadioGraphics 2006
Shen Y, RadioGraphics 2011
AJCC Cancer staging Manual:Stomach, Ann Surg Oncol 2010
TNM KLASIFIKACIJA - T
 T1- mukoza/submukoza
MUKOZA
 T2- muscularis propria
 T3- prerašča serozo
SUBMUKOZA
MUSKULARIS
PROPRIA
(transmuralno širjenje)
 T4- vrašča v okolna tkiva
in organe
SEROZA
Lim JS, RadioGraphics 2006
Shen Y, RadioGraphics 2011
AJCC Cancer staging Manual:Stomach, Ann Surg Oncol 2010
PREISKAVE PRI CA. ŽELODCA
Primarna:
 Ezofago-gastroskopija in biopsija
Sekundarna:
 RTG slikanje požiralnika oz. želodca z barijevim
kontrastom
Metoda izbora za staging in načrtovanje zdravljenja:
 CT abdomna s KS i.v.
Pri sumu na napredovalo bolezen že ob odkritju:
 UZ trebuha (zasevki v jetrih)
DVOJNO KONTRASTNA PREISKAVA
 POZITIVNI KONTRAST (KS):
 BARIJEV SULFAT (BaSO ) per os
 v obliki (različno goste) tekočine
 prekrije sluznico v tankem sloju
4
 NEGATIVNI KONTRAST:
 ZRAK
 razpne lumen
Prikaz in ločevanje finih struktur sluznice ter manjših
(začetnih) patoloških sprememb.
DVOJNO KONTRASTNA RTG
PREISKAVA Z BARIJEM
 OCENA LUMNA oz. SLUZNICE
 NE OMOGOČA ocene stene v celotni debelini ali
ocene zajetosti okolnih struktur in organov (maščevje,
bezgavke, jetra...)
 Bolnik pije KONTRAST
sledi
 RTG slikanje želodca
 v različnih fazah
 v različnih položajih (stoje, leže, polstransko)
DVOJNO-KONTRASTNA RTG
PREISKAVA Z BARIJEM- normalno
 Sluznične gube (ruge)
korpusa: valovite,
podolgovate, z
radiolucentnimi (črnimi)
linijami in z linijami plitvo
nakopičenega barija (bele).
 Radiodenzna kolekcija barija
v fundusu(F), kjer sluznice ni
možno ocenjevati.
 Sluznica antruma nima gub.
(B) KORPUS, (A) ANTRUM(bele puščice) VELIKA KRIVINA, (črne puščice) MALA
KRIVINA
DVOJNO-KONTRASTNA RTG
PREISKAVA Z BARIJEM- normalno
DVOJNO-KONTRASTNA RTG
PREISKAVA Z BARIJEM
Tu v predelu antruma, stenozanten
Lumen antruma je zožen, neravnih kontur, kontrast počasneje odteka v
duodenum in zastaja v želodcu.
DVOJNO-KONTRASTNA RTG
PREISKAVA Z BARIJEM
TU v predelu korpusa in fundusa
ploščat, eksulceriran
Polnitveni defekt, neravnih kontur
DVOJNO-KONTRASTNA RTG
PREISKAVA Z BARIJEM
DUFUZNI KARCINOM – LINITIS PLASTICA
Izrazito difuzno zmanjšana kapaciteta želodca, stena je rigidna in difuzno
zabeljena zaradi infiltracije tumorja in fibroze, lumen je zožen.
UZ PREISKAVA – ocena stene
ZADEBELJENA STENA, PREKRVAVITEV
CT PREISKAVA - metoda izbora za
TNM klasifikacijo tumorja
.
TEŠČ, PIJE VODO
želodec mora biti RAZPET
apliciramo KS i.v.
stena do 10 mm debela,
homogeno obarvana
 ohranjeno perigastrično
maščevje (črno)




CT z i.v. KS in z vodo per os.
Stena želodca se obarva in je dobro vidna med
intraluminalno vodo in ekstragastričnim
maščevjem
E. K. Insko et al, Radiology 2002
CT – NORMALEN ŽELODEC
želodec
Aksialna ravnina
Koronarna ravnina
CT z KS i.v. in z vodo kot oralnim kontrastnim
sredstvom
TNM - ZGODNJI KARCINOM
T1 – stena zadebeljena, obarvanje ni transmuralno
NAPREDOVALI KARCINOM
T2 – transmuralno obarvanje stene, gladke konture
stene, posamezni nežni fibrozni trački v maščevju
(dezmoplastična reakcija)
ulkus
NAPREDOVALI KARCINOM
T3- stena neravnih kontur,
strukturno spremenjeno
maščevje
NAPREDOVALI KARCINOM
v žolčnik
T4 – vraščanje v okolne organe
v pankreas
v gastrokolični lig.
v jetra
DIFUZNI CA. - LINITIS PLASTICA
Koronarna ravnina
Aksialna ravnina
TNM KLASIFIKACIJA - BEZGAVKE
SUSPEKTNE:
 VELIKOST (po krajši osi!)
 prigastrične bezgavke > 6mm
 ostale bezgavke > 8mm
 IZGLED:
 okrogle
 neravnih kontur
 brez maščobnega hilusa ali z ekscentrično položenim
hilusom, centralna nekroza
Lim JS, RadioGraphics 2006
 heterogeno obarvanje po KS
Shen Y, RadioGraphics 2011
AJCC Cancer staging Manual:Stomach, Ann Surg Oncol 2010
UZ TREBUHA - BEZGAVKE
normalna
maligna
CT - BEZGAVKE
No – ni bezgavk
N1-N3 regionalne bezgavke
TNM - HEMATOGENI ZASEVKI
 jetra
 pljuča
 nadledvičnici
 ledvici
 kosti
 možgani
Lim JS, RadioGraphics 2006
Shen Y, RadioGraphics 2011
AJCC Cancer staging Manual:Stomach, Ann Surg Oncol 2010
UZ TREBUHA – ZASEVKI V JETRIH
CT - ZASEVKI
JETRA
PERITONEJ
„DROP“ ZASEVKI
 Zasevki po peritoneju, v
mali medenici (ovarij,
sigma, rektum)
Krukenbergov tumor
ovarija
PREISKAVE PRI RAKU ŽELODCA
 Dvojno-kontrastna preiskava z barijem
 DETEKCJA, lintis plastica!
 UZ trebuha
 zasevki v jetrih, bezgavke
 CT trebuha s KS i.v.
 metoda izbora za TNM (staging)
TNM ŽELODEC
T0
No evidence of primary tumor.
Tis
Carcinoma in situ: intraepitelial tu without invasion of the lamina propria
T1
Tumor invades lamina propria, muscularis mucosae, or submucosa.
T1a
Tumor invades lamina propria or muscularis mucosae.
T1b
Tumor invades submucosa.
T2
Tumor invades muscularis propria.
T3
Tumor invades subserosal connective tissue without invasion of visceral peritoneum or adjacent structures. T3 tumors also include
those extending into gastrocolic or gastrohepatic lig., or into the greater or lesser omentum, without perforation of the visceral
peritoneum covering these structures
T4
Tumor invades serosa (visceral peitoneum) or adjacent structures
T4a
Tumor invades serosa (visceral peitoneum)
T4b
Tumor invades adjacent structures such as spleen, transverse colon, liver, diaphragm, pancreas, abdominal wall, adrenal gland,
kidney, small intestine and retropeitoneum
NX
Regional lymph nodes cannot be assessed.
N0
No regional lymph node metastasis.
N1
Metastases in 1–2 regional lymph nodes.
N2
Metastases in 3–6 regional lymph nodes.
N3
Metastases in ≥7 regional lymph nodes.
M0
No distant metastasis.
M1
Distant metastasis. (+ positive peitoneal cytology)
AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed. New York, NY: Springer, 2010, pp 103-15.
POMEMBNO
 Želodec lahko zajet fokalno ali difuzno.
 Zgodnji karcinom (T1)- v mukozi ali submukozi.
 KS pri preiskavi želodca – BaSO4 per os.
 Kaj lahko ocenimo z RTG preiskavo želodca?
 Kaj lahko ocenimo z UZ trebuha?
 Metoda izbora za oceno zamejenosti (TNM) – CT s KS.
 Tu. v prvih 5 cm želodca, ki segajo proti EG prehodu –
po klasifikaciji za ezofagus.
 Oddaljeni zasevki, drop zasevki.
FDG PET - CT
 Anatomska korelacija CT
 Fluorodeoksiglukoza
(radioaktivni FLUOR 18)
 Metabolna aktivnost tkiv
PREISKAVE PRI RAKU ŽELODCA
 Dvojno-kontrastna preiskava z barijem – DETEKCJA,
lintis plastica!
 UZ trebuha – zasevki v jetrih, bezgavke
 CT trebuha – metoda izbora za TNM (staging)
 PET-CT
 distalni zasevki (jetra, pljuča, nadledvičnica, ovarij, skelet)
 bezgavke (tudi normalno velikih), peritonej
 odgovor na zdravljenje (KT)

similar documents